Word 97: Hoe Word voor Windows tijdelijke bestanden gebruikt

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 89247
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven wanneer, waar en hoe Microsoft Word voor Windowstijdelijke bestanden maakt.
Meer informatie

Definitie van een tijdelijk bestand

Een programma maakt een tijdelijk bestand tijdelijk gegevens opgeslagen. Deprogramma bepaalt waar en wanneer tijdelijke bestanden maakt. Tijdelijkebestanden zijn alleen voor de huidige sessie van het programma beschikbaar.

Waarom maakt Word tijdelijke bestanden?

Snelheid:

Kopieert Word soms gedeelten van een bestand in het geheugen zodat het kantoegang tot de gegevens sneller wanneer u kopiëren en plakken of schuivendoor een document. Word verwijst naar de locatie van de gegevensin plaats van daadwerkelijk toegang tot de informatie, die minder tijdWord besteedt deze functies uitvoeren.

Gegevensintegriteit:

Word gebruikt tijdelijke bestanden als een "vangnet" bescherming tegen systeemfouten in het bestand schema opslaan. Door eerst een tijdelijk bestand opslaan enen vervolgens de naam van het bestand de juiste naam Word waarborgt de integriteit van gegevensvan uw oorspronkelijke bestand bij problemen (zoals een stroomstoring of verlorenNetwerkverbindingen) die optreden terwijl het bestand wordt geschreven.

Typen tijdelijke bestanden

MS-DOS-bestand:

Dit zijn standaard MS-DOS-bestanden.

Documentbestand gebaseerd bestand:

Het verschil tussen dit bestand en een traditioneel MS-DOS-bestand is datmeerdere programma's kunnen lezen en schrijven naar deze bestanden zonder de oorspronkelijkeeigenaar het weet. Bovendien hebben inherenteeigenschappen waarmee Word maken van bestanden en mappen binnen bestanden.Word maakt bij het opstarten een tijdelijk (direct) documentbestand genoemd~ wrfxxxx.tmp. U kunt vaststellen dat een bestand is omdat debegingrootte is 1536 bytes. Dit tijdelijke documentbestand wordt gebruiktalle OLE-objecten die behoren tot naamloze documenten, ongedaan maken, het Klembord endocumenten waarvan de systeemeigen indelingen geen documentindeling (bijvoorbeeld .txt zijn,RTF- en Word 2.0-documenten). Woord kunt met twee bestanden openenverschillende modi: transacted en direct. Deze modi worden later besproken inin dit artikel.

Transacted-documentbestanden:

Transacted-bestanden kan Word een bestand openen, schrijven en andereprogramma's zoals Microsoft Excel--schrijven, maar behoud derechts op het bestand terugzetten naar de staat was in wanneer het eerst wordt geopend in Word.

U doet dit door het bestand ghost afbeeldingen gemaakt (meestal ~ dftxxxx.tmp)alle wijzigingen die zijn aangebracht in het bestand nadat het is geopend. Als Word alle blijftde wijzigingen die de inhoud van ~dftxxxx.tmp samenvoegen met het oorspronkelijke bestand, envervolgens slaat een volledige versie van het. Anderzijds, als verwijdert Wordalle wijzigingen en vervolgens ~dftxxxx.tmp wordt verwijderd en het oorspronkelijke bestand nietwijzigen. Word opent alle Word-bestanden met behulp van transacted-bestandenwelke ghost images maken in de map Temp. Wanneer u Word startNormal.dot is meestal geopend in de modus transacted en wordt een ghost-bestandvoor de naam dftxxxx.tmp gemaakt. Snel opslaan, bijvoorbeeld samengevoegd deze tweebestanden opslaan als.

Direct:

Word gebruikt directe opslag als het tijdelijke bestand te openen enOpslaan als of opslaan (niet de optie Snel opslaan) uitvoeren. Dit typebestand is een consument weinig (eventuele) van geheugen en maakt geen een ghostafbeelding gemaakt of geopend.

