Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht dat de virtuele Windows SharePoint Services-server niet is ingesteld voor gebruik met ASP.NET 2.0.xxxxx.0 wanneer u verbinding maakt met de introductiepagina van een Windows SharePoint Services-website

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Neem bijvoorbeeld het volgende scenario. U installeert Microsoft Windows SharePoint Services op een server. Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 is geconfigureerd voor gebruik met Microsoft ASP.NET 2.0 op die server. Wanneer u verbinding maakt met de introductiepagina van de Windows SharePoint Services-website, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
De virtuele server van Windows SharePoint Services is niet geconfigureerd voor gebruik met ASP.NET 2.0.xxxxx.0. Raadpleeg voor meer informatie het Knowledge Base-artikel 894903 op http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=42660.
'xxxxx' in 'ASP.NET 2.0.xxxxx.0' geeft de versie aan van ASP.NET 2.0 die u uitvoert.
Oorzaak
ASP.NET 2.0 implementeert een nieuwe beveiligingswijziging waarmee u de beveiliging vergrendelt voor een server in IIS 6.0. In lagere versies van ASP.NET wordt code uitgevoerd op het vertrouwensniveau dat hieraan is toegewezen. Het vertrouwensniveau wordt bepaald door het bestand met het beveiligingsbeleid op basis van codetoegangsrechten. Het bestand Wss_minimaltrust.config is een voorbeeld van een bestand met beveiligingsbeleid op basis van codetoegangsrechten, dat is opgegeven in het bestand Web.config.

Met de nieuwe beveiligingswijziging in ASP.NET 2.0 worden de machtigingen van webpagina's, webonderdelen en besturingselementen beperkt tot de doorsnede van de ASP.NET PermissionSet en het vertrouwensniveau waarop de code wordt uitgevoerd. In deze configuratie is de ASP.NET PermissionSet een declaratieve weergave van een PermissionSet-exemplaar. Windows SharePoint Services geeft standaard slechts minimale rechten aan de ASP.NET PermissionSet. De beveiligingswijziging die is geïmplementeerd in ASP.NET 2.0 zorgt ervoor dat bepaalde code wordt uitgevoerd met beperkte rechten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om code uit assembly's in de globale assemblycache die voorheen werd uitgevoerd op het niveau Volledig vertrouwen. Wanneer u de virtuele server in IIS 6.0 configureert om ASP.NET 2.0 te gebruiken, wordt de code uitgevoerd met de rechten die zijn toegewezen aan de ASP.NET PermissionSet. De vergrendeling is incompatibel met Windows SharePoint Services. U moet de vergrendeling daarom uitschakelen in het bestand Web.config.

