Waarom u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten nadat u een beveiligingsupdate hebt geïnstalleerd op een Windows-computer

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven waarom u wordt gevraagd een Microsoft Windows-computer opnieuw te starten nadat u een beveiligingsupdate hebt geïnstalleerd.
Meer informatie

Waarom u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten

In de volgende situaties is het mogelijk dat u na het installeren van een beveiligingsupdate wordt gevraagd de computer opnieuw te starten:
  • De beveiligingsupdate werkt een DLL-bestand bij dat is geladen in een of meer processen die vereist zijn voor Windows. De beveiligingsupdate kan niet worden voltooid als het DLL-bestand is geladen. Daarom moet de beveiligingsupdate het proces stoppen dat het laden van het DLL-bestand heeft veroorzaakt. Door het proces te stoppen, wordt het DLL-bestand dat nodig is om de update te voltooien, uit het geheugen verwijderd. Het proces waarin het DLL-bestand is geladen, kan echter niet worden gestopt terwijl Windows wordt uitgevoerd. De beveiligingsupdate die wordt beschreven in beveiligingsbulletin MS04-011 werkt bijvoorbeeld een groot aantal DLL-bestanden bij die in de kernbesturingssysteemprocessen zijn geladen en niet gestopt kunnen worden zonder Windows af te sluiten.
  • De beveiligingsupdate werkt een EXE-bestand bij dat op dat moment wordt uitgevoerd als een voor Windows noodzakelijk proces. De update kan niet worden voltooid terwijl dit proces wordt uitgevoerd. U kunt dit proces echter niet stoppen zonder Windows af te sluiten. Csrss.exe is een voorbeeld van een proces dat in Windows is vereist.
  • De beveiligingsupdate werkt een stuurprogramma bij dat momenteel wordt gebruikt en in Windows is vereist. De update kan niet worden voltooid terwijl dit stuurprogramma wordt gebruikt. U kunt dit stuurprogramma echter niet uit het geheugen verwijderen zonder Windows af te sluiten. Disk.sys is een voorbeeld van een stuurprogramma dat in Windows is vereist.
  • De beveiligingsupdate brengt wijzigingen aan in het register. Voor deze wijzigingen moet u de computer opnieuw starten.
  • De beveiligingsupdate verandert registervermeldingen die alleen bij het starten van de computer worden gelezen.

De kans verkleinen dat u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten

Als u de kans wilt verkleinen dat u na de installatie van een beveiligingsupdate wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, kunt u proberen de processen af te sluiten die de bestanden gebruiken die door de beveiligingsupdate worden bijgewerkt.

Gebruik Process Explorer van Sysinternals als u wilt bekijken hoe en door welke processen de bestanden worden gebruikt, zodat u kunt nagaan of bestanden die door een beveiligingsupdate worden bijgewerkt, door uw computer worden gebruikt. Misschien kunt u de services stoppen of de processen beëindigen die de bestanden gebruiken. Voor meer informatie over Process Explorer gaat u naar de volgende Sysinternals-website:Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over Process Explorer:
242131Een lijst weergeven met processen met geopende bestanden
Behalve voor onze producten wordt dit product door Microsoft niet boven andere producten op hetzelfde gebied gesteund of aanbevolen. We verstrekken deze informatie alleen in het belang van onze klanten en verstrekken, behalve voor onze eigen producten, geen enkele expliciete of impliciete garantie. De garanties die we niet verstrekken, omvatten, maar zijn niet beperkt tot de impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Het bericht onderdrukken waarin wordt gevraagd de computer opnieuw te starten

Er bestaat een opdrachtregelparameter waarmee u het bericht kunt onderdrukken waarin wordt gevraagd de computer opnieuw te starten. Welke opdrachtregelparameter u moet gebruiken, hangt af van het installatieprogramma dat door de beveiligingsupdate wordt gebruikt.Voor meer informatie over opdrachtregelparameters voor Windows- en IEpress-software-updatepakketten klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
262841Opdrachtregelparameters voor updatepakketten van Windows-software
197147Opdrachtregelparameters voor update-pakketten van IExpress-software
Wanneer u Windows Installer gebruikt, wordt een beveiligingsupdate met de bestandsnaamextensie .MSI of .MSP op de computer geïnstalleerd. Op de volgende Microsoft-website vindt u aanvullende informatie over de opdrachtregelparameters voor Windows Installer:Belangrijk In bepaalde gevallen moet u de computer opnieuw starten om de beveiligingsupdate volledig toe te passen. Het is mogelijk dat de computer kwetsbaar blijft als de beveiligingsupdate niet volledig is toegepast.

Technische ondersteuning voor x64-versies van Microsoft Windows

De fabrikant van uw hardware biedt technische ondersteuning en assistentie voor x64-versies van Microsoft Windows. De fabrikant is hiervoor verantwoordelijk omdat een x64-versie van Windows bij de hardware is meegeleverd. Mogelijk heeft de fabrikant de geïnstalleerde Windows-editie met unieke onderdelen aangepast. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij uw x64-versie van Windows. Wellicht moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd.

Voor productinformatie over Microsoft Windows XP Professional x64-editie gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor productinformatie over x64-versies van Microsoft Windows Server 2003 gaat u naar de volgende Microsoft-website: De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Winx64 Windowsx64 64-bit 64bit
Eigenschappen

Artikel-id: 887012 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 07:59:07 - Revisie: 4.4

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft BackOffice Server 4.5, Microsoft BackOffice Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbwinservnetwork kbsecurityservices kbhowto KB887012
Feedback