Specifieke bestanden die Word maakt

De volgende tabellen bevatten een aantal specifieke tijdelijke bestanden die Wordmaakt.
  Files typically created when Word is started        File name  ------------------------------------------------------------------------  MS-DOS-based file (to reserve 4 file handles) 0 bytes   ~wrf0000.tmp  MS-DOS-based scratch file           0 bytes   ~mfxxxx.tmp  Compound file - transacted          0 bytes   ~dftxxxx.tmp  Compound file - direct            1536 bytes  ~wrf0001.tmp          (unnamed non-Word/OLE files)  Word recovery files                    File name  -----------------------------------------------------------------------  Temporary file for AutoRecovery             ~wraxxxx.tmp  AutoRecovery                  AutoRecovery save of                          <docname>.asd  Other Word temporary files                 File name  -----------------------------------------------------------------------  Copy of another document                  ~wrcxxxx.tmp  Word document                       ~wrdxxxx.tmp  Temp document file                     ~wrfxxxx.tmp  Dictionary                         ~wrixxxx.tmp  Clipboard                         ~wrlxxxx.tmp  Macro                           ~wrmxxxx.tmp  Word OLE document                     ~wroxxxx.tmp  Scratch file                        ~wrsxxxx.tmp  Converted (foreign) document                ~wrvxxxx.tmp				

Een vereenvoudigde weergave van het schema gebruikt om een bewerkt bestand opslaan

Create temp file           Create ~wrdxxxx.tmpWrite temp file           Save example data to ~wrdxxxx.tmpDelete original file         Delete EXAMPLE.DOCRename temp to target name      Rename ~wrdxxxx.tmp to Example.doc				
Word wordt aanzienlijk sneller door het tijdelijke bestand indezelfde map als het opgeslagen bestand. Als Word het tijdelijke bestand geplaatstelders zou hebben met de MS-DOS-opdracht COPY verplaatsen detijdelijk bestand van die andere map naar de locatie opgeslagen. Laathet tijdelijke bestand in dezelfde map als het opgeslagen documentbestand Wordde MS-DOS-opdracht MOVE kunt gebruiken om snel het tijdelijke bestand aanwijzenhet opgeslagen document.

Wanneer en waar maakt Word tijdelijke bestanden

De locatie van waar Word tijdelijke bestanden maakt is hard-codedinformatie en kan niet worden bewerkt. In het algemeen maakt Word tijdelijkebestanden voor de volgende typen gegevens.

Ingesloten Word-objecten (map Temp):
Als Word fungeert als een OLE-serverprogramma ingesloten Word-objecten worden opgeslagen als tijdelijke bestanden in de map Temp.

OLE vereist 2.0 extra schijfruimte. Wanneer u een OLE-programma start Moet Word kopieën van de gegevens op de server geven. Het is niet ongebruikelijke voor uitgebreide gebruik van OLE 2.0 in één sessie van een programma verzamelt een grote hoeveelheid tijdelijke opslag op de vaste schijf.

Scratch-bestand (map Temp):

Wanneer Word wordt uitgevoerd van interne random access memory (RAM), dit altijd één tijdelijk scratch-bestand gemaakt in de map Temp te houden informatie. Dit scratch-bestand bevat informatie die wordt uitgewisseld van de interne bestandscache van Word die is toegewezen uit het algemene systeem geheugen. Scratch-bestand kan variëren in grootte van 64 kilobytes (KB) tot 3,5 megabytes (MB). U kunt voorkomen dat Word hoeft te schrijven naar de kras door meer RAM-geheugen voor intern gebruik Word-bestand.

Cachesize in Word standaard is 64 KB.

Zie voor meer informatie over het verhogen van de cachegrootte in Word het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
157464 Word 97: Waarin instellingen worden opgeslagen in het register
Opgenomen Macro (map Temp):

Wanneer u een macro opneemt, maakt Word een tijdelijk bestand in de Temp de map.

Geconverteerde bestanden (map Temp):

De tekstverwerker conversieprogramma's die bij Word worden geleverd, maken tijdelijke bestanden Rich Text Format (RTF) die Word gebruikt voor toegang tot specifieke conversieprogramma's.

