Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Na installatie van beveiligingsupdate 887219 (MS05-004) ontvangt u foutberichten als u bladert door of fouten oplost in een ASP.NET-toepassing

Samenvatting
Er treden mogelijk fouten op wanneer u bladert of wanneer u probeert fouten op te sporen in sommige ASP.NET-toepassingen nadat u beveiligingsupdate MS05-004 hebt geïnstalleerd. In dit artikel worden de verschillende foutberichten beschreven die mogelijk worden weergegeven. Daarnaast voorziet dit artikel in oplossingen voor deze problemen.
Symptomen
Er treden nadat u beveiligingsupdate MS05-004 hebt geïnstalleerd mogelijk fouten op wanneer u bladert of wanneer u probeert fouten op te sporen in een Microsoft ASP.NET-toepassing waarvan de URL een afsluitende backslash (\) bevat:
De bron kan niet worden gevonden.
Beschrijving: HTTP 404. De bron die u zoekt (of een van de bijbehorende afhankelijkheden) kan niet worden verwijderd of is tijdelijk niet beschikbaar of de bronnaam is gewijzigd. Controleer de volgende URL en ga na of deze correct is gespeld.

Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van het project: Kan de foutopsporing op de webserver niet starten. Kan de foutopsporing op de ASP.NET- of ATL-server niet starten. Controleer of de ASP.NET- of ATL-server momenteel op de server is geïnstalleerd.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als de URL die in de Microsoft Internet Information Services-metabase (IIS) is opgegeven, wordt gevolgd door een backslash.
Oplossing
Verwijder de backslash uit de IIS-metabase voor de URL die is gespecificeerd voor de desbetreffende webtoepassing om het probleem op te lossen. U kunt hiertoe een van de volgende methoden gebruiken.

Methode 1: IIS-beheer gebruiken

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Ga naar de map %hoofdmap van systeem%\system32\inetsrv.
 3. Typ inetmgr achter de opdrachtprompt om IIS-beheer te openen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de website voor de URL die u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen.
 5. Klik op het tabblad Map en verwijder de backslash achter de URL uit het pad dat is opgegeven in het tekstvak Lokaal pad als de desbetreffende toepassing zich in een virtuele map onder de website bevindt.

  Klik op het tabblad Basismap en verwijder de backslash achter de URL uit het pad dat is opgegeven in het tekstvak Lokaal pad als de desbetreffende toepassing zich in de hoofdmap van de website bevindt.
 6. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Methode 2: Een VBS-script gebruiken

 1. Gebruik de volgende voorbeeldcode om een VBS-script te maken:
  Option ExplicitDim objWebService, objWebSiteDim objSite, objArgs, strServerDim WshNetworkSet objArgs = WScript.ArgumentsIf objArgs.Length = 1 Then	strServer = objArgs(0)ElseIf objArgs.Length = 0 Then	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")	strServer = WshNetwork.ComputerNameElse	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"	WScript.QuitEnd IfWScript.Echo "Connecting to " & strServerSet objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")For Each objWebSite in objWebService	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then		WScript.Echo objSite.AdsPath		EnumVDir objSite, 1	End IfNextWScript.Echo "Done processing."Sub EnumVDir(objVDir, i)	Dim objSubVDir, objDir	Dim strNewPath		For Each objSubVDir in objVDir		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)						If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath									objDir.Put "Path", strNewPath				objDir.SetInfo			End If						EnumVDir objDir, i + 1		End If	NextEnd Sub
 2. Voer het VBS-script uit vanaf de opdrachtregel. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt cscript [bestandnaam.vbs].

   Opmerkingbestandsnaam is een tijdelijke aanduiding voor de naam van uw VBS-script.
  3. Typ exit om het opdrachtpromptvenster te sluiten.
Meer informatie
Nadat u deze beveiligingsupdate hebt toegepast, voert ASP.NET strengere controles uit met betrekking tot de geldigheid van fysieke paden en opgevraagde virtuele paden.
Referenties
Als u meer informatie wilt over beveiligingsupdate MS05-004, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
887219 MS05-004: Het beveiligingsprobleem met het valideren van het ASP.NET-pad kan leiden tot toegang door onbevoegden
Eigenschappen

Artikel-id: 894670 - Laatst bijgewerkt: 04/07/2009 11:54:21 - Revisie: 2.7

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

 • kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670
Feedback