Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Belangrijke informatie die u moet weten over de beveiligingsupdates in MS04-028 als u Windows XP Service Pack 2 gebruikt

Samenvatting
De 832332 Officexp-kb832332-client-enu, Officexp-kb832332-fullfile-enu 831932 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Visio 2002: 12.10.04 831931 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Microsoft Project 2002: 12 oktober 2004 MS04-028 lijken correct te worden geïnstalleerd op computers met Microsoft Windows XP SP2. De oorspronkelijke versies van deze updates die zijn uitgebracht op 14 september 2004, worden echter niet correct geïnstalleerd als u op een eerder tijdstip een van de software updates hebt geïnstalleerd. voor Office XP, Visio 2002 of Microsoft Project 2002 die zijn gedocumenteerd in Microsoft Knowledge Base-artikel 886992.

U kunt dit probleem als volgt oplossen:
 • Installeer de essentiële update 885884 via de functie voor automatische updates of via de website Microsoft Windows Update.
 • Installeer de gereviseerde versies van de beveiligingsupdates 832332, 831932 of 831931 die zijn uitgebracht op 12 oktober 2004 via de website Office Update.
In dit artikel worden ook alternatieve methoden beschreven waarmee dit probleem kan worden opgelost door geavanceerde gebruikers en IT-professionals en waarmee u kunt nagaan of dit probleem van toepassing is op clientcomputers.
Symptomen
De volgende beveiligingsupdates lijken correct te worden geïnstalleerd op computers met Windows XP SP2:
KB-artikelNaam van beveiligingsupdate (14 september 2004)
832332 Officexp-kb832332-client-enu, Officexp-kb832332-fullfile-enu
831932 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Visio 2002: 12.10.04
831931 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Microsoft Project 2002: 12 oktober 2004
Als u de oorspronkelijke versies van deze updates die zijn uitgebracht op 14 september 2004 installeert, wordt het bestand Mso.dll in de map %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10 echter niet correct bijgewerkt. In de sectie Controleren of het probleem van toepassing is kunt u nagaan of u te maken hebt met dit probleem.

Opmerking Dit probleem is alleen van toepassing op de oorspronkelijke beveiligingsupdates die zijn uitgebracht op 14 september 2004. Hierbij gaat het om beveiligingsupdates met de volgende naam: Officexp-kbnummer-bestandstype-taalversie.exe. De oorspronkelijke Engelse beveiligingsupdate 832332 voor clients heet bijvoorbeeld Officexp-kb832332-client-enu.exe.

Op 12 oktober 2004 zijn de beveiligingsupdates 832332, 831932 en 831931 opnieuw uitgebracht, met een oplossing voor het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Deze nieuwe versies hebben de volgende naam: Officexp-kbnummer-v2-bestandstype-taalversiev2.exe. Het nieuwe pakket voor de beveiligingsupdate 832332 heet bijvoorbeeld Officexp-kb832332-v2-client-enu.exe.

Oorzaak
Dit probleem treedt op wanneer u op een eerder tijdstip een van de software updates hebt geïnstalleerd. voor Office XP, Visio 2002 of Microsoft Project 2002 die zijn gedocumenteerd in Microsoft Knowledge Base-artikel 886992 op een Windows XP SP2-computer.

Opmerking Dit probleem komt voor bij de volgende algemene software-updates:
833858 Beschrijving van update voor Office XP: 23 maart 2004
831931 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Microsoft Project 2002: 12 oktober 2004
832668 Office XP: Update voor alternatieve gebruikersinvoer in Office XP: 09.03.04
831932 Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Visio 2002: 12.10.04
830241 Beschrijving van Microsoft Project 2002 Service Pack 1
Oplossing

Als uw computer niet op de juiste wijze is bijgewerkt, kunt u het volgende doen:
 • U kunt de herziene update installeren. Daartoe gebruikt u de methode die wordt beschreven in de sectie 'Automatische updates of Windows Update' of de methode die wordt beschreven in de sectie 'Office Update'.
 • U kunt Office repareren. Daartoe volgt u de instructies in de sectie 'Office repareren'.

