Schakelen tussen de 32-bits versies van ASP.NET 1.1 en de 64-bits versie van ASP.NET 2.0 op een 64-bits versie van Windows

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u kunt schakelen tussen de 32-bits versie van Microsoft ASP.NET 1.1 en zowel de 32-bits als 64-bits versie van ASP.NET 2.0 in een 64-bits versie van Microsoft Windows.

Wanneer u beide versies van ASP.NET installeert, kunnen foutberichten worden weergegeven als u niet de volgende stappen uitvoert om elke ASP.NET-omgeving in te stellen voor uitvoering in Microsoft IIS 6.0 (Internet Information Services). Wanneer ASP.NET bijvoorbeeld niet juist is geconfigureerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven vanaf een webpagina:
Service niet beschikbaar
Foutberichten die vergelijkbaar zijn met de volgende worden in het toepassingslogboek geregistreerd:

Gebeurtenis-id: 2268
Onbewerkte gebeurtenis-id: 2268
Recordnr.: : 3746
Bron: W3SVC-WP
Categorie: Geen
Type : Fout
Machine : servernaam
Beschrijving:
Kan niet alle ISAPI-filters voor de site of service laden. Het starten is hierdoor afgebroken.

Gebeurtenis-id: 2274
Onbewerkte gebeurtenis-id: 2274
Recordnr.: : 3745
Bron: W3SVC-WP
Categorie: Geen
Type : Fout
Machine : servernaam
Beschrijving:
Het ISAPI-filter 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll' kan vanwege een configuratieprobleem niet worden geladen. De huidige configuratie ondersteunt alleen het laden van installatiekopieën die zijn gemaakt voor de AMD64 processorarchitectuur. Het gegevensveld bevat het foutnummer. Raadpleeg http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349 voor meer informatie over dit probleem en hoe u deze fout kunt oplossen.

Meer informatie
IIS 6.0 ondersteunt zowel de 32-bits modus als de 64-bits modus. Het gelijktijdig uitvoeren van beide modi onder een 64-bits versie van Windows wordt echter niet ondersteund. ASP.NET 1.1 kan alleen worden uitgevoerd in de 32-bits modus. ASP.NET 2.0 kan worden uitgevoerd in de 32-bits modus of de 64-bits modus. Als u ASP.NET 1.1 en ASP.NET 2.0 dus gelijktijdig wilt uitvoeren, moet u IIS uitvoeren in de 32-bits modus.

Opmerking Als Microsoft Exchange Server 2007 op de computer is geïnstalleerd, gebruikt u de instructies voor ASP.NET 2.0, 64-bits versie.

Voordat u tussen verschillende versie van ASP.NET kunt schakelen, gaat u naar de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network) om .NET Framework 1.1 en .NET Framework 2.0 te downloaden en te installeren:Als u bijvoorbeeld werkt met Microsoft Windows x64 Edition, downloadt u de volgende twee herdistribueerbare pakketten:
 • .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package x64 (64 Bit)
 • .NET Framework Version 1.1 Redistributable
Na installatie van de herdistribueerbare pakketten kunt u schakelen tussen de verschillende versies van ASP.NET. Daartoe voert u de volgende stappen uit, al naargelang de versie van ASP.NET:

ASP.NET 1.1, 32-bits versie

Ga als volgt te werk om de 32-bits versie van ASP.NET 1.1 uit te voeren:
 1. Klik op Start en op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdracht om de 32-bits modus in te schakelen:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. Typ de volgende opdracht om de versie van ASP.NET 1.1 te installeren en om de scripttoewijzingen te installeren in de IIS-hoofdmap en onder:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i
 4. Zorg ervoor dat de status van ASP.NET versie 1.1.4322 is ingesteld op Toegestaan in de lijst met webservice-extensies in Internet Information Services-beheer.

ASP.NET 2.0, 32-bits versie

Ga als volgt te werk om de 32-bits versie van ASP.NET 2.0 uit te voeren:
 1. Klik op Start en op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdracht om de 32-bits modus in te schakelen:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1
 3. Typ de volgende opdracht om de versie van ASP.NET 2.0 (32-bits) te installeren en om de scripttoewijzingen te installeren in de IIS-hoofdmap en onder:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Zorg ervoor dat de status van ASP.NET versie 2.0.50727 (32-bits) is ingesteld op Toegestaan in de lijst met webservice-extensies in Internet Information Services-beheer.

ASP.NET 2.0, 64-bits versie

Ga als volgt te werk om de 64-bits versie van ASP.NET 2.0 uit te voeren:
 1. Klik op Start en op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdracht om de 32-bits modus uit te schakelen:
  cscript %SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0
 3. Typ de volgende opdracht om de versie van ASP.NET 2,0 te installeren en om de scripttoewijzingen te installeren in de IIS-hoofdmap en onder:
  %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
 4. Zorg ervoor dat de status van ASP.NET versie 2.0.50727 is ingesteld op Toegestaan in de lijst met webservice-extensies in Internet Information Services-beheer.
Opmerking De buildversie van ASP.NET 2.0 kan verschillen al naar gelang de meest recente buildversie. Deze stappen zijn bedoeld voor buildversie 2.0.50727.

Technische ondersteuning voor x64-versies van Microsoft Windows

Als op uw hardware al bij levering een Microsoft Windows x64-versie was geïnstalleerd, biedt de hardwarefabrikant technische ondersteuning voor de x64-versie van Windows. In dat geval biedt de hardwarefabrikant ondersteuning omdat bij uw hardware een x64-versie van Windows is geleverd. Mogelijk heeft de fabrikant van de hardware de geïnstalleerde x64-versie van Windows aangepast met unieke onderdelen. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij een x64-versie van Windows. Mogelijk moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd. Als u een afzonderlijke x64-versie van Windows hebt aangeschaft, zoals een x64-versie van Microsoft Windows Server 2003, kunt u contact opnemen met Microsoft voor technische ondersteuning.

Voor productinformatie over Microsoft Windows XP Professional x64-editie gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor productinformatie over x64-versies van Microsoft Windows Server 2003 gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Referenties
Voor meer informatie over 64-bits versies van Windows en de 64-bits versie van .NET Framework gaat u naar de volgende MSDN-websites (Microsoft Developer Network):
DOTNET ASP x64 IA-64 IA64 Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit OWA
Eigenschappen

Artikel-id: 894435 - Laatst bijgewerkt: 01/31/2008 11:33:00 - Revisie: 6.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbhowto kbinfo kbwebserver kbconfig KB894435
Feedback