Beschrijving van de update voor Office 2003: 8 februari 2005

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Office 2003. In de volgende sectie, 'Inhoud van het artikel', wordt een beschrijving gegeven van de informatie in dit artikel over de update.
Inleiding
Met deze update verbetert u de betrouwbaarheid van infolabels in Microsoft Office 2003 door de manier waarop websites aan de infolabelacties worden gekoppeld, extra te beperken.

Deze update werd voor het eerst opgenomen in Office 2003 Service Pack 2. Voor meer informatie over het nieuwste servicepack voor Office 2003 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
870924Het meest recente servicepack voor Office 2003 ophalen
Terug naar begin
Meer informatie

Details van de update

Lijst met problemen die met deze update worden opgelost

Met de update voor Office 2003 (KB885828) kunt u de problemen verhelpen die in de volgende hotfix-pakketten worden beschreven:
840656Beschrijving van het Office 2003 Post-Service Pack 1-pakket met hotfixes van 20 augustus 2004
885257Beschrijving van het Office 2003 Post-Service Pack 1-pakket met hotfixes van 13 september 2004
887593Beschrijving van het Microsoft Office 2003 Post-Service Pack 1-pakket met hotfixes van 12 oktober 2004

Met de update voor Office 2003 (KB885828) kunt u de volgende problemen verhelpen. Deze problemen waren nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base beschreven.
Verkeerde Lotus Notes-database wordt geopend
Wanneer u in een Office 2003-document op een hyperlink naar een Lotus Notes-database klikt, wordt de verkeerde Notes-database in Lotus Notes geopend.

Met de oplossing die deze update bevat, kunt u de volgende standaard Lotus Notes-notatie voor koppelingen naar Notes-databases gebruiken:
notes:///
Menu's zijn soms niet beschikbaar in Word Viewer 2003
Sommige menu's zijn niet beschikbaar in Microsoft Office Word Viewer 2003, zoals het menu Antwoordwizard op de hoofdmenubalk. Dit probleem doet zich voor als Word Viewer is geïnstalleerd op een computer met een taalspecifieke versie van Office 2003.
U wordt gevraagd een gebruiksrechtovereenkomst te downloaden in Excel Viewer 2003
Wanneer u in Microsoft Office Excel Viewer 2003 een werkmap opent die gebruikmaakt van IRM (Information Rights Management), wordt u mogelijk gevraagd een gebruiksrechtovereenkomst (EUL) te downloaden, zelfs als u eerder een gebruiksrechtovereenkomst voor dezelfde werkmap hebt gedownload.
In het dialoogvenster Info wordt onjuiste informatie weergegeven
In de dialoogvensters Info van Microsoft Excel Viewer en Microsoft Word Viewer wordt het vak Een gebruiksrecht op dit product is verleend aan verkeerd weergegeven. Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, wordt het vak Een gebruiksrecht op dit product is verleend aan verwijderd uit het dialoogvenster Info van Microsoft Excel Viewer.
In Word Viewer 2003 wordt voor menu's een verkeerde taal gebruikt
Wanneer u Word Viewer 2003 installeert voor een andere taal dan de standaardtaal die op de computer is ingeschakeld, wordt in Word Viewer de standaardtaal gebruikt voor de menu's en dialoogvensters.
Infolabels worden in een e-mailbericht verzonden terwijl de functie is uitgeschakeld
In de volgende omstandigheden worden infolabels niet uit een e-mailbericht verwijderd:
 • U schakelt in Microsoft Office Word 2003 het selectievakje Infolabels opslaan in e-mail uit in het dialoogvenster E-mailopties.
 • U verstuurt een document als een e-mailbericht. Het document bevat infolabels.

De Help-bestanden van Excel Viewer 2003 zijn in het Engels
Wanneer u de Help-bestanden voor Excel Viewer 2003 bekijkt, staan ze in het Engels. De Help-bestanden staan niet in de standaardtaal voor Excel Viewer 2003.
Excel Viewer loopt vast wanneer u een werkmap opent die een script bevat
Wanneer u Excel Viewer 2003 gebruikt om een Excel-werkmap te openen die een script bevat, reageert Excel Viewer niet meer. Of Excel Viewer loopt vast.
DM 5.1 veroorzaakt het onverwacht afsluiten van Word 2003
Hummingbird DM 5.1 is een programma voor documentbeheer. In Word 2003 werkt u met een Word 2003-document dat met Hummingbird DM 5.1 is uitgecheckt voor bewerking of revisie. In dit geval is het mogelijk dat Word 2003 onverwachts wordt beëindigd. Bovendien wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Er is een fout opgetreden in Microsoft Word en het programma moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Ga voor meer informatie over Hummingbird naar de volgende website van Hummingbird:De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.