U kunt dit probleem oplossen door de essentiële update 885884 te installeren via de functie voor automatische updates of de website Windows Update.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het configureren van de functie voor automatische updates in Windows XP:
306525 Procedure: Automatische updates configureren in Windows XP


Met de onderstaande procedure kunt u deze update installeren via de website Windows Update:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Snelle installatie (aanbevolen).
 3. Als het probleem van toepassing is op uw computer, wordt de essentiële update 885884 automatisch geselecteerd voor installatie. Klik op Installeren
 4. Lees de gebruiksrechtovereenkomst voordat u ermee akkoord gaat.
Essentiële update 885884 Beschrijving van de essentiële update voor Office XP onder Windows XP Service Pack 2 Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de essentiële update 885884:
885884 Beschrijving van de essentiële update voor Office XP onder Windows XP Service Pack 2

Installeer de nieuwe versies van de beveiligingsupdates 832332, 831932 of 831931 via de website Office Update om het probleem op te lossen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Controleren op updates.

  Via de website Office Update wordt gecontroleerd welke updates op uw computer zijn geïnstalleerd.
 3. Als dit probleem op u van toepassing is, worden de nieuwe versies van de updates weergegeven in de sectie Updates voor Office XP.
 4. Klik op Installatie starten en volg de instructies op het scherm om de juiste versies van de beveiligingsupdates te installeren.

Herstel de geïnstalleerde versie van Office XP om dit probleem op te lossen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ appwiz.cpl in het vak Openen en druk op ENTER.
 2. Klik op Programma's wijzigen of verwijderen.
 3. Klik in de lijst met geïnstalleerde producten op Microsoft Office XP, Microsoft Project 2002 of Visio 2002.
 4. Klik op Klik hier voor ondersteunende informatie.
 5. Klik op Herstellen.

  Opmerking Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf een cd-rom, moet u deze cd-rom wellicht in de computer plaatsen tijdens het proces voor analyse en herstel. Als u Office via een netwerkshare hebt geïnstalleerd en de share niet beschikbaar is tijdens het proces voor analyse en herstel, wordt u gevraagd om de netwerklocatie waarop de bronbestanden voor de installatie van Microsoft Office zich bevinden.
 6. Als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op Ja.

U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:

Opmerking Het wordt aanbevolen dat u de methode gebruikt die wordt beschreven in de sectie “Gereviseerde beveiligingsupdates installeren”.

U kunt dit probleem oplossen door de gereviseerde versie van de desbetreffende beveiligingsupdates te installeren die betrekking hebben op MS04-028, uitgebracht op 12 oktober 2004. Hiervoor gaat u naar de website Office Update. U kunt ook de juiste updates downloaden en installeren vanaf het Microsoft Downloadcentrum:

U kunt dit probleem oplossen door de essentiële update 885884 te installeren.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over update 885884:
885884 Beschrijving van de essentiële update voor Office XP onder Windows XP Service Pack 2

Met SUS (Software Update Services) kunt u ook de essentiële update 885884 implementeren. Via SUS kunt u namelijk een service installeren waarmee alle essentiële updates, beveiligingsupdates en service packs worden gedownload zodra deze op de volgende website van Microsoft Windows Update zijn geplaatst: Wanneer deze updates zijn goedgekeurd door de beheerder, worden ze via SUS automatisch beschikbaar gemaakt voor alle vooraf geconfigureerde servers met Microsoft Windows Server 2003 en Microsoft Windows 2000, alsook voor desktopcomputers met Microsoft Windows XP Professional en Microsoft Windows 2000 Professional.

Ga naar de volgende website voor meer informatie over SUS en Windows Update-services (de volgende generatie van SUS):

Met de hulpprogramma's voor het scannen van updates van MS04-028 kan door IT-professionals worden gecontroleerd of de beveiligingsupdates van MS04-028 al dan niet zijn geïnstalleerd, waarna ontbrekende updates via een LAN-share kunnen worden toegepast. Het hulpprogramma kan worden uitgevoerd via een opstart- of aanmeldingsscript of door een gebruiker met lokale-beheerdersrechten. Er zijn twee versies van het programma:
 • Een versie is bedoeld voor een omgeving waarin het updatebeheer niet wordt toegepast via SMS (Systems Management Server) of een andere bedrijfsbeheeroplossing.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  886988 Het hulpprogramma Enterprise Update Scanning in MS04-028 downloaden en gebruiken in omgevingen waarin geen Systems Management Server wordt gebruikt
 • De andere versie is bedoeld voor een omgeving waarin SMS wordt gebruikt voor updatebeheer.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  885920 Het hulpprogramma Enterprise Update Scanning in MS04-28 downloaden en gebruiken in omgevingen waarin Systems Management Server 2003 en Systems Management Server 2.0 worden gebruikt

Herstel de geïnstalleerde versie van Office XP om dit probleem op te lossen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ appwiz.cpl in het vak Openen en druk op ENTER.
 2. Klik op Programma's wijzigen of verwijderen.
 3. Klik in de lijst met geïnstalleerde producten op Office XP, Microsoft Project 2002 of Visio 2002.
 4. Klik op Klik hier voor ondersteunende informatie.
 5. Klik op Herstellen.

