Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Er is een updatepakket beschikbaar voor Internet Explorer 6 Service Pack 1

Samenvatting
Microsoft heeft updatepakket 889669 uitgebracht. Dit pakket is bedoeld voor IT-professionals die Microsoft Internet Explorer-hotfixes nodig hebben die zijn uitgebracht na Microsoft Beveiligingsbulletin MS04-004. Dit updatepakket bevat de volgende correcties:
 • De cumulatieve beveiligingscorrecties van beveiligingsupdate 889293.

  Opmerking Beveiligingsupdate 889293 wordt beschreven in Microsoft Beveiligingsbulletin MS04-040.
 • Update 888092 en update 871248.
 • Alle hotfixes voor Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) die zijn uitgebracht na Microsoft Beveiligingsbulletin MS04-004.
Updatepakket 889669 is beschikbaar via het Microsoft Downloadcentrum. U moet updatepakket 889669 installeren als u een hotfix voor Internet Explorer 6 SP1 nodig hebt die is uitgebracht na Microsoft Beveiligingsbulletin MS04-004.

Opmerking Als Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) niet op uw computer is geïnstalleerd, moet u beveiligingsupdate 889293 installeren in plaats van updatepakket 889669.
Inleiding
Er is een updatepakket beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106). Updatepakket 889669 bevat beveiligingsupdate 889293 (MS04-040) en Internet Explorer 6 SP1-hotfixes die zijn uitgebracht na Microsoft Beveiligingsbulletin MS04-004.Voor Internet Explorer 6 Service Pack 1 voor Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6, Windows 98, Windows 98 Tweede editie en Windows ME zijn de meeste Internet Explorer-hotfixes niet opgenomen in MS04-040.

Wanneer u een of meer versies van de MS04-040-beveiligingsupdates voor Internet Explorer 6 SP1 installeert, worden Internet Explorer-hotfixes die na MS04-004 zijn uitgebracht, verwijderd als de hotfix een of meer van de bestanden vervangt die worden vermeld in de sectie 'Informatie over beveiligingsupdate' van Microsoft Beveiligingsbulletin MS04-040. Vanaf MS04-025 zijn cumulatieve hotfixes voor Internet Explorer beschikbaar als afzonderlijk updatepakket, dat zowel cumulatieve hotfixes als beveiligingscorrecties uit de meest recente beveiligingsupdate voor Internet Explorer omvat. Updatepakket 871260 omvat bijvoorbeeld de cumulatieve beveiligingscorrecties uit MS04-025, evenals hotfixes die zijn uitgebracht na MS04-004. Updatepakket 873377 omvat de cumulatieve beveiligingscorrecties uit MS04-040, evenals hotfixes die zijn uitgebracht na MS04-004. Meer informatie over hotfixes in updatepakket 889669 kunt u vinden in de sectie 'Lijst met correcties in dit updatepakket' van dit artikel. De hotfixversies van de bestanden die in deze beveiligingsupdate zijn opgenomen, worden altijd geïnstalleerd, of u nu al dan niet eerder een Internet Explorer-hotfix hebt geïnstalleerd voor het bijwerken van een of meer bestanden uit de sectie 'Informatie over beveiligingsupdate' van het beveiligingsbulletin. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de MS04-040-beveiligingsupdates (889293):
Meer informatieU kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket voor Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows 2000 Service Pack 3 en Windows 2000 Service Pack 4 nu downloaden.

Releasedatum: 1 december 2004

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar beginU kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket voor Windows 98 Tweede editie, Windows ME, Windows NT en Windows 98 nu downloaden.

Releasedatum: 1 december 2004

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar beginU kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet pakket voor Windows XP, 64-bits editie, nu downloaden.

