Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Internet Explorer wordt soms afgesloten wanneer u een venster sluit in een HTML-toepassing in Internet Explorer 6 Service Pack 1

Symptomen
Wanneer u een HTML-toepassing uitvoert in Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), wordt Internet Explorer soms wel en soms niet afgesloten wanneer u in de HTML-toepassing een venster sluit.

Verder kunnen een of meer gebeurtenissen die vergelijkbaar zijn met de volgende in het toepassingslogboek in Windows, worden geregistreerd:

Gebeurtenis-id: 1000

Gebeurtenis-id: 1000
Type: Fout
Beschrijving: Toepassing waarin de fout zich voordoet: iexplore.exe, versie 6.0.2800.1106, module waarin de fout zich voordoet: mshtml.dll, versie 6.0.2800.1438, adres waarin de fout zich voordoet: 0x0007e4ce.

Gebeurtenis-id: 4097

Gebeurtenis-id: 4097
Type: Fout
Beschrijving: De toepassing, C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe, heeft een toepassingsfout gegenereerd. De fout deed zich voor op 22.7.2004 om 14:16:52.814 De gegenereerde uitzondering betrof c0000005 op adres 635FE4CE (MSHTML!CDoc::GetSelectionType).

Oplossing

Informatie over updates

U kunt dit probleem oplossen door beveiligingsupdate 867282 (MS05-014) te installeren. Voor meer informatie over beveiligingsupdate 867282 bezoekt u de volgende websites van Microsoft:

Consumenten

IT-professionals

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Er gelden geen speciale vereisten voor het installeren van deze hotfix.

Computer opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd.

Informatie over vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  19-jan-2005 19:11 6.0.2900.2599  3.008.000 Mshtml.dll
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
vastlopen afsluiten beëindigen
Eigenschappen

Artikel-id: 889389 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:25:57 - Revisie: 2.2

 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix KB889389
Feedback
dy>