Een compatibel printerstuurprogramma zoeken voor een computer waarop een 64-bits versie van Windows wordt uitgevoerd

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u een compatibel printerstuurprogramma kunt vinden voor een computer met een 64-bits versie van Microsoft Windows. De informatie in dit artikel kan van pas komen als u geen door WHQL ondertekend printerstuurprogramma kunt krijgen van de printerfabrikant of via de Microsoft Windows Update-website. In dit artikel vindt u tevens een methode die u kunt gebruiken als u een printerstuurprogramma nodig hebt voor een printer die niet wordt ondersteund op uw computer met een 64-bits versie van Windows.

Opmerking Als u wilt afdrukken vanaf een computer met een 64-bits versie van Windows, hebt u een 64-bits printerstuurprogramma nodig. U kunt geen 32-bits printerstuurprogramma gebruiken op een computer met een 64-bits versie van Windows.
Meer informatie

Een compatibel printerstuurprogramma vinden voor een computer met een 64-bits versie van Windows

Gebruik de volgende methoden in de gegeven volgorde om een compatibel printerstuurprogramma te zoeken voor uw computer met een 64-bits versie van Windows.

Methode 1: Een ondersteund stuurprogramma zoeken dat in het 64-bits Windows-besturingssysteem is opgenomen

Zoek naar een ondersteund stuurprogramma dat in het 64-bits Windows-besturingssysteem is opgenomen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op de computer met de 64-bits versie van Windows op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers en faxapparaten.
 2. Dubbelklik op Printer toevoegen.
 3. Klik op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm.

Methode 2: Een door WHQL ondertekend stuurprogramma zoeken op de Microsoft Windows Update-website

Zoek een door WHQL (Windows Hardware Quality Labs) ondertekend stuurprogramma op de Microsoft Windows Update-website. Daartoe klikt u op Start en op Windows Update en volgt u de instructies op de Windows Update-website.

Methode 3: Een door WHQL ondertekend stuurprogramma zoeken op de website van de printerfabrikant

Voor informatie over hoe u kunt zoeken naar een door WHQL ondertekend stuurprogramma op de website van de printerfabrikant, neemt u contact op met de printerfabrikant.

Methode 4: Een niet door WHQL ondertekend stuurprogramma zoeken

Belangrijk We raden het gebruik van printerstuurprogramma's die niet door WHQL zijn ondertekend af omdat Microsoft niet beschikt over de resultaten van compatibiliteitstests over de kwaliteit van deze printerstuurprogramma's.

Stuurprogramma's die niet door WHQL zijn ondertekend, worden niet-ondertekende stuurprogramma's genoemd. Stuurprogramma's die door WHQL zijn ondertekend, worden ook ondertekende stuurprogramma's genoemd. Zoek op een van de volgende locaties naar een niet door WHQL ondertekend stuurprogramma voor de printer:
 • De website van de printerfabrikant
 • Bètastuurprogramma's op de website van de printerfabrikant
 • Websites van computerhardware

Een compatibel printerstuurprogramma kiezen als u geen printerstuurprogramma voor de printer kunt vinden

Het printeremulatietype en de fysieke kenmerken van de printer zijn belangrijke printereigenschapswaarden. De fysieke kenmerken van de printer betreft zaken als duplexmodus en het aantal papierladen. Printeremulatie is de belangrijkste van deze twee printereigenschapswaarden.

Printeremulatie

Printeremulatie beschrijft het type codering dat Windows gebruikt om de paginagegevens naar de printer te versturen. Printeremulaties worden ook wel printertalen genoemd. Een computer met een 64-bits versie van Windows moet de paginagegevens versturen in een taal of emulatie die de printer begrijpt. Als de computer met een 64-bits versie van Windows niet de correcte emulatie gebruikt, zijn de afdruktaken niet te ontcijferen.

Er is een klein aantal gemeenschappelijke printertalen of -emulaties. Hier volgt een overzicht van de meest gebruikte printertalen of -emulaties:
 • PostScript-varianten: PostScript 1, PostScript 2, PostScript 3.
 • PCL - PCL = Page Control Language. PCL 5 - Met varianten als PCL5c, waarbij c= color, PCL5e, waarbij e=enhanced, en PCL 6 ook wel PCL XL genoemd, en PCL 4, die alleen in eenvoudigere laserprinterapparatuur wordt gebruikt.
 • KPDL – gebruikt door Kyocera-laserprinters, vergelijkbaar met PostScript 2.
 • RPDL – gebruikt door Ricoh-printers.
 • HP/GL en HP/GL2 – gebruikt door bepaalde plotters.
 • CaPSL – oudere taal, gebruikt door enkele oudere Canon Laser-apparaten.
 • Canon Extended Mode – gebruikt in oudere Canon Bubble Jet-printers.
 • Epson EscP/2 – gebruikt in een aantal seriële printers en oudere inkjetprinters van Epson.
 • Epson Esc/Page – gebruikt in veel Epson-laserprinters.
 • Epson Script – gebruikt in enkele Epson-laserprinters.
 • Matrixprinters - maken dikwijls gebruik van Epson24, Epson9, IBMProprint, Oki9 of Oki24.
Opmerking Er zijn nog tal van andere talen die veel voorkomen op printers op de Oost-Aziatische markt. Dat komt omdat in een aantal Oost-Aziatische gebieden complexere lettertypen worden gebruikt.