Releasedatum: 1 december 2004

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Terug naar begin

U moet zijn aangemeld als beheerder om updatepakket 889669 en beveiligingsupdate 889293 te kunnen installeren. Als u een gedownloade versie van updatepakket 889669 wilt installeren, voert u het gedownloade updatepakket 889669 uit met behulp van de juiste schakelopties. Als u beheerder bij een organisatie bent, kunt u updatepakket 889669 en beveiligingsupdate 889293 implementeren door gebruik te maken van Microsoft Systems Management Server (SMS) Feature Pack of van SMS 2003. MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) detecteert of updatepakket 889669 is geïnstalleerd. Als dat het geval is, geeft MBSA aan dat MS04-040 aanwezig is. U kunt SMS gebruiken om de beveiligingsupdate of het updatepakket te implementeren. Dit komt doordat de recentere bestandsversies van het pakket door MBSA worden herkend als equivalent aan beveiligingsupdate MS04-040. U kunt MBSA niet gebruiken om vast te stellen of het updatepakket relevant is voor een bepaalde computer. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om MSBA te gebruiken om na te gaan of er op de computer hotfixes van na MS04-004 worden gebruikt. U kunt MSBA alleen gebruiken om na te gaan of de minimale basisbeveiliging is bereikt die door MS04-040 wordt bewerkstelligd. U kunt Microsoft Software Update Services (SUS) niet gebruiken voor het implementeren van updatepakket 889669. Als u meer informatie wilt over het implementeren van updatepakket 889669 met behulp van SMS op uitsluitend die computers waarop hotfixes van na MS04-004 worden gebruikt en voor informatie over hoe u kunt nagaan of het updatepakket op clientcomputers is geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
867832 Software-updates distribueren die niet zijn gedetecteerd door Microsoft Baseline Security Analyzer in Systems Management Server 2003
U kunt op een van de volgende manieren controleren of updatepakket 889669 of beveiligingsupdate 889293 is geïnstalleerd:

Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP 64-bits editie, versie 2003 en Windows XP (alle edities)
 • Vergelijk de versies van de bijgewerkte bestanden op uw computer met de bestanden die worden vermeld in de sectie 'Bestandsgegevens'.
 • Controleer of de DWORD-waarde Installed wordt weergegeven in de volgende registersleutel en of deze waarde is ingesteld op 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB<nnnnnn>


  Opmerking nnnnnn is het artikelnummer van de update.
Alle overige Windows-versies
 • Vergelijk de versies van de bijgewerkte bestanden op uw computer met de bestanden die worden vermeld in de sectie 'Bestandsgegevens'.
 • Controleer of de DWORD-waarde IsInstalled wordt weergegeven in de volgende registersleutel en of deze waarde is ingesteld op 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2de9c32a-bd2c-4d19-8ec1-8af319e1c762}
Terug naar begin


Microsoft heeft de versies van Windows en Internet Explorer die in dit artikel worden vermeld, getest om na te gaan of ze door deze beveiligingsproblemen worden beïnvloed en om te controleren of updatepakket 889669 deze beveiligingsproblemen oplost.

Als u updatepakket 889669 op uw computer wilt installeren, moet u werken met Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) en een van de volgende versies van Windows:
 • Windows XP, 64-bits editie, versie 2002
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition:
 • Windows 98 Tweede editie
 • Windows 98
Terug naar begin


U moet de computer opnieuw opstarten om de installatie te voltooien.

