Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Verschillen tussen de 32-bits en 64-bits versies van Internet Explorer die zijn opgenomen in de x64-versies van Windows Server 2003 en in Windows XP Professional x64 Edition

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
De x64-versies van Microsoft Windows Server 2003 en Microsoft Windows XP Professional x64 Edition bevatten een 32-bits en een 64-bits versie van Microsoft Internet Explorer. Beide versies van Internet Explorer zijn opgenomen om de compatibiliteit met bestaande programma's en websites te verbeteren. De 32-bits versie van Internet Explorer biedt uitsluitend ondersteuning voor native 32-bits ActiveX-besturingselementen en andere 32-bits objecten van webpagina's. De 64-bits versie van Internet Explorer ondersteunt alleen native 64-bits ActiveX-besturingselementen en andere 64-bits objecten van webpagina's.

In dit artikel worden de verschillen en overeenkomsten beschreven tussen de 32-bits en 64-bits versies van Internet Explorer die deel uitmaken van de x64-versies van Windows.
Meer informatie
Als er problemen zijn met de 64-bits versie van Internet Explorer, probeer dezelfde website dan weer te geven met de 32-bits versie van Internet Explorer. Als het probleem in beide versies van Internet Explorer optreedt, moet u vaststellen of het probleem wordt veroorzaakt door een webobject of door Internet Explorer.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
154036 Actieve inhoud uitschakelen in Internet Explorer


Beide versies van Internet Explorer hebben dezelfde standaardstartpagina, hetzelfde menu Favorieten en dezelfde map voor tijdelijke internetbestanden. Wanneer u de browser start vanaf een van de volgende locaties, wordt standaard de 32-bits versie van Internet Explorer uitgevoerd:
  • De werkbalk Snel starten
  • Het bureaublad
  • Het menu Start
  • Een hyperlink of een bestandstype dat is gekoppeld aan Internet Explorer
Als u de 64-bits versie van Internet Explorer wilt starten, klikt u op Start en vervolgens op Internet Explorer (64-bits). U kunt ook een pictogram voor de 64-bits versie toevoegen aan het bureaublad of aan de werkbalk Snel starten.

U kunt bepalen welke versie van Internet Explorer u gebruikt door in het menu Help van Internet Explorer te klikken op Info. Als u de 64-bits versie van Internet Explorer uitvoert, bevat het venster Info een descriptor op bitniveau. Deze descriptor wordt niet weergegeven voor 32-bits versies van Internet Explorer.

Interoperabiliteit met bestaande technologieën

De verschillen tussen de 32-bits en 64-bits versies van Internet Explorer kunnen van invloed zijn op externe werkbalken en op Microsoft ActiveX-besturingselementen. Extra werkbalken voor de 32-bits versie werken bijvoorbeeld niet in de 64-bits versie van Internet Explorer. Voorbeelden van extra werkbalken zijn de MSN-werkbalk, de AOL-werkbalk, de eBay-werkbalk en de Google-werkbalk. Extra werkbalken voor de 32-bits versie kunt u installeren in de32-bits versie van Internet Explorer. Deze werkbalken worden echter niet weergegeven in de 64-bits versie van Internet Explorer.

Als u bijvoorbeeld in de 64-bits versie van Internet Explorer het installatieprogramma voor de 32-bits Google-werkbalk start,sluit het installatieprogramma het venster van de 64-bits versie van Internet Explorer. Het installatieprogramma opent een nieuw exemplaar van de 32-bits versie van Internet Explorer zodra de installatie is voltooid. De Google-werkbalk wordt vervolgens weergegeven in de 32-bits versie van Internet Explorer en werkt daar zonder problemen. De 32-bits Google-werkbalk wordt niet geïnstalleerd in de 64-bits versie van Internet Explorer.

Het ontwerp van de 64-bits versie van Internet Explorer biedt geen ondersteuning voor 32-bits ActiveX-besturingselementen. Omgekeerd ondersteunt de 32-bits versie van Internet Explorer geen 64-bits ActiveX-besturingselementen.

Standaardinstellingen en mappen

Beide versies van Internet Explorer gebruiken de volgende mappen:
  • Tijdelijke internetbestanden worden opgeslagen in de map \Documents and Settings\profiel\Local Settings\Temporary Internet Files.
  • De geschiedenislijst wordt opgeslagen in de map \Documents and Settings\profiel\Local Settings\Geschiedenis.
  • De lijst met favorieten wordt opgeslagen in de map \Documents and Settings\profiel\Favorieten.
Opmerking profiel is de map waarin de mappen van uw account zijn opgeslagen.

Beide versies van Internet Explorer gebruiken bovendien dezelfde standaardstartpagina, beveiligingsinstellingen en pop-upblokkeringsprogramma's.

Een webpagina die is opgeslagen of gekopieerd in de 32-bits of de 64-bits versie van Systeemmonitor kan in beide versies van Internet Explorer worden geopend.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Voor informatie over contactgegevens van leveranciers klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z

Technische ondersteuning voor Windows x64-edities

Uw hardwarefabrikant biedt technische ondersteuning en assistentie voor Microsoft Windows x64-edities. De fabrikant is hier verantwoordelijk voor omdat een editie van Windows x64 bij de hardware werd geleverd. Mogelijk heeft de fabrikant van de hardware de geïnstalleerde Windows x64-editie met unieke onderdelen aangepast. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij uw editie van Windows x64. Mogelijk moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd.

Voor productinformatie over Microsoft Windows XP Professional x64 Edition gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor productinformatie over Microsoft Windows Server 2003 x64-edities gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Eigenschappen

Artikel-id: 896457 - Laatst bijgewerkt: 02/22/2008 14:53:00 - Revisie: 2.6

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbtshoot kbinterop KB896457
Feedback
/html>