Wanneer u in het menu Start op Computer uitschakelen klikt, wordt de knop Slaapstand niet weergegeven in Windows XP of Windows XP Tablet PC Edition 2005

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
U werkt met een computer waarop Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) of nieuwere versie, of Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 wordt uitgevoerd. Als u op de knop Computer uitschakelen klikt in het menu Start wordt de knop Slaapstand niet weergegeven. In plaats daarvan worden de volgende knoppen weergegeven:
 • Stand-by
 • Uitschakelen
 • Opnieuw opstarten
Dit doet zich ook voor als u de functie Slaapstand op de computer hebt ingeschakeld.

Opmerking Als uw computer deel uitmaakt van een domein en u het klassieke menu Afsluiten gebruikt, worden deze knoppen niet weergegeven.
Meer informatie
Dit is de verwachte werking in Windows XP SP2 of nieuwere versies. Als u wilt dat de knop Slaapstand wordt weergegeven nadat u op Computer uitschakelen hebt geklikt, drukt u op SHIFT. Wanneer u op SHIFT drukt, verandert de knop Stand-by in de knop Slaapstand.

Het is echter niet gemakkelijk te zien of te onthouden hoe u de knop Slaapstand activeert wanneer u op Computer uitschakelen klikt. Waarschijnlijk gebruikt u de functie Slaapstand in Windows daarom niet zoveel als u zou willen. Er is nu een hotfix beschikbaar die ervoor zorgt dat de knop Slaapstand wordt weergegeven wanneer u in het menu Start op Computer uitschakelen klikt. Nadat u deze hotfix hebt toegepast, worden alle volgende knoppen weergegeven wanneer u in het menu Start op Computer uitschakelen klikt:
 • Slaapstand
 • Stand-by
 • Uitschakelen
 • Opnieuw opstarten

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie Hotfix kan worden gedownload opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantenservice van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Ga naar de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantenservice van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek op te stellen: Opmerking Op het formulier Hotfix kan worden gedownload zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Er gelden geen speciale vereisten voor het installeren van deze hotfix.

Computer opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Msgina.dll5.1.2600.2603996,86427-Jan-200500:46x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.25862,04818-Dec-200422:07x86SP2SP2QFE

Informatie over de installatie van de hotfix

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003


Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u het Windows-register wijzigen om de weergave van de knop Slaapstand in te schakelen. Ga als volgt te werk als u wilt dat de knop Slaapstand wordt weergegeven wanneer u op Computer uitschakelen klikt:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 3. Klik met de rechtermuisknop op Windows, wijs Nieuw aan en klik op Sleutel.
 4. Typ System in het vak Nieuwe sleutel nr. 1 en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op System, wijs Nieuw aan en klik op Sleutel.
 6. Typ ShutDown in het vak Nieuwe sleutel nr. 1 en druk op Enter.
 7. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 8. Typ ShowHibernateButton in het vak Nieuwe waarde nr. 1 en druk op ENTER.
 9. Klik met de rechtermuisknop op ShowHibernateButton en klik op Wijzigen.
 10. Typ 1 in het vak Waardegegevens, laat de standaardoptie Hexadecimaal ingeschakeld en klik op OK.
 11. Sluit de Register-editor af.
Opmerking Als de computer deel uitmaakt van een domein en u het klassieke menu Afsluiten gebruikt, moet u als volgt te werk gaan om ervoor te zorgen dat de knop Slaapstand wordt weergegeven:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 3. Klik met de rechtermuisknop op Windows, wijs Nieuw aan en klik op Sleutel.
 4. Typ System in het vak Nieuwe sleutel nr. 1 en druk op Enter.
 5. Klik met de rechtermuisknop op System, wijs Nieuw aan en klik op Sleutel.
 6. Typ ShutDown in het vak Nieuwe sleutel nr. 1 en druk op Enter.
 7. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 8. Typ HibernateAsDefault in het vak Nieuwe waarde nr. 1 en druk op ENTER.
 9. Klik met de rechtermuisknop op HibernateAsDefault en klik op Wijzigen.
 10. Typ 1 in het vak Waardegegevens, laat de standaardoptie Hexadecimaal ingeschakeld en klik op OK.

  Opmerking Nadat u de DWORD-waarde HibernateAsDefault op een andere waarde dan nul hebt ingesteld op een computer die deel uitmaakt van een domein, wordt Slaapstand in het dialoogvenster Windows afsluiten weergegeven in de volgende situaties:
  • Slaapstand is op de computer ingeschakeld.
  • Er worden op dat moment geen automatische updates uitgevoerd waarvoor de computer opnieuw moet worden opgestart.
 11. Sluit de Register-editor af.

Opmerking Deze hotfix is al opgenomen in Windows XP SP3. U moet echter wel de vorige stappen volgen om de hotfix in te schakelen als u wilt dat de knop Slaapstand verschijnt op een computer met Windows XP SP3.


De functie Slaapstand heeft een aantal voordelen. Wanneer u de functie Slaapstand gebruikt, hoeft u geen programma's en geopende vensters af te sluiten of te sluiten. De toestand van de computer wordt onthouden zolang de computer in de slaapstand staat. De opstarttijd vanuit de slaapstand is bovendien ongeveer 30 procent korter dan wanneer u de computer geheel opnieuw moet opstarten. Wanneer de computer uit de slaapstand komt, worden het Windows-bureaublad, uw gegevens en programma's hersteld. U kunt snel verdergaan waar u was gebleven. Bovendien is het risico van het verlies van werk terwijl u bezig bent kleiner omdat al uw gegevens op de vaste schijf van de computer worden opgeslagen wanneer u de computer in de slaapstand zet.

Wanneer u de slaapstandfunctie gebruikt, verbruikt de computer geen extra stroom. Een bureaubladcomputer verbruikt gewoonlijk een kleine hoeveelheid stroom wanneer deze is afgesloten of in de slaapstand staat. Dit is doorgaans ongeveer 3 watt. Een draagbare computer verbruikt geen extra stroom van de accu wanneer de computer in de slaapstand staat of is afgesloten.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 893056 - Laatst bijgewerkt: 12/09/2015 02:06:04 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbqfe kbhotfixserver KB893056
Feedback