  Opmerking Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf een cd-rom, moet u deze cd-rom wellicht in de computer plaatsen tijdens het proces voor analyse en herstel. Als u Office hebt geïnstalleerd via een netwerkshare en de share is niet beschikbaar tijdens de analyse en het herstelproces, wordt u gevraagd om de netwerklocatie met de bronbestanden voor de installatie van Office.
 6. Als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten, klikt u op Ja.
Als u beheerder bent en u wilt de gereviseerde versie van de updates van MS04-028 niet een voor een opnieuw installeren, gebruikt u de opdracht REINSTALL=<Onderdeel>. Als u beheerder bent en u de updates met de opdracht Msiexec.exe wilt installeren, moet u de volgende methode toepassen.

Opmerking Gebruik deze methode niet als u een beheerdersinstallatie of een netwerkinstallatiepunt wilt bijwerken.

Hierna staan voorbeelden van opdrachtregels waarmee u bepaalde Microsoft Office-producten kunt herstellen via de opdracht Msiexec.exe /I {Product GUID} REINSTALL=<Onderdeel>:

Gebruik de volgende opdrachtregel voor Microsoft Office 2003 (alle producten), Microsoft Office Project 2003 en Microsoft Office Visio 2003:
Msiexec /i {Product GUID} REINSTALL=ProductNonBootFiles REINSTALLMODE=omu /qb-
Gebruik de volgende opdrachtregel voor Office XP (alle producten), Microsoft Project 2002 en Visio 2002:
Msiexec /i {Product GUID} REINSTALL=ProductFiles REINSTALLMODE=omu /qb-
Opmerkingen
 • De woorden Onderdeel en ProductFiles zijn hoofdlettergevoelig. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u de waarde REINSTALL=ALL gebruiken. U kunt ook alleen het bijgewerkte onderdeel installeren:
 • Bij deze opdrachten staat Product GUID voor de productcode (GUID) van Office 2003 of Office XP. Zo is {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} de GUID van de Engelse (V.S.) versie van Microsoft Office 2003 Professional Enterprise Edition. Raadpleeg de volgende artikelen voor informatie over het nummeringsschema voor elk Office 2003- en Office XP-product.

  Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  832672 Beschrijving van het nummeringsschema voor productcode-GUID's in Office 2003
  302663 Beschrijving van het nummeringsschema voor productcode-GUID's in Office XP-programma's
Door gebruik te maken van de opdrachtregel kunt u alle updates installeren via een batchbestand dat wordt uitgevoerd op de doelcomputer, of als onderdeel van een SMS-aanmeldingsscript dat wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker zich aanmeldt op de computer.


Meer informatie
Als u niet werkt met Windows XP SP2, is dit probleem niet op u van toepassing. Als u Windows XP SP2 gebruikt, moet u via een van de methoden in deze sectie controleren of het probleem bij u kan optreden:

Met MBSA kunt u nagaan of de gereviseerde updates (832332, 831932 en 831931) zijn geïnstalleerd op clientcomputers. Alleen voor controle van lokale computers. Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over de manier waarop Office-updates worden gevonden door MBSA:Klik voor meer informatie over de programma's die niet worden gevonden door MBSA op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306460 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) retourneert opmerkingen voor bepaalde updates


Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over MBSA en over het verkrijgen van MBSA:

De juiste versie van het bestand Mso.dll wordt niet geïnstalleerd door de desbetreffende updates. U kunt daarom nagaan of dit probleem op u van toepassing is door handmatig de versie van het bestand Mso.dll te controleren. Dit bestand bevindt zich in de map %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start en op Uitvoeren. Typ %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10 en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Mso.dll en klik op Eigenschappen.
 3. Op het tabblad Versie staat informatie over de versie van het bestand. Het probleem treedt niet op bij versienummer 10.0.6714.0 of hoger.
Off2002 offxp vis2002 vis2k2 visxp prj2002 prj2k2 prjxp
Eigenschappen

Artikel-id: 885876 - Laatst bijgewerkt: 04/05/2012 00:43:00 - Revisie: 3.1

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsecurity kbtshoot KB885876
Feedback