Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bijgewerkte versie van het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding voor Windows Server 2003 SP1

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
Microsoft Windows Server 2003 SP1 bevat een bijgewerkte versie van het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep.exe) voor Windows Server 2003. Sysprep.exe bevindt zich in het CAB-bestand van Windows Server 2003 SP1-implementatieprogramma's. Gebruik deze versie van Sysprep.exe wanneer u Windows Server 2003 SP1 implementeert.

Als u de bijgewerkte versie van Sysprep.exe wilt verkrijgen, downloadt en installeert u de nieuwste versie van de Windows Server 2003 SP1-implementatieprogramma's. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:Deze hulpprogramma's zijn ook beschikbaar in de map Support\Tools op de product-cd. Voor meer informatie over het verkrijgen van de product-cd voor Windows Server 2003 SP1 gaat u naar de volgende Microsoft-website.
Meer informatie

Het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding

Met het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding kunnen beheerders Windows Server 2003-installatiekopieën voorbereiden als onderdeel van een geautomatiseerde implementatie. Dit hulpprogramma is een bijgewerkte versie van het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding dat deel uitmaakt van Windows Server 2003.

U kunt het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding gebruiken om de volgende taken uit te voeren op een manier die door Microsoft wordt ondersteund:
  • Windows voorbereiden op duplicatie van een computer naar een andere computer.
  • SID's (security identifiers) en andere systeem- en configuratie-instellingen wijzigen zodat deze uniek zijn.
  • Gebruikerspecifieke gegevens configureren die de eindgebruiker kan aanpassen wanneer Windows voor het eerst wordt gestart.
  • Installatiekopieën van besturingssystemen maken.
  • Het Windows-programma voor een mini-installatie automatiseren.
  • Controletaken uitvoeren.

Het bestand Sysprep.inf

Het bestand Sysprep.inf is het antwoordbestand voor het hulpprogramma Sysprep.exe. Als u het bestand Sysprep.inf wilt maken, gebruikt u de optie Sysprep Answer file wanneer u de wizard Installatiebeheer uitvoert.

Het bestand Deploy.cab

Het bestand Support\Tools\Deploy.cab bevat het bestand Deploy.chm. Deploy.chm is een gedetailleerd Help-bestand waarin de nieuwste functies van de Windows Server 2003-implementatieprogramma's en het gebruik daarvan worden beschreven. Dit Help-bestand bevat informatie over het hulpprogramma Sysprep.exe.
Eigenschappen

Artikel-id: 892778 - Laatst bijgewerkt: 12/09/2015 02:04:47 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbwinservsetup atdownload KB892778
Feedback