Terug naar begin
De versies van updatepakket 873377 en beveiligingsupdate 889293 (MS04-040) voor Windows XP en Windows 2000 ondersteunen de volgende Setup-schakelopties:
 • /help: De schakelopties weergeven.
 • /quiet: Stille modus (geen gebruikersinteractie of weergave).
 • /passive: Installatie zonder toezicht (alleen de voortgangsbalk).
 • /uninstall: Het pakket verwijderen.
 • /norestart: De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /forcerestart: De computer opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /l: Een lijst weergeven met geïnstalleerde hotfixes of updates voor Windows.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /n: Geen back-up maken van bestanden die nodig zijn voor het verwijderen van de installatie.
 • /f: Andere programma's gedwongen sluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /extract: de bestanden extraheren zonder Setup uit te voeren.
U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht. Als u het updatepakket bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, typt u de volgende opdracht:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /passive /quiet
Als u de het updatepakket wilt installeren zonder dat de computer opnieuw moet worden opgestart, typt u de volgende opdracht:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /norestart
Terug naar beginDe overige updatepakketten voor beveiligingsupdate 889293 (MS04-040) en voor updatepakket 889669 ondersteunen de volgende schakelopties:
 • /q: Uitvoeren in stille modus of berichten onderdrukken wanneer de bestanden worden uitgepakt.
 • /q:u : Stille modus voor gebruiker. In de stille modus voor gebruikers worden enkele dialoogvensters weergegeven.
 • /Q:A : stille modus voor beheerders gebruiken, waarbij geen dialoogvensters worden geopend voor de gebruiker
 • /T: <volledig pad: Het pad van de map waarin de bestanden worden uitgepakt.
 • /C : De bestanden worden uitgepakt, maar niet geïnstalleerd. Als /T: pad niet is opgegeven, wordt er gevraagd om een doelmap.
 • /C: <Cmd>: Installatieopdracht van de auteur overschrijven. Het pad en de naam van het INF-bestand of het EXE-bestand voor Setup.
 • /R:N: de computer nooit opnieuw opstarten na installatie.
 • /R:I: De gebruiker wordt gevraagd of de computer opnieuw moet worden opgestart wanneer dat nodig is, behalve wanneer ook de optie /Q:A wordt gebruikt.
 • /R:A: de computer altijd opnieuw opstarten na installatie.
 • /R:S: de computer na de installatie opnieuw opstarten zonder de gebruiker hierom te vragen.
U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht. Als u bijvoorbeeld het updatepakket wilt installeren zonder enige tussenkomst van de gebruiker en zonder dat de computer opnieuw wordt opgestart, gebruikt u de volgende opdracht:
IE6.0sp1-KB889669-Windows NT4sp6a-98-ME-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Terug naar begin


Updatepakket 889669 bevat de volgende software-updates:
 • 888092 Foutbericht in module Mshtml.dll en Internet Explorer wordt afgesloten wanneer u een aangepast webprogramma uitvoert in Internet Explorer 6
 • Een correctie voor een probleem waardoor Internet Explorer het juiste programma niet kan bepalen dat aan een bepaald bestandstype is gekoppeld. Dit probleem treedt op als de header met het inhoudstype die door de server wordt opgehaald extra kenmerken bevat, zoals de tekenset. Als het inhoudstype dat door de server wordt opgehaald bijvoorbeeld 'text/xml; charset=utf-8' is, is het mogelijk dat Internet Explorer niet de locatie kan bepalen van het programma waarmee het bestand wordt geopend. Dit artikel wordt bijgewerkt zodra het artikel in de Microsoft Knowledge Base, 871248, waarin dit probleem wordt beschreven, wordt uitgebracht.
 • 873377 Er is een updatepakket beschikbaar voor Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • 889293 MS04-040: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer

Terug naar begin

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Internet Explorer 6 Service Pack 1 voor Windows 2000 en Windows XP (32-bits editie):
NaamDatum (UTC)Tijd (UTC)VersieGrootte
browseui.dll12-nov-200402:506.0.2800.16071.017.856
inseng.dll24-sep-200421:076.0.2800.147569.632
mshtml.dll25-okt-200417:406.0.2800.14802.697.216
shdocvw.dll24-nov-200400:496.0.2800.16111.387.520
shlwapi.dll12-nov-200404:336.0.2800.1605402.432
urlmon.dll26-okt-200417:526.0.2800.1480451.584
wininet.dll25-okt-200417:406.0.2800.1480577.024
Internet Explorer 6 Service Pack 1 voor Windows XP (64-bits editie):
NaamDatum (UTC)Tijd (UTC)VersieGrootteMap
wbrowseui.dll12-nov-200402:506.0.2800.16071.017.856WOW
winseng.dll24-sep-200421:076.0.2800.147569.632WOW
wmshtml.dll25-okt-200417:406.0.2800.14802.697.216WOW
wshdocvw.dll24-nov-200400:496.0.2800.16111.387.520WOW
wshlwapi.dll12-nov-200404:336.0.2800.1605402.432WOW
wurlmon.dll26-okt-200417:526.0.2800.1480451.584WOW
wwininet.dll25-okt-200417:406.0.2800.1480577.024WOW
browseui.dll12-nov-200402:526.0.2800.16072.869.760Geen
inseng.dll24-sep-200422:036.0.2800.1475230.912Geen
mshtml.dll25-okt-200418:396.0.2800.14809.116.160Geen
shdocvw.dll24-nov-200400:286.0.2800.16113.669.504Geen
shlwapi.dll26-okt-200417:226.0.2800.16051.117.696Geen
urlmon.dll26-okt-200417:536.0.2800.14801.430.528Geen
wininet.dll25-okt-200418:386.0.2800.14801.815.552Geen
Internet Explorer 6 Service Pack 1 voor Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME en Windows NT:
NaamDatum (UTC)Tijd (UTC)VersieGrootte
BROWSEUI.DLL12-nov-200402:506.0.2800.16071.017.856
INSENG.DLL24-sep-200421:076.0.2800.147569.632
MSHTML.DLL25-okt-200417:406.0.2800.14802.697.216
SHDOCVW.DLL24-nov-200400:496.0.2800.16111.387.520
SHLWAPI.DLL12-nov-200404:336.0.2800.1605402.432
URLMON.DLL26-okt-200417:526.0.2800.1480451.584
WININET.DLL25-okt-200417:406.0.2800.1480577.024
Terug naar beginU kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Het item dat naar deze update verwijst, wordt weergegeven als update voor Windows en niet als update voor Internet Explorer. Dit is een wijziging ten opzichte van eerdere updatepakketten voor Internet Explorer.

Systeembeheerders kunnen dit updatepakket verwijderen met het hulpprogramma Spunist.exe. Het hulpprogramma Spuninst.exe bevindt zich in de map %Windir% \$NTUninstallKB nnnnnn $\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /?: De lijst met schakelopties voor de installatie weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's gedwongen afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).


U kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Klik op Internet Explorer 889669 en vervolgens op Wijzigen/Verwijderen of op Toevoegen/Verwijderen.

Systeembeheerders kunnen deze update verwijderen met het hulpprogramma Ieuninst.exe. Met deze beveiligingsupdate installeert u het hulpprogramma Ieuninst.exe in de map %Windir%. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /?: De lijst met ondersteunde schakelopties weergeven.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen gebruikersinteractie).
Als u bijvoorbeeld deze update in de stille modus wilt verwijderen, gebruikt u de volgende opdracht:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q889669.inf

Opmerking Er wordt bij deze opdracht uitgegaan van een Windows-installatie in de map C:\Windows.
Terug naar begin


Als u meer dan één cumulatieve update voor Internet Explorer op de juiste wijze wilt verwijderen van een computer waarop Windows XP 64-bits editie, versie 2003 wordt uitgevoerd, moet u de updates verwijderen in de omgekeerde volgorde als waarin u ze hebt geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld eerst 818529 en daarna 828750 installeert, moet u eerst 828750 verwijderen voordat u 818529 verwijdert.Als u meer informatie wilt over bekende problemen die kunnen optreden nadat u deze update hebt geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
325192 Problemen na het installeren van updates voor Internet Explorer of Windows

Terug naar begin

 • Nadat u updatepakket 889669 hebt verwijderd van een computer waarop Windows XP, Windows 2000, Windows NT Server 4.0, Windows ME of Windows 98 Tweede editie wordt uitgevoerd, kunt u eerdere cumulatieve updates voor Internet Explorer, zoals de essentiële update 818529, niet verwijderen. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product Het verwijderen wordt alleen ondersteund voor de cumulatieve update die u als laatste hebt geïnstalleerd.
 • Als u meer informatie wilt over bekende problemen die kunnen optreden nadat u deze update hebt geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemen na het installeren van updates voor Internet Explorer of Windows
Terug naar begin
update rollup security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Eigenschappen

Artikel-id: 889669 - Laatst bijgewerkt: 05/02/2005 14:52:00 - Revisie: 9.1

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin KB889669
Feedback