Vergrendelde bestanden (map Temp):

Wanneer u een bestand opent dat is vergrendeld, hetzij omdat deze is geopend in een ander venster van Word of omdat een andere gebruiker op het netwerk heeft openen, kunt u werken met een kopie van het bestand. Word plaatst deze kopie in de map Temp van Windows. Evenzo, als een sjabloon die is gekoppeld aan een document is vergrendeld, Word maakt automatisch een kopie van de sjabloon in de map Temp. De kopie van een vergrendeld bestand wordt niet automatisch de oorspronkelijke eigenaar bestand bijwerken.

Opgeslagen bestanden (dezelfde map als het opgeslagen bestand):

Wanneer u op opslaan in het menu bestand, gebeurt het volgende:
-Word maakt een nieuw tijdelijk bestand met de bewerkte versie van de document.

-Wanneer Word wordt het tijdelijke bestand heeft gemaakt, verwijdert Word de vorige versie van het document.

-Word naam van het tijdelijke bestand met dezelfde naam als de vorige de versie van het document.
Tekst geplakt tussen bestanden (dezelfde map als het bronbestand):

Wanneer Word kopieert en tussen documenten plakt, maakt een tijdelijk bestand in dezelfde map als bron bestand--vooral als het bronbestand wordt opgeslagen of gesloten. Het tijdelijke bestand vertegenwoordigt de informatie die wordt verwezen naar het Klembord met het opslaan de het bestand. Word maakt dit tijdelijke bestand door de naam van de oude kopie van de het bestand naar een tijdelijke bestandsnaam.

Eigenaarsbestand (dezelfde map als het bronbestand):

Wanneer u een eerder opgeslagen bestand wordt geopend voor bewerken, afdrukken of bekijken, maakt Word een tijdelijk bestand met de extensie .doc die begint met een tilde ' ~ ' gevolgd door een dollarteken "$" gevolgd door de rest van de oorspronkelijke bestandsnaam. Dit tijdelijke bestand bevat de aanmeldingsnaam van de persoon die het bestand opent en is bekend als 'eigenaar bestand'. Wanneer u probeert een bestand op een netwerk openen en is reeds geopend door iemand anders dit bestand levert de <user name="">voor het volgende foutbericht weergegeven:</user>

'Dit bestand is al geopend door <user name="">. Wilt u Maak een kopie van dit bestand gebruiken?"</user>


Als het eigenaarsbestand is beschadigd of ontbreekt het foutbericht wijzigingen:


'Dit bestand is al geopend door een andere gebruiker. Wilt u Maak een kopie van dit bestand gebruiken?"


Word verwijdert automatisch dit tijdelijke bestand wanneer het oorspronkelijke bestand wordt uit het geheugen gesloten.

Automatisch opslaan:

Map voor Word 97 automatisch herstellen opslaan:

Het tijdelijke bestand gemaakt wanneer Word een automatisch opslaan opgeslagen in de map Temp, tenzij er geen geldige map Temp is; Word het tijdelijke bestand vervolgens opslaat in de map waar het het document wordt opgeslagen.

De locatie van tijdelijke bestanden bij het sluiten van een bestand

Word soms een koppeling naar een bestand onderhouden nadat het is mogelijkgesloten. Dit gebeurt wanneer de tekst is gekopieerd naar het Klembord van dehet bestand. Wanneer u een bestand sluit, probeert Word de volgende acties:
 • Als de selectie gekopieerd naar het Klembord geen meerdere secties of een afbeelding of grote, kopieert Word het deel van het document naar het scratch-bestand.
 • Als de gekopieerde selectie afbeeldingen of meerdere secties bevat of Als het bestand op een diskette, kopieert Word het hele bestand naar de Tijdelijke map en er de aanwijzer verplaatst.
tmp temp

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 89247 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 09:17:39 - Revisie: 4.0

Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB89247 KbMtnl
Feedback