Een tweede installatie van een Windows-besturingssysteem verwijderen uit een partitie

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u een tweede installatie van een Microsoft Windows-besturingssysteem kunt verwijderen uit een partitie op uw vasteschijfstation.
Meer informatie
Wanneer u hebt vastgesteld dat er een tweede Windows-map bestaat op dezelfde partitie als uw 'actieve' Windows-map, voert u deze stappen uit om de map te verwijderen uit de partitie en de opstartselectie te verwijderen wanneer u de computer opstart.

Opmerking Afhankelijk van uw Windows-versie, kunnen de volgende stappen verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Start het Windows-besturingssysteem dat u wilt behouden.
 2. Om vast te stellen welke Windows-map u wilt behouden, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren, typt u %windir% en klikt u op OK. Onthoud welke map er wordt geopend. Dat kan bijvoorbeeld de map C:\Windows zijn.

  Opmerking Dit is de 'actieve' Windows-map. Verwijder deze map niet uit de partitie.
 3. Zoek in Windows Verkenner de Windows-map die u wilt verwijderen.

  Belangrijk Overtuig u ervan dat dit niet de map is die u in stap 2 hebt geïdentificeerd als uw 'actieve' Windows-map.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de Windows-map die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
 5. Klik op Ja om het verwijderen van de map te bevestigen.
 6. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 7. Klik op het tabblad Geavanceerd onder Opstart- en herstelinstellingen op Instellingen. Het dialoogvenster Opstart- en herstelinstellingen wordt geopend.
 8. Klik onder Systeem starten op Bewerken om het bestand Boot.ini aan te passen.

  Het bestand Boot.ini wordt geopend in Kladblok en ziet er ongeveer als volgt uit:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetectmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" /fastdetect
 9. Open het menu Bestand in Kladblok, klik op Opslaan als en maak een back-up van het bestand Boot.ini met de naam Boot.old.
 10. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om de back-up van het bestand Boot.ini te sluiten.
 11. Open het dialoogvenster Opstart- en herstelinstellingen en klik onder Systeem starten op Bewerken om het bestand Boot.ini opnieuw te openen.
 12. Zoek in de sectie [boot loader] van het bestand Boot.ini naar de tekstregel voor het Windows-besturingssysteem dat u wilt verwijderen en verwijder deze regel. Voorbeeld: als de Windows-map die u in stap 4 hebt verwijderd, een map voor het besturingssysteem Microsoft Windows XP Home Edition was, verwijdert u de volgende regel uit het bestand Boot.ini:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" /fastdetect
 13. Open het menu Bestand en klik op Opslaan om de wijzigingen in het bestand Boot.ini op te slaan.
 14. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten om het bestand Boot.ini te sluiten.
 15. Klik op OK om het dialoogvenster Dialoogvenster Opstart- en herstelinstellingen.
 16. Start de computer opnieuw op.
windows2003 win2003 windowsxp winxp windows2000 win2000 windowsnt winnt winnt4.0
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Egenskaper

Artikkel-ID: 888023 – Forrige gjennomgang: 01/08/2014 18:36:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbhowto KB888023
Tilbakemelding