Moderne inkjetprinters gebruiken doorgaans geen gemeenschappelijke reeks printertalen. Dat komt omdat exacte inktbesturing doorgaans een compatibiliteitsprobleem is.

Gebruik de volgende methoden om na te gaan welke emulatie uw printer ondersteunt:
 • Druk een informatiepagina af als dit met uw printer mogelijk is. Enkele printers hebben bijvoorbeeld een menu met de opdracht Configuratie afdrukken waarmee u printerinformatie kunt verkrijgen.
 • Bekijk de printerspecificaties op de website van de printerfabrikant of in de printerhandleiding.
Opmerking Sommige printers ondersteunen meer dan één type printeremulatie.

Er kunnen verschillen zijn in de manier waarop printerfabrikanten verschillende printeremulaties interpreteren. U kunt daarom een aantal compatibiliteitsproblemen voorkomen door een printerstuurprogramma te gebruiken van een printerfabrikant die ook uw printeremulatie ondersteunt. Als uw printer bijvoorbeeld PostScript 3 als standaardprinteremulatie ondersteunt, zoekt u de lijst met printerstuurprogramma's die bij de 64-bits versie van Windows is meegeleverd. Daartoe zoekt u eerst een andere printer van dezelfde printerfabrikant die dezelfde printeremulatie gebruikt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Opmerking Wanneer u de volgende methode gebruikt, wordt de afdruktaak lokaal afgedrukt en daarna omgeleid naar het netwerkpad. Als u deze procedure gebruikt, ontvangt u geen printerupdates van de afdrukserver wanneer u het printerstuurprogramma bijwerkt op de afdrukserver.
 1. Controleer of de juiste printerstuurprogramma's voor uw printer zich bevinden op de computer met een 64-bits versie van Windows. U kunt ook naar de Windows Update-website of de website van de printerfabrikant gaan. Ga verder met de volgende stap als u het juiste stuurprogramma niet kunt vinden.
 2. Meld u aan op de computer met een 64-bits versie van Windows met een account die beheerdersrechten heeft.
 3. Op de fysieke printer gebruikt u de apparaatmenu's om een configuratiepagina af te drukken. De afgedrukte configuratiepagina bevat doorgaans een lijst met ondersteunde printeremulaties. Op de configuratiepagina zouden bijvoorbeeld PostScript, PCLXL of PCL als ondersteunde printeremulaties kunnen worden vermeld.
 4. Klik op de computer met de 64-bits versie van Windows op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers en faxapparaten.
 5. Dubbelklik op Printer toevoegen.
 6. Klik op Volgende.
 7. Klik op Lokale printer, schakel het selectievakje Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren uit en klik op Volgende.
 8. Klik op Een nieuwe poort maken en klik op Lokale poort naast Poorttype.
 9. Typ in het dialoogvenster Poortnaam het pad van de printer. Gebruik daarbij de volgende syntaxis:
  \\naam afdrukserver\printernaam
 10. Klik op Volgende.
 11. Klik op de pagina Printersoftware installeren in de kolom Fabrikant op de juiste fabrikant, klik op de naam van een printer die dezelfde printeremulatie ondersteunt als uw printer, klik op Volgende en klik op Voltooien. Als u bijvoorbeeld een HP LaserJet-printer hebt die PS-emulatie (Post Script) ondersteunt, probeert u een ander HP LaserJet-printermodel te vinden met een vergelijkbaar modelnummer dat ook PS-emulatie ondersteunt.
 12. Klik in Printers en faxapparaten met de rechtermuisknop op de toegevoegde printer en kies Eigenschappen.
 13. Open het tabblad Algemeen en klik op Testpagina afdrukken.
 14. Als de testpagina correct wordt afgedrukt, hebt u een overeenkomend printerstuurprogramma gevonden. Als de testpagina onleesbaar is, moet u een ander printerstuurprogramma zoeken of een ander emulatietype proberen.

Tips voor het zoeken van een compatibel printerstuurprogramma

Misschien kunt u de naam van uw printer gebruiken om meer informatie op te vragen aan de hand waarvan u een compatibel printerstuurprogramma kunt vinden. Het printerstuurprogramma Canon LBP-2460 PS wordt bijvoorbeeld gebruikt voor Canon Laser Beam-printers, en de 2460-reeks drukt met PS-emulatie 24 pagina's per minuut af. Als PS2 in de naam van de printer voorkomt, wijst dit doorgaans op PostScript 2. PS3 in de apparaatnaam wijst doorgaans op PostScript 3. Het printerstuurprogramma voor sommige printers heeft v.de versie van de PostScript-emulator die de printer gebruikt in de naam staan. De Canon LBP-8III Plus PS-1 v51.4 bijvoorbeeld, gebruikt versie 51.4 van de taal PS1. Bijna 80% van de netwerklaserprinters in de Verenigde Staten en Europa gebruikt PostScript of PCL als hoofdtaal. Van deze 80% is PCL5 het meestgebruikte PCL-type en PostScript 2 het meestgebruikte PS-type.

Sommige persoonlijke laserprinters zijn minder standaard. Doorgaans is PostScript 3 een superset van PostScript 2. Als u een printer hebt die PostScript 3 begrijpt en een stuurprogramma dat PostScript 2 gebruikt, is de afgedrukte test waarschijnlijk leesbaar. Zo is ook PCL6/XL gebaseerd op PCL5e, en is PCL5e gebaseerd op PCL5.

De fysieke kenmerken van een niet-ondersteunde printer afstemmen

Als u eensoortgelijke printer selecteert in de wizard Printer toevoegen op een computer met een 64-bits versie van Windows, moet u rekening houden met de fysieke kenmerken van de printer. Als u uw documenten bijvoorbeeld dubbelzijdig moet kunnen afdrukken, moet het compatibele stuurprogramma dat u kiest, ook dubbelzijdig afdrukken ondersteunen.

Andere zaken waarmee u rekening moet houden, zijn de aanwezigheid van papierinvoer- en uitvoerladen en de standaardoriëntatie van de papierinvoer. Printerstuurprogramma's bieden bijvoorbeeld verschillende methoden om dubbelzijdig afdrukken te selecteren. Door een printerstuurprogramma te kiezen van dezelfde fabrikant als uw printer, is de kans groter dat dubbelzijdig afdrukken op alle apparaten op dezelfde manier is geïmplementeerd. Bovendien is de kans op een compatibel printerstuurprogramma groter als u een printermodel selecteert dat een vergelijkbaar modelserienummer heeft.

Problemen die kunnen optreden wanneer u een compatibel printerstuurprogramma gebruikt

Als u een compatibel printerstuurprogramma selecteert, kunnen de volgende compatibiliteitsproblemen optreden. Als u bijvoorbeeld wilt afdrukken op een monochrome laserprinter, moet u een printerstuurprogramma vinden dat dezelfde printeremulatie gebruikt. Doorgaans wordt het document leesbaar afgedrukt als dezelfde printeremulatie wordt gebruikt. Het is dan echter wel mogelijk dat u niet over de vereiste mogelijkheid van dubbelzijdig afdrukken beschikt.

Als u afdrukt op een kleurenlaserprinter en u een compatibel printerstuurprogramma installeert dat dezelfde printeremulatie gebruikt, kunt u doorgaans leesbare documenten afdrukken. Het is echter wel mogelijk dat kleine verschillen in de tekstkleur niet bewaard zijn gebleven. Dat betekent dat documenten zoals foto's niet met een hoge beeldkwaliteit worden afgedrukt.

Als u afdrukt op een matrixprinter en u een compatibel printerstuurprogramma installeert dat dezelfde printeremulatie gebruikt, kunnen een of meer van de volgende symptomen optreden:
 • Sommige lettertypen in de afdruktaak zien er niet zo uit als verwacht.
 • De printer drukt trager af omdat het printerstuurprogramma de lettertypen als bitmaps moet tekenen voordat het afdrukken kan beginnen.
Het is moeilijk om een compatibel printerstuurprogramma voor een inkjetprinter te vinden. De regels die van toepassing zijn op andere soorten printers, zijn niet altijd van toepassing op inkjetprinters. Dat komt door de vele verschillende typen inkjetprinters op de markt.

Opmerking De installatie van een door WHQL ondertekend printerstuurprogramma voor uw specifieke printer geeft altijd betere resultaten.

Technische ondersteuning voor Windows x64-edities

Uw hardwarefabrikant biedt technische ondersteuning en assistentie voor Microsoft Windows x64-edities. De fabrikant is hier verantwoordelijk voor omdat een editie van Windows x64 bij de hardware is meegeleverd. Mogelijk heeft de fabrikant van de hardware de geïnstalleerde Windows x64-editie met unieke onderdelen aangepast. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij uw editie van Windows x64. Wellicht moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd.

Voor productinformatie over Microsoft Windows XP Professional x64-editie gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor productinformatie over Microsoft Windows Server 2003 x64-edities gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Referenties
Voor meer informatie over printerstuurprogramma's en aanbevelingen leest u het artikel 'Choosing the Right Printer Drivers' op de volgende Microsoft-website:Meer informatie over afdrukken kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Egenskaper

Artikkel-ID: 895612 – Forrige gjennomgang: 05/16/2006 10:48:00 – Revisjon: 3.1

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • kbhowto kbtshoot KB895612
Tilbakemelding