Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Programma's worden onstabiel of starten niet nadat u een x64- versie van Windows hebt geïnstalleerd op dezelfde partitie als een 32-bits versie van Windows

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Nadat u een x64-versie van Microsoft Windows hebt geïnstalleerd op een computer waarop ook een 32-bits versie van Windows is geïnstalleerd, kunnen de volgende problemen optreden:
  • Sommige programma's zijn niet meer stabiel.
  • U kunt de 32-bits versie van Windows niet meer starten.
  • De bestanden in de map Program Files zijn vervangen door de 64-bits versies van deze bestanden. De map Program Files bevat dus zowel 32-bits als 64-bits bestanden.
Oorzaak
Deze problemen treden op als u een x64-versie van Windows installeert op dezelfde partitie als de 32-bits versie van Windows. Dual-boot-omgevingen worden niet ondersteund als de 32-bits versie van Windows en de x64-versie van Windows op dezelfde partitie zijn geïnstalleerd.
Oplossing
Om deze problemen op te lossen, installeert u de x64-versie van Windows en de 32-bits versie van Windows op verschillende partities. Zorg ervoor dat u een back-up van alle belangrijke gegevens maakt voordat u dit doet.
Meer informatie
Dual-boot-configuraties met zowel een x64-versie als een 32-bits versie van Windows worden volledig door Microsoft ondersteund. Deze besturingssystemen moeten zich echter wel op afzonderlijke stationspartities bevinden. In een dual-boot-omgeving kunt u 16-bits programma's op een 32-bits versie van Windows uitvoeren. De 32-bits versie van Windows biedt ook ondersteuning voor programma's die een 16-bits installatieprogramma gebruiken. Programma's die een 16-bits installatieprogramma gebruiken, worden echter niet ondersteund in x64-versies van Windows.

Wanneer u een x64-versie van Windows probeert te installeren op een partitie die al een 32-bits versie van Windows bevat, verschijnt de volgende waarschuwing in de tekstmodusfase van het installatieprogramma:
U wilt Windows installeren op een partitie waarop al een ander besturingssysteem is geïnstalleerd. Als u Windows op deze partitie installeert, kan het andere besturingssysteem mogelijk niet juist werken.

Let op: de installatie van meerdere besturingssystemen op een partitie is niet aanbevolen. Zie
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/learnmore/multiboot.mspx
voor meer informatie over installatie van meerdere besturingssystemen op een computer.
  • Druk op C als u door wilt gaan met de installatie op deze partitie.
  • Druk op Esc als u een andere partitie wilt selecteren.
Als u een dual-boot-systeem wilt instellen, volgt u deze aanbevelingen:
  • Installeer de 32-bits versie van Windows altijd eerst om ervoor te zorgen dat de juiste opstartbestanden naar de hoofdmap van het station worden geschreven. Als u de x64-versie van NTLDR (NT Loader) overschrijft met de versie van NTLDR die bij de 32-bits versie van Windows wordt geleverd, kunt u de x64-versie van Windows niet meer opstarten. De versie van NTLDR die bij de x64-versies van Windows wordt geleverd, is achterwaarts compatibel met de versie van NTLDR die bij de 32-bits versies van Windows wordt geleverd. De versies van NTLDR die zijn ingesloten in de 32-bits versies van Microsoft Windows XP en Microsoft Windows Server 2003, kunnen de huidige releases van x64-versies van Windows niet starten.
  • Installeer een x64-versie van Windows niet op dezelfde partitie als een 32-bits Windows-installatie. De x64-versies van Windows gebruiken dezelfde map Program Files en dezelfde map Documents and Settings als 32-bits versies van Windows. Dat betekent dat de inhoud van deze mappen soms wordt vervangen door 64-bits versies van de DLL- en EXE-bestanden die de 32-bits versies van Windows nodig hebben. Als de 32-bits bestanden worden vervangen, worden 32-bits programma's en services soms niet meer gestart of werken ze onstabiel. Als u per ongeluk de x64-versie van Windows op dezelfde partitie installeert als een bestaande 32-bits versie van Windows, maakt u van zoveel mogelijk gegevens een back-up. Daarna formatteert u de schijf en installeert u de beide besturingssystemen opnieuw.

Technische ondersteuning voor Windows x64-edities

Uw hardwarefabrikant biedt technische ondersteuning en assistentie voor Microsoft Windows x64-edities. De fabrikant is hier verantwoordelijk voor omdat een editie van Windows x64 bij de hardware is geleverd. Mogelijk heeft de fabrikant van de hardware de geïnstalleerde Windows x64-editie met unieke onderdelen aangepast. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij uw editie van Windows x64. Wellicht moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd.

Voor productinformatie over Microsoft Windows XP Professional x64-editie gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor productinformatie over Microsoft Windows Server 2003 x64-edities gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Eigenschappen

Artikel-id: 896455 - Laatst bijgewerkt: 10/03/2006 12:06:00 - Revisie: 3.4

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbtshoot kbperformance kbinterop kbsetup KB896455
Feedback