Foutbericht 'Setup kan het bestand staxmem.dll niet kopiëren' wanneer u IIS probeert te installeren op een computer met Windows XP Professional met SP2

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u Microsoft IIS (Internet Information Services) probeert te installeren op een computer waarop Microsoft Windows XP Professional SP2 (Service Pack 2) wordt uitgevoerd, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
Kopieerfout:

Setup kan het bestand staxmem.dll niet kopiëren. Plaats de 'Windows XP Professional Service Pack 2 CD'.
Setup kan één of meer bestanden niet kopiëren. De foutcode is 0x4b8
Wanneer u echter de cd met Windows XP Professional SP2 in het cd-rom-station plaatst, kan Setup het bestand Staxmem.dll niet vinden.
Oorzaak
Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn:
 • Het databasebestand Secedit.sdb is beschadigd.
 • De wizard Windows-onderdelen (Sysocmgr.exe) moet bestanden installeren en daarvoor moet zowel de oorspronkelijke Windows XP Professional-cd als de Windows XP Professional SP2-cd beschikbaar zijn.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door eerst het hulpprogramma Esentutl.exe uit te voeren om de integriteit van de database Secedit.sdb te controleren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:
  esentutl /g Station:\WinDir\security\database\secedit.sdb
  Opmerking In deze opdracht staat Station voor de vaste schijf waarop Windows XP Professional is geïnstalleerd en staat WinDir voor de map waarin Windows XP Professional is geïnstalleerd.
Nadat het hulpprogramma Esentutl.exe is uitgevoerd, gebruikt u een van de volgende methoden om het probleem op te lossen, afhankelijk van het bericht dat door Esentutl.exe wordt geretourneerd:
 • Als Esentutl.exe het volgende bericht retourneert, gebruikt u methode 1 om het probleem op te lossen:
  This operation may find that this database is corrupt
 • Als Esentutl.exe een bericht van de volgende strekking retourneert, gebruikt u methode 2 om het probleem op te lossen:

  Microsoft(R) Windows(R) Database Utilities
  Version 5.2
  Copyright (C) Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

  Initiating INTEGRITY mode...
  Database: L:\WINDOWS\security\database\secedit.sdb
  Temp. Database: TEMPINTEG2680.EDB

  Checking database integrity.

  Scanning Status (% complete)
  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  ...................................................

  Integrity check successful.

  Operation completed successfully in 0.841 seconds.
Opmerking Wanneer u het hulpprogramma Esentutl.exe uitvoert, wordt op de computer de installatiestatus hersteld die van toepassing was op het moment dat het Lokaal beveiligingsbeleid nog niet was gedefinieerd. U moet de computer wellicht opstarten in de veilige modus om de naam van bestanden te wijzigen of om bestanden te verplaatsen. U kunt de computer opstarten in de veilige modus door op F8 te drukken terwijl Windows XP Professional wordt gestart. Typ vervolgens 1 om Veilige modus te kiezen in de opties voor opstarten en druk op Enter.

Methode 1: Het lokale groepsbeleidsbestand herstellen of opnieuw maken

Ga als volgt te werk om het lokale groepsbeleidsbestand te herstellen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  esentutl /p Station:\WinDir\security\database\secedit.sdb
  Opmerking In deze opdracht staat Station voor de vaste schijf waarop Windows XP Professional is geïnstalleerd en staat WinDir voor de map waarin Windows XP Professional is geïnstalleerd.
 3. Probeer IIS te installeren. Als u IIS niet kunt installeren, voert u de volgende stappen uit om het lokale groepsbeleidsbestand opnieuw te maken.
Het lokale groepsbeleidsbestand opnieuw maken:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ explorer en klik op OK.
 2. Open de map Station:\WinDir.
 3. Maak in de map Station:\WinDir een nieuwe map met de naam OldSecurity. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Dubbelklik op de map WinDir.
  2. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op Map.
  3. Typ OldSecurity en druk op Enter.
 4. Verplaats alle bestanden met de bestandsextensie .LOG van de map Station:\WinDir\Security naar de map Drive:\WinDir\OldSecurity. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Dubbelklik op de map Security en houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u klikt op de bestanden met de bestandsextensie .LOG.
  2. Klik in het menu Bewerken op Knippen.
  3. Klik op de map OldSecurity.
  4. Open het menu Bewerken en klik op Plakken.
 5. Wijzig de naam van het bestand Secedit.sdb in de map Station:\WinDir\Security\Database van Secedit.sdb in Secedit.oud. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op Secedit.sdb en klik op Naam wijzigen.
  2. Typ Secedit.oud en druk op Enter.
 6. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ mmc en klik op OK.
 7. Voeg de module Beveiligingsconfiguratie en -analyse toe. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op Bestand, klik op Module toevoegen/verwijderen, klik op Beveiligingsconfiguratie en -analyse in de lijst Beschikbare zelfstandige modules en klik op Toevoegen.
  2. Klik op Sluiten in het dialoogvenster Een zelfstandige module toevoegen.
  3. Klik op OK in het dialoogvenster Module toevoegen/verwijderen.
 8. Klik met de rechtermuisknop op Beveiligingsconfiguratie en -analyse en klik op Database openen.
 9. Ga naar de map Station:\WinDir\Security\Database. Typ Secedit.sdb in het vak Bestandsnaam en klik op Openen.

  Opmerking Als in een bericht wordt gemeld dat de toegang wordt geweigerd, kunt u dit bericht negeren.
 10. Klik met de rechtermuisknop op Beveiligingsconfiguratie en -analyse, klik op Sjabloon importeren, typ setup security.inf en klik op Openen.
 11. Start desgevraagd de computer opnieuw op.
 12. Probeer IIS te installeren. Als u IIS niet kunt installeren, volgt u de instructies voor methode 2.

Methode 2: De installatiebestanden van Windows XP Professional SP2 integreren in de oorspronkelijke versie van de installatiebestanden van Windows XP Professional

Ga als volgt te werk om de installatiebestanden van Windows XP Professional SP2 te integreren in de oorspronkelijke versie van de installatiebestanden van Windows XP Professional:
 1. Maak een nieuwe, lege map. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ cd \ bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
  3. Typ md winxp bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
  4. Typ cd winxp bij de opdrachtprompt en druk op Enter:
  5. Typ md i386 bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 2. Plaats de cd met de oorspronkelijke versie van Windows XP Professional in het cd-rom-station.
 3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  xcopy /E /I /V Cd-station:\i386\*.* /s Station:\winxp\i386
  Opmerking In deze opdracht vervangt u Cd-station door het cd-rom-station waarin zich de oorspronkelijke versie van de cd met Windows XP Professional bevindt.
 4. Verwijder de cd met Windows XP Professional uit het cd-rom-station en plaats de cd met Windows XP Professional SP2 in het station.
 5. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  Cd-station:
  Opmerking In deze opdracht vervangt u Cd-station door het cd-rom-station waarin zich de cd met Windows XP Professional SP2 bevindt.
 6. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  xpsp2 /integrate:Station:\winxp
 7. Installeer IIS.
 8. Wanneer u wordt gevraagd naar de locatie van de installatiebestanden voor Windows XP Professional, typt u Station:\winxp en drukt u op Enter.
Eigenschappen

Artikel-id: 894351 - Laatst bijgewerkt: 12/09/2015 02:09:45 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb KB894351
Feedback