ASP.NET 2.0 bevat tevens een nieuwe voorziening met de naam gebeurtenisvalidatie. Bij gebeurtenisvalidatie worden de retouraanroepen voor de ASP.NET-infrastructuur bijgehouden om te controleren of de bron van een retouraanroep overeenstemt met het doel van het besturingselement. Sommige Windows SharePoint Services-pagina's maken gebruik van retouraanroepen die niet aan een bepaald besturingselement zijn gekoppeld. Retouraanroepen die niet aan een bepaald besturingselement zijn gekoppeld, kunnen pagina-uitvoeringsfouten veroorzaken. Daarom is Windows SharePoint Services 2.0 niet compatibel met de gebeurtenisvalidatie van ASP.NET 2.0. Wanneer u een met Windows SharePoint Services uitgebreide webtoepassing configureert op een server waarop ASP.NET 2.0 is geïnstalleerd, moet u ASP.NET 2.0-gebeurtenisvalidatie uitschakelen.
Oplossing
Gebruik het Windows SharePoint Services-opdrachtregelprogramma Stsadm.exe om de instellingen in het bestand Web.config bij te werken. Hiertoe gebruikt u de volgende opdracht:
stsadm -o upgrade -forceupgrade -url http://URLOftheVirtualServer
Met deze opdracht wordt het bestand Web.config bijgewerkt, dat zich bevindt in de hoofdmap van de virtuele server. Met deze opdracht wordt bijvoorbeeld het bestand Web.config bijgewerkt, dat zich bevindt in de map Station:\Inetpub\Wwwroot. Als u de upgrade uitvoert, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
 • Met de opdracht voegt u het kenmerk processRequestInApplicationTrust toe aan de volgende vertrouwenscode:
  <trust level="WSS_Minimal" originUrl="" />
  Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd, wordt de vertrouwenscode als volgt weergegeven:
  <trust level="WSS_Minimal" originUrl="" processRequestInApplicationTrust="false" />
 • Met de opdracht voegt u het volgende element toe onder de paginacode:
  <namespaces> <remove namespace="System.Web.UI.WebControls.WebParts" /> </namespaces>
 • Met de opdracht voegt u het kenmerk enableEventValidation toe aan de <pagina>code, waarbij de oorspronkelijke code de volgende is:
  <pages enableSessionState="false" enableViewState="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false"> </pages>
  Nadat het kenmerk is toegevoegd, wordt de code als volgt weergegeven:
  <pages enableSessionState="false" enableViewState="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false" enableEventValidation="false"> <namespaces> <remove namespace="System.Web.UI.WebControls.WebParts" /> </namespaces> </pages>
Meer informatie
Als u de versie van ASP.NET waarvan de virtuele server gebruikmaakt, wijzigt van ASP.NET 2.0 in ASP.NET 1.1, moet u het opdrachtregelprogramma Stsadm.exe gebruiken om de instellingen in het bestand Web.config bij te werken. Hiertoe gebruikt u de volgende opdracht:
stsadm -o upgrade -forceupgrade -url http://URLOftheVirtualServer
Met de opdracht verwijdert u de elementen die eerder zijn toegevoegd aan het bestand Web.config. Daarbij worden de volgende wijzigingen aangebracht in het bestand Web.config:
 • Met de opdracht verwijdert u het kenmerk processRequestInApplicationTrust uit de volgende vertrouwenscode:
  <trust level="WSS_Minimal" originUrl="" processRequestInApplicationTrust="false" />
  Nadat u de opdracht hebt uitgevoerd, wordt de vertrouwenscode als volgt weergegeven:
  <trust level="WSS_Minimal" originUrl="" />
 • Met de opdracht verwijdert u het volgende element onder de paginacode:
  <namespaces> <remove namespace="System.Web.UI.WebControls.WebParts" /> </namespaces>
Als u de opdracht niet uitvoert nadat u de virtuele server hebt geconfigureerd om ASP.NET 1.1 te gebruiken, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Serverfout in '/' Application.
Als de functie CustomErrors is ingeschakeld, wordt dit foutbericht weergegeven:
Niet-herkend attribuut processRequestInApplicationTrust.

Source Error:
Line 66:   <compilation batch="false" debug="false" />Line 67:   <pages enableSessionState="false" enableViewState="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />Line 68:   <trust level="WSS_Medium" originUrl="" processRequestInApplicationTrust="true"/>Line 69:   <machineKey validationKey="A4CE4E781E8FCF0763F6D8309BB2394532B29E2DA9DD555F" decryptionKey="2AF183D38F95610298659AB9E30B9B1B4AC6A6D362D8D5F7" validation="SHA1" />Line 70:  </system.web>Source File: c:\inetpub\wwwroot\web.config  Line: 68
Referenties
Raadpleeg voor meer informatie over het opdrachtregelprogramma Stsadm.exe de onderwerpen 'Command-Line Operations', 'Command-Line Parameters' en 'Command-Line-Properties' in het hoofdstuk 'Reference' van de Microsoft Windows SharePoint Services Administrator's Guide. Ga naar de volgende Microsoft-website om de Administrator's Guide van Microsoft Windows SharePoint Services te downloaden:
wss
Eigenschappen

Artikel-id: 894903 - Laatst bijgewerkt: 12/09/2015 02:13:20 - Revisie: 3.5

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbprb kbconfig KB894903
Feedback