Terug naar begin

Bekende problemen

Bekende problemen die zich na de installatie van de update kunnen voordoen

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd op een computer met Microsoft Office Visio 2003 of Microsoft Office Project 2003, kunt u de versie van het bestand Mso.dll bekijken. Het bestand is ouder dan versie 11.0.6408.0. Dat betekent dat het bestand Mso.dll is vervangen door een oudere versie van het bestand.

Dit probleem doet zich voor wanneer het bestand Mso.dll is beschadigd.

Als u dit probleem wilt oplossen, klikt u op Analyse en herstel in het menu Help van een willekeurig Office-programma.Klik voor meer informatie over het gebruik van de functie Analyse en herstel op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
821593Office 2003-programma's en -onderdelen installeren of herstellen en opnieuw installeren
Terug naar begin

Installatiegegevens

De update downloaden en installeren

Het Microsoft Downloadcentrum bevat de clientupdate, de beheerdersupdates, de installatie-instructies en de implementatiestrategieën. Als u deze update wilt downloaden vanuit het Microsoft Download Center, bezoekt u de volgende website:Terug naar begin

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bestanden met de versies die in de volgende tabel worden weergegeven.
  Bestandsnaam  Versie  -----------------------  Mso.dll    11.0.6408.0  Ietag.dll   11.0.6404.0
U hoeft deze update niet te installeren als u beschikt over recentere versies van de bestanden in de tabel.Als u meer informatie wilt over het bepalen van de juiste versie van Mso.dll op uw computer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
821549De versie van Office 2003-producten controleren
Terug naar begin

Informatie voor beheerders over MSP-bestanden

De update voor de beheerdersinstallatie bestaat uit een volledige versie van een Microsoft Windows Installer (MSP-bestand), verpakt in een uitvoerbaar bestand dat automatisch wordt uitgepakt. Het volgende MSP-bestand wordt via deze update gedistribueerd:
MSOff.msp
Terug naar begin

Informatie voor beheerders over het opnieuw installeren van specifieke onderdelen

Als u het beheerdersinstallatiepunt bijwerkt en Office 2003 opnieuw in de cache plaatst en installeert op clientcomputers, kunt u een opdrachtregel uitvoeren met de eigenschap REINSTALL=[eigenschappenlijst]. Met deze eigenschap geeft u op of u bepaalde onderdelen van Office 2003 opnieuw wilt installeren vanuit de installatiekopie. Voor een update voor Office 2003 (KB885828) heeft [eigenschappenlijst] de volgende waarde.
Product Naam van eigenschap
Microsoft Office Access 2003 ACCESSNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Excel 2003 EXCELNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Word 2003 WORDNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003 FPSE, volledig
Microsoft Office 2003 (alle versies) WORDNonBootFiles,EXCELNonBootFiles,ProductFiles Opmerking In Microsoft Office 2003 Professional wordt eveneens de eigenschap ACCESSNonBootFiles gebruikt.
Microsoft Office InterConnect 2004 RMSFiles,ProductFiles
Als extra optie kunt u de parameter REINSTALL=ALL toevoegen, zodat alle Microsoft Office-onderdelen opnieuw op de clientcomputer worden geïnstalleerd.

Zie de sectie 'Updating clients from a patched administrative image' in het onderwerp 'Distributing Office 2003 Product Updates' voor gedetailleerde procedures voor het bijwerken van een beheersysteemkopie en clientcomputers. Ga naar de volgende Microsoft-website als u het onderwerp 'Strategies for Updating Office 2003 Installations' wilt bekijken:Het Office Admin Update Center voor Office IT Professionals bevat de laatste beheerdersupdates en strategische implementatiebronnen voor alle versies van Office. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het Office Admin Update Center:Terug naar begin
Smart Tags restrictions reliability web sites actions 2003 Office
OfficeNet437817479065480177482245484482484842487895489177489179489858492383492407492869493548494096494518494608495389495443 Content Maintenance 27057
Eigenschappen

Artikel-id: 885828 - Laatst bijgewerkt: 01/08/2007 08:24:18 - Revisie: 4.3

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office InterConnect 2004, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003

 • kboffice2003sp2fix atdownload kbfix kbupdate KB885828
Feedback