Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het algemene dialoogvenster API gebruiken in een database in Access 2003 of Access 2007

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:888695
INLEIDING
In dit artikel wordt beschreven hoe de algemene dialoogvenster API gebruiken in Microsoft Office Access 2003 of Microsoft Office Access 2007 vervangen door het dialoogvenster algemene functionaliteit die is opgenomen in Microsoft Office 2000 Developer Edition of Microsoft Office XP Developer Edition.
Meer informatie
Microsoft biedt programming voorbeelden ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal wordt aangetoond en de hulpmiddelen maken en procedures voor foutopsporing worden gebruikt. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen de functionaliteit van een bepaalde procedure uitgelegd, maar niet passen deze voorbeelden om functionaliteit toegevoegd of procedures uw specifieke behoeften te maken.

Stappen om de functionaliteit van het dialoogvenster vervangen

Microsoft Office Access 2003

 1. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb heet in Access.

  OpmerkingDe database Noordenwind.mdb voor Access 2003 bevindt zich meestal in C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Samples map.
 2. OnderObjectenKlik in het databasevenster van NoordenwindFormulieren.
 3. In deDatabasevensterwerkbalk, klik opNieuwe.
 4. In deNieuw formulierhet dialoogvenster, klikt u opOntwerpweergave, en klik vervolgens opOK.
 5. Voeg een tekstvak toe aan Form1, met de rechtermuisknop op het tekstvak en klik vervolgens opEigenschappen.
 6. Klik op deAlleen klik opNaam, typTekst1, en sluit deEigenschappenhet dialoogvenster.
 7. Klik met de rechtermuisknop op het labelbesturingselement dat is gekoppeld aan deTekst1tekstvak, klik opEigenschappen, en klik vervolgens op deAlletabblad.
 8. Klik opBijschrift, typTekst1, en sluit deEigenschappenhet dialoogvenster.
 9. Een opdrachtknop toevoegenFormulier1, klik met de rechtermuisknop opdrachtknop, klikt u opEigenschappen, klik opNaam, typCommand1, klik opBijschrift, en typCommand1.
 10. Klik op deGebeurtenisen klik op[Gebeurtenisprocedure]in deKlik open klik vervolgens op de knop Start Microsoft Visual Basic-Editor.
 11. De code in de procedure Command1_Click wijzigen het volgende:
  Private Sub Command1_Click()  Me!Text1 = LaunchCD(Me)End Sub
 12. Op deInvoegenmenu, klik opModule, en voeg de volgende code in Module1:
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As LongPrivate Type OPENFILENAME  lStructSize As Long  hwndOwner As Long  hInstance As Long  lpstrFilter As String  lpstrCustomFilter As String  nMaxCustFilter As Long  nFilterIndex As Long  lpstrFile As String  nMaxFile As Long  lpstrFileTitle As String  nMaxFileTitle As Long  lpstrInitialDir As String  lpstrTitle As String  flags As Long  nFileOffset As Integer  nFileExtension As Integer  lpstrDefExt As String  lCustData As Long  lpfnHook As Long  lpTemplateName As StringEnd TypeFunction LaunchCD(strform As Form) As String  Dim OpenFile As OPENFILENAME  Dim lReturn As Long  Dim sFilter As String  OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)  OpenFile.hwndOwner = strform.hwnd  sFilter = "All Files (*.*)" & Chr(0) & "*.*" & Chr(0) & _   "JPEG Files (*.JPG)" & Chr(0) & "*.JPG" & Chr(0)  OpenFile.lpstrFilter = sFilter  OpenFile.nFilterIndex = 1  OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)  OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1  OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile  OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile  OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\"  OpenFile.lpstrTitle = "Select a file using the Common Dialog DLL"  OpenFile.flags = 0  lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)    If lReturn = 0 Then      MsgBox "A file was not selected!", vbInformation, _        "Select a file using the Common Dialog DLL"     Else      LaunchCD = Trim(Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1))     End IfEnd Function
 13. Op deFoutopsporingmenu, klik opNoordenwind compileren, en sluit de Visual Basic Editor.
 14. Op deWeergavemenu, klik opFormulier Weergave.
 15. Klik opCommand1, en klik vervolgens op een bestand in de het venster dat wordt geopend.

  Het pad van het bestand wordt weergegeven deTekst1tekstvak.

Microsoft Office Access 2007

 1. Open de voorbeelddatabase Northwind.accdb heet in Access 2007.
 2. Op deMakenen klik opFormulierin deFormulierengroep.
 3. Op deIndelingen klik op de pijl hieronderWeergave, en klik vervolgens opOntwerpweergave.
 4. Voeg een tekstvak toe aan Form1, met de rechtermuisknop op het tekstvak en klik vervolgens opEigenschappen.
 5. Klik op deAlleen klik opNaam, en typTekst1.
 6. Klik met de rechtermuisknop op het labelbesturingselement dat is gekoppeld aan deTekst1tekstvak, klik opEigenschappen, en klik vervolgens op deAlletabblad.
 7. Klik opBijschrift, en typTekst1.
 8. Een opdrachtknop toevoegenFormulier1, klik met de rechtermuisknop opdrachtknop, klikt u opEigenschappen, klik opNaam, typCommand1, klik opBijschrift, en typCommand1.
 9. Klik op deGebeurtenisen klik op[Gebeurtenisprocedure]in deKlik open klik vervolgens op het weglatingsteken knop (...) start Microsoft Visual Basic-Editor.
 10. De code in de procedure Command1_Click wijzigen het volgende voorbeeld lijken.
  Private Sub Command1_Click()  Me!Text1 = LaunchCD(Me)End Sub
 11. Op deInvoegenmenu, klik opModule, en voeg code die lijkt op het volgende codevoorbeeld in Module1.
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As LongPrivate Type OPENFILENAME  lStructSize As Long  hwndOwner As Long  hInstance As Long  lpstrFilter As String  lpstrCustomFilter As String  nMaxCustFilter As Long  nFilterIndex As Long  lpstrFile As String  nMaxFile As Long  lpstrFileTitle As String  nMaxFileTitle As Long  lpstrInitialDir As String  lpstrTitle As String  flags As Long  nFileOffset As Integer  nFileExtension As Integer  lpstrDefExt As String  lCustData As Long  lpfnHook As Long  lpTemplateName As StringEnd TypeFunction LaunchCD(strform As Form) As String  Dim OpenFile As OPENFILENAME  Dim lReturn As Long  Dim sFilter As String  OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)  OpenFile.hwndOwner = strform.hwnd  sFilter = "All Files (*.*)" & Chr(0) & "*.*" & Chr(0) & _   "JPEG Files (*.JPG)" & Chr(0) & "*.JPG" & Chr(0)  OpenFile.lpstrFilter = sFilter  OpenFile.nFilterIndex = 1  OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)  OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1  OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile  OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile  OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\"  OpenFile.lpstrTitle = "Select a file using the Common Dialog DLL"  OpenFile.flags = 0  lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)    If lReturn = 0 Then      MsgBox "A file was not selected!", vbInformation, _        "Select a file using the Common Dialog DLL"     Else      LaunchCD = Trim(Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1))     End IfEnd Function
 12. Op deFoutopsporingmenu, klik opNoordenwind compileren, en sluit de Visual Basic Editor.
 13. Op deIndelingen klik op de pijl hieronderWeergave, en klik vervolgens opFormulierweergave.
 14. Klik opCommand1, en klik vervolgens op een bestand in de het venster dat wordt geopend.

  Het pad van het bestand wordt weergegeven deTekst1vak.
ACC2003 ACC2007

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 888695 - Laatst bijgewerkt: 09/17/2011 21:26:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003

 • kbsampledatabase kbprogramming kbautomation kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB888695 KbMtnl
Feedback