Vergelijking van Visio Standard en Visio Professional

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Microsoft Visio is een gebruiksvriendelijk, universeel grafisch programma met de juiste functies voor het visualiseren van de meeste bedrijfstaken en technische taken. Met Microsoft Office Visio 2003 en Microsoft Office Visio 2007 kunnen zakelijke gebruikers, technische gebruikers en gebruikers in de informatietechnologie, diagrammen van processen, systemen of numerieke gegevens maken en delen. De illustraties van Visio maken de volgende taken eenvoudiger:
 • Informatie overdragen
 • Voor consensus binnen de hele organisatie zorgen
 • Bedrijfsprocessen optimaliseren
 • Complexe systemen ontwerpen en configureren
 • IT-systemen controleren en onderhouden
 Ga voor Visio 2010 naar Vergelijking van de Visio 2010-editie) en Vergelijking van de Vision 2010-versie.
Inleiding
In dit artikel wordt Microsoft Office Visio Standard 2007 vergeleken met Microsoft Office Visio Professional 2007 en wordt Microsoft Office Visio Standard 2003 vergeleken met Microsoft Office Visio Professional 2003, zodat u snel kunt vaststellen welke editie voor u het meest geschikt is.
Meer informatie

Visio Standard 2007

Visio Standard 2007 is het beste programma voor zakelijke gebruikers die ideeën moeten visualiseren, vastleggen, overdragen en delen door het gebruik van professioneel uitziende stroomdiagrammen, kantoorinrichtingen, organigrammen, projecttijdlijnen en nog veel meer.

Veel functies in Visio Standard 2007 stroomlijnen het werken met diagrammen om de productiviteit te verbeteren en u te helpen effectiever te communiceren.Deze nieuwe functies helpen bij het uitvoeren van de volgende taken:
 • Brainstormsessies

  Brainstormdiagrammen als overzicht exporteren naar Microsoft Office Word-documenten om ideeën die ontstaan zijn tijdens vergaderingen, snel uit te werken en te communiceren.
 • Uw organisatie in kaart brengen

  Afbeeldingen en stippellijnen voor het aangeven van relaties in organigrammen opnemen om werknemers en belangrijke rapportagestructuren in beeld te brengen.
 • Activiteiten plannen

  Agenda's genereren door agendagegevens uit Outlook naar Office Visio 2007 te importeren om de gegevens snel te kunnen bekijken en ter referentie te kunnen gebruiken.
 • Voortgang van projecten bijhouden

  Activiteiten opsplitsen in meerdere tijdlijnen en deze synchroniseren voor duidelijkere illustraties.
 • Bedrijfsprocessen visualiseren

  Specifieke hulpmiddelen en diagramtypen gebruiken ter ondersteuning van uw documentatie van bedrijfsprocessen.
Opmerking Voor meer informatie over de functies van Visio Professional 2007 kunt u de overzichtstabellen in de sectie 'Vergelijking van functies van Visio Standard 2003 en Visio Professional 2007' en 'Vergelijking van diagrammen van Visio Standard 2007 en Visio Professional 2007' raadplegen.

Visio Professional 2007

Professionals in IT, techniek en softwareontwikkeling hebben voordeel bij de diagramfuncties van Visio Professional 2007, die gericht zijn op de vereisten van die specifieke vakgebieden. Voor bedrijfsprofessionals die een diagram willen koppelen aan bedrijfsgegevens, is de nieuwe functie Gegevenskoppeling in Visio Professional 2007 een handige aanvulling.

Visio Professional 2007 bevat alle hulpmiddelen voor het werken met bedrijfsdiagrammen uit Visio Standard 2007, met daarnaast nog extra uitgebreide technische oplossingen en geavanceerde functies. Gebruik Visio Professional 2007 voor het maken van hoogwaardige diagrammen