Gebruikersrechten die door Update.exe worden vereist

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
Sommige Microsoft software-updates gebruiken Update.exe als installatieprogramma. Voor de installatie van Update.exe versie 5.4.1.0 en hoger zijn bepaalde beheerdersrechten nodig. In dit artikel wordt beschreven welke die vereisten voor de gebruikersrechten zijn.
Als een gebruiker zonder de juiste rechten probeert een updatepakket te installeren met Update.exe, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
You do not have permission to update <naam besturingssysteem>. Neem contact op met de systeembeheerder.
Als de installatie zonder toezicht is uitgevoerd door middel van de opdrachtregelparameters /quiet of /passive, wordt dit foutbericht opgenomen in het installatielogboekbestand. Standaard is het installatielogboekbestand te vinden op %systemroot%/KB######.log, waarbij ###### het nummer is van het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor de correctie die is toegepast.
Meer informatie
Als u wilt weten of een software-update het bestand Update.exe gebruikt als installatieprogramma (voor pakketten die zijn uitgebracht na juli 2004), controleert u de waarde van de Installer-engine op het tabblad Versie van het dialoogvenster Eigenschappen voor het software-updatepakket. Voor pakketten die zijn uitgebracht vóór juli 2004, moet u het pakket uitpakken om te kunnen vaststellen welk installatieprogramma wordt gebruikt en welke versie dit programma heeft. Klik voor meer informatie over de te volgen werkwijze op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
832475Overzicht van de nieuwe functies in de pakket-installer voor Windows-software-updates

De volgende tabel bevat een overzicht van de gebruikersrechten die voor Update.exe nodig zijn.
Weergavenaam groepsbeleidsobjecten Vereist voor Update.exe Beschrijving
Reservekopie maken van bestanden en mappenVereistDit recht hebt u nodig om reservekopieën te kunnen maken.
Bestanden en mappen terugzettenVereistDit recht hebt u nodig om herstelbewerkingen te kunnen uitvoeren. Hiermee kunt u elke geldige beveiligings-id (SID) voor gebruikers of groepen instellen als eigenaar van een object.
Controlelogboek en beveiligingslogboek beherenVereistU hebt dit recht nodig om tal van beveiligingsfuncties uit te voeren, zoals het controleren en weergeven van controleberichten. De houder van dit recht wordt aangeduid als beveiligingsoperator.
Eigenaar worden van bestanden of andere objectenVereistU hebt dit recht nodig om eigenaar te worden van een object zonder discretionair toegang te hebben. Met dit recht mogen de waarden voor de eigenaar alleen die waarden zijn die door de houder als eigenaar van een object mogen worden toegewezen.
Het systeem afsluitenVereistU hebt dit recht nodig om de computer af te sluiten. Voor sommige software-updates moet de computer opnieuw worden opgestart. Als dit recht niet beschikbaar is, wordt de software-update wel geïnstalleerd, maar moet de computer zo nodig opnieuw worden opgestart door een beheerder met de daarvoor vereiste gebruikersrechten.
Fouten in programma's opsporenVereistDit recht hebt u nodig om fouten in een proces te kunnen opsporen. Voor eerdere versies van Update.exe dan 5.4.1.0 moeten beheerders dit gebruikersrecht hebben om software-updates te kunnen installeren.
Hotpatching-technologie, ook wel bekend als in-memory patching, wordt opgenomen in Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) en wordt voor sommige updates beschikbaar gesteld. Als u hotpatching wilt gebruiken, hebt u het gebruikersrecht voor het opsporen van programma's nodig. Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over patch- en updatebeheer: http://www.microsoft.com/technet/security/guidance/patchmanagement/patchmanagement.mspx
Als u meer informatie wilt over eerdere versies van Update.exe en fouten opsporen in programma's waarvoor beheerdersrechten nodig zijn, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
830846Productupdates van Windows reageren niet meer of maken gebruik van alle CPU-bronnen

U kunt nagaan welk gebruikersrecht ontbreekt in het logbestand van de installatie. Het logbestand van de installatie bevat foutberichten van de volgende strekking:

2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (versie X.X.X.X)
2.744: Niet ingeschakeld SE_SECURITY_PRIVILEGE
2.754: Er is een fout opgetreden: U hebt geen machtiging om naam besturingssysteem bij te werken. Neem contact op met de systeembeheerder.
2.764: U hebt geen machtiging om naam besturingssysteem bij te werken.
Opmerking naam besturingssysteem staat voor de naam van het besturingssysteem. SE_SECURITY_PRIVILEGE staat voor het ontbrekende gebruikersrecht. X.X.X.X staat voor het versienummer.

Ga als volgt te werk als u gebruikersrechten wilt weergeven en wijzigen:
  1. Start de Groepsbeleid-editor in uw lokale of domeinomgeving. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie hierover:
  2. Klik onder Computerconfiguratie op Windows-instellingen.
  3. Klik achtereenvolgens op Beveiligingsinstellingen, Lokaal beleid en Toewijzing van gebruikersrecht.
  4. Als u het hiervoor vermelde beleid wilt toewijzen, klikt u met de rechtermuisknop op het beleid, klikt u op Eigenschappen en voegt u de gebruiker toe.
Referenties
Ga naar de volgende website van Microsoft om een document te bekijken met informatie over Update.exe, het Installer-pakket voor Windows en Windows-onderdelen:
Se_Backup_Privilege Se_Restore_Privilege Se_Shutdown_Privilege Se_Take_Ownership_Privilege Se_Debug_Privilege
Eigenschappen

Artikel-id: 888791 - Laatst bijgewerkt: 02/13/2007 17:02:00 - Revisie: 4.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbhowto kbinfo KB888791
Feedback