Documenten openen met de functie Openen en herstellen in Word 2002 en Word 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u met de functie Openen en herstellen documenten opent in Microsoft Word 2002 en Microsoft Office Word 2003.
Meer informatie
Microsoft Word gebruikt automatisch de functie Openen en herstellen als er problemen zijn bij het openen van een document. U kunt er echter ook voor zorgen dat de functie Openen en herstellen wordt gebruikt bij elk document dat u opent. Dit kan met name handig zijn wanneer u het document in een andere bestandsindeling wilt opslaan. Als u een beschadigd document in een andere bestandsindeling opslaat, kunt u het opgeslagen document niet meer openen. Voor meer informatie over het oplossen van problemen met beschadigde Word-documenten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
826864Problemen met beschadigde Word-documenten oplossen
Ga op een van de volgende manieren te werk als u een document wilt openen met de functie Openen en herstellen in Word.

Methode 1: Een specifiek document openen

Ga als volgt te werk om een specifiek document te openen met de functie Openen en herstellen van Word:
 1. Start Word.
 2. Kies Openen in het menu Bestand.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Openen het bestand dat u wilt openen.
 4. Klik op de pijl-omlaag op de knop Openen en klik op Openen en herstellen.

Methode 2: Alle documenten openen

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. U kunt desgewenst contact opnemen met Microsoft Product Support Services voor uitleg over de functie van een bepaalde procedure. Microsoft Product Support Services is echter niet bereid de voorbeelden aan te passen om extra functies toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen. Als u alle documenten met de functie Openen en herstellen van Word wilt openen, vervangt u de in Word ingebouwde macro FileOpen door een VBA-macro (Microsoft Visual Basic for Applications). Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Word en open een nieuw, leeg document.
 2. Wijs in het menu Extra de optie Macro aan en klik op Macro's.
 3. Klik op de pijl-omlaag in het vak Macro's in en klik op Word-opdrachten.
 4. Klik in de lijst Macronaam op FileOpen.
 5. Klik in het vak Macro's in op de pijl-omlaag en klik op Normal.dot (algemene sjabloon).
 6. Klik op Maken.
 7. De ingebouwde macro FileOpen wordt weergegeven, zoals in het voorbeeld hieronder:
  Sub FileOpen()'' FileOpen Macro' Opent een bestaand document of bestaande sjabloon'  Dialogs(wdDialogFileOpen).ShowEnd Sub
 8. Vervang de ingebouwde macro FileOpen door het volgende macrovoorbeeld:
  Option Explicit' WAARSCHUWING: HET GEBRUIK VAN DE CODE IN DIT VOORBEELD IS GEHEEL' VOOR EIGEN RISICO. Microsoft verstrekt deze macrocode in de huidige vorm, zonder enige impliciete of expliciete garantie.' Er gelden geen impliciete garanties met betrekking tot ' de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.Sub FileOpen()'' FileOpen Macro' Opent een bestaand document of bestaande sjabloon'Dim sFileName As String' Opent het dialoogvenster Bestand openen en geeft de geselecteerde bestandsnaam door aan een' variabeleWith Application.Dialogs(wdDialogFileOpen)  .Display  sFileName = .NameEnd With' Test of de bestandsnaam een waarde heeft' Als er geen bestand is geselecteerd of als het dialoogvenster Openen wordt geannuleerd, ' wordt de volgende code overgeslagenIf sFileName <> "" Then  ' Gebruikt de bestandsnaam als een variabele die met de functie Openen en herstellen wordt geopend  Documents.Open FileName:=sFileName, OpenAndRepair:=TrueEnd IfEnd Sub
 9. Klik in het menu Bestand op Sluiten en terugkeren naar Microsoft Word.
 10. Open het menu Bestand, druk op SHIFT en klik op Alles opslaan.
Opmerkingen
 • De nieuwe macro FileOpen macro wordt alleen uitgevoerd als u een document op een van de volgende manieren opent:
  • U opent het menu Bestand en klikt op Openen.
  • U klikt op Openen op de werkbalk Standaard.
 • De nieuwe macro FileOpen macro wordt niet uitgevoerd als u een document op een van de volgende manieren opent:
  • U opent het document in Windows Verkenner.
  • U opent het document vanuit de lijst met laatstgebruikte bestanden.
word2003 word2002 wd2003 wd2002 wd2k3 wd2k2
Eigenschappen

Artikel-id: 893672 - Laatst bijgewerkt: 05/16/2006 10:47:37 - Revisie: 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbopenfile kbprogramming kbautomation kbvba kbhowto KB893672
Feedback