Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

FIX: NS_E_INVALID_DATA-foutbericht in Windows Media Player bij afspelen van inhoud in Snelle caching

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Bij het afspelen van inhoud vanaf een server met Microsoft Windows Media Player 10-server of een Windows Media Player 9-server met Snelle caching ingeschakeld, treedt een probleem op. Het volgende foutbericht wordt weergegeven op de client:
0xC00D002F: Er zijn ongeldige of beschadigde gegevens aangetroffen.
Oorzaak
Als Windows Media Player een sample ontvangt met een tijdstempel dat meer dan vijf minuten meer bedraagt dan het tijdstempel van het vorige sample, wordt het foutbericht weergegeven dat in de sectie 'Symptomen' wordt vermeld. Audio- en videogegevensstromen verzenden doorgaans meerdere samples per seconde. Een forse tijdstoename in het tijdstempel duidt derhalve op een fout. Dit geldt echter niet voor kleine gegevensstromen, zoals scriptgegevensstromen. Tussen twee samples voor kleine gegevensstromen vindt meestal een grote tijdstoename in het tijdstempel plaats.
Oplossing
Microsoft heeft nu een ondersteunde hotfix voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze hotfix is echter alleen bedoeld om het probleem te verhelpen dat in dit artikel wordt beschreven. Voer de hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u niet te veel last hebt van dit probleem, raden wij u dan ook aan te wachten op de volgende versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Als u dit probleem direct wilt verhelpen, kunt u contact opnemen met Microsoft Product Support Services om de hotfix te verkrijgen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Product Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.

Windows Media Player 9-serie voor Microsoft Windows XP

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket WindowsXP-KB887078-v2-X86-ENU.exe nu downloaden.

Windows Media Player 9-serie voor Windows 2000 en Windows Server 2003

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket WindowsMedia9-KB887078-v2-x86-ENU.exe nu downloaden.

Windows Media Player 10

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket WindowsMedia10-KB887078-x86-ENU.exe nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows Media Player 9-serie voor alle besturingssystemen

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  30-sep-2004 14:39 9.0.0.3259   2.105.344 Wmvcore.dll

Windows Media Player 10

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  18-okt-2004 18:38 10.0.0.3651   2.362.104 Wmvcore.dll
Status
Microsoft heeft bevestigd dat deze fout zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld onder 'Van toepassing op'.
Workaround
U kunt dit probleem voorkomen door de functie Snelle caching uit te schakelen in de Windows Media Services (WMS) 9-serie. Raadpleeg WMS-productdocumentatie bij het product voor meer informatie over de functie Snelle caching. Hiertoe klikt u op Help in Server Administrator.
WMP NS_E_INVALID_DATA 0xC00D002F
Eigenschappen

Artikel-id: 887078 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 16:32:28 - Revisie: 3.2

Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Home Mouse 2.0, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Concise Edition, Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbtshoot kbfix KB887078
Feedback