Het WMDRM-systeem (Windows Media Digital Rights Management) functioneert mogelijk niet als uw computerhardware is aangepast

Symptomen
Het WMDRM-systeem (Windows Media Digital Rights Management) functioneert niet als u wijzigingen in de computerhardware aanbrengt. Het is mogelijk dat u geen beveiligde inhoud kunt afspelen. Beveiligde inhoud kan bijvoorbeeld bestaan uit songs die u bij een online winkel hebt gekocht en gedownload.

De volgende foutberichten kunnen worden weergegeven:
Foutbericht 1
De licenties voor uw mediabestanden zijn beschadigd.
Foutbericht 2
De licentie is beschadigd of ongeldig
Foutbericht 3
De licentie die benodigd is om de verpakte media af te spelen, is ongeldig.
Foutbericht 4
C00D277F - Beveiligingsfout bij de licentieopslag. Zet de licenties terug met een eerdere back-up en probeer het opnieuw.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat het WMDRM-systeem informatie bijhoudt op basis van de hardwareconfiguratie van de computer. Als bepaalde onderdelen worden gewijzigd, werkt WMDRM mogelijk niet omdat de wijziging wordt beschouwd als een niet-toegestane poging om beveiligde inhoud naar een andere computer te verplaatsen.

Dit probleem kan optreden als u een of meer van de volgende wijzigingen in de computerhardware hebt aangebracht:
 • U hebt onlangs hardwareonderdelen, zoals de CPU of het moederbord, gewijzigd.
 • U hebt een van de BIOS-instellingen (Basic Input/Output System) van de computer gewijzigd die van invloed zijn op hardwareonderdelen, zoals het uitschakelen van de hyperthread-technologie van de CPU.
 • U hebt de vaste schijf van de ene naar de andere computer verplaatst.
Oplossing
U lost dit probleem op door de oorspronkelijke hardwareconfiguratie of de oorspronkelijke BIOS-instellingen van de computer te herstellen. Nadat u de configuratie of de instellingen hebt hersteld, zijn deze problemen waarschijnlijk opgelost. Als u het DRM-probleem kunt oplossen door de hardwareconfiguratie of BIOS-instellingen te herstellen en als u van plan bent om in de toekomst hardwareonderdelen te wijzigen, voert u stap 1 tot en met 5 verderop in deze sectie uit. Als u de hardware niet hebt gewijzigd of als het probleem niet wordt opgelost door de oorspronkelijke hardwareconfiguratie te herstellen, voert u stap 3 tot en met 5 uit.

Waarschuwing Als u rechtstreeks naar stap 3 gaat en als u geen recente back-up van uw licenties hebt, is het wellicht niet mogelijk om beveiligde bestanden die u eerder hebt gedownload, af te spelen. Als dit probleem optreedt, neemt u contact op met de aanbieder van de inhoud om te bepalen hoe u nieuwe licenties voor deze bestanden kunt downloaden. Een voorbeeld van een leverancier van inhoud is de winkel waar u de beveiligde bestanden hebt gekocht.
 1. Maak back-ups van uw licenties. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik in het menu Extra van Windows Media Player 10 op Licenties beheren of klik in hetzelfde menu van Windows Media Player 7.x tot en met Windows Media Player 9 op Licentiebeheer.

   Als u de locatie voor de back-up wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen en selecteert u de locatie waar u reservekopieën van uw licenties wilt opslaan.
  2. Klik op Nu back-up maken.
  Opmerking De licentieverstrekker, zoals de onlinewinkel waar u het beveiligde bestand hebt gekocht, bepaalt of u een back-up van een bepaalde licentie mag maken. Derhalve kunt u mogelijk geen back-up van al uw licenties maken. Als u geen back-up van de licentie voor een bepaald bestand kunt maken, kunt u die licentie niet terugzetten nadat u het hardwareonderdeel hebt gewijzigd. Als u een licentie niet kunt terugzetten, kunt u het beveiligde bestand niet afspelen.

  Ga voor meer informatie naar de website van de licentieverstrekker om vast te stellen of deze de back-up- en terugzetfunctie van WMDRM ondersteunt.
 2. Breng de gewenste wijzigingen in de computerhardware aan.
 3. Stel WMDRM opnieuw in door alle bestanden uit de WMDRM-map te verwijderen. De WMDRM-map is een verborgen systeemmap. Ga als volgt te werk om verborgen bestanden en mappen weer te geven:
  1. Klik op Start en klik op Deze computer.
  2. Klik in het menu Extra op Mapopties en open het tabblad Weergave.
  3. Klik op Verborgen bestanden en mappen weergeven en schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) uit.
  Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem zijn dit de normale locaties van de WMDRM-map:
  • Windows Vista: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM
  • Microsoft Windows 2000 en Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Als u de WMDRM-map niet kunt vinden, bevat de volgende registersleutel de exacte locatie van de map op de computer. Zorg ervoor dat deze sleutel naar een geldig pad verwijst.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath
  Opmerking Standaard wordt het pad in binaire indeling weergegeven. Als u het pad in een gewone tekstindeling wilt weergeven, dubbelklikt u op DataPath. In het dialoogvenster Binaire waarde bewerken wordt het pad in de kolom rechts weergegeven.
 4. Pas het WMDRM-systeem aan.

  Raadpleeg de instructies op de volgende Microsoft-website om de meest recente WMDRM-onderdelen te installeren:
 5. Zet uw licenties terug. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik in het menu Extra van Windows Media Player 10 op Licenties beheren, of klik in hetzelfde menu van Windows Media Player 7.x tot en met Windows Media Player 9 op Licentiebeheer.
  2. Selecteer de locatie van de reservekopieën van uw licenties. Plaats zo nodig de diskette met uw licenties in het diskettestation.
  3. Klik op Nu terugzetten.
  Opmerking Voor deze stap is een internetverbinding vereist. Zie de privacyverklaring van Windows Media Player voor vragen over Windows Media Player. Klik op Privacyverklaring weergeven in het menu Help om de privacyverklaring in Windows Media Player weer te geven.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
WMDRM license restore C00D277F
Eigenschappen

Artikel-id: 891664 - Laatst bijgewerkt: 01/17/2008 17:07:00 - Revisie: 3.2

Windows Media Format 9.5 Software Development Kit, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 9 Series

 • kbinfo kbtshoot kbprb KB891664
Feedback