Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

U kunt software-updates voor Internet Explorer niet ongedaan maken op Windows NT 4.0 Terminal Server Edition

Symptomen
U kunt de installatie van software-updates voor Microsoft Internet Explorer op een computer waarop Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) Terminal Server Edition wordt uitgevoerd, niet ongedaan maken.
Workaround
Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
 1. Schakel over naar de installatiemodus op de terminalserver. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ change user /install en druk op ENTER.
 2. Maak de installatie van de software-update voor Internet Explorer ongedaan aan de hand van de aanwijzingen in de documentatie voor de software-update.
 3. Keer terug naar de uitvoeringsmodus op de terminalserver. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ change user /execute en druk op ENTER.
  Opmerking U hoeft deze stap niet uit te voeren als bij stap 2 wordt gevraagd de terminalserver opnieuw op te starten. Wanneer u de terminalserver opnieuw opstart, bevindt deze zich automatisch in de uitvoeringsmodus.
Meer informatie
De standaardmodus van terminalserver voor Windows NT 4.0 is de uitvoeringsmodus. Wanneer u de computer opstart, wordt de server gestart in de uitvoeringsmodus. Wanneer de server zich in de uitvoeringsmodus bevindt, wordt de terminalserver per gebruiker uitgevoerd. In de uitvoeringsmodus wordt gerekend op veel gelijktijdige gebruikerssessies die apart moeten worden gehouden, met inbegrip van de gebruikerssessie op de systeemconsole. Iedere gebruiker heeft bijvoorbeeld een map Windows en een map Windows\System waartoe andere gebruikers geen toegang hebben. Als een toepassing in de uitvoeringsmodus de locatie van de systeemhoofdmap aanvraagt, wordt het pad naar de Windows-map van de gebruiker geretourneerd in plaats van het pad naar de systeemhoofdmap van de terminalserver. Dit volstaat voor het gebruik van toepassingen, maar niet voor het installeren of verwijderen van toepassingen of het verwijderen van software-updates voor Internet Explorer. Daarom worden software-updates voor Internet Explorer niet correct verwijderd in de uitvoeringsmodus.

In de installatiemodus gedraagt de terminalserver zich meer als een normale Windows NT 4.0-server waarop u een toepassing of software-update installeert of verwijdert voor alle gebruikers. Daarom moet u overschakelen naar de installatiemodus wanneer u de installatie van een software-update voor Internet Explorer ongedaan wilt maken.
Eigenschappen

Artikel-id: 887479 - Laatst bijgewerkt: 11/22/2004 15:30:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbtshoot kbsecurity KB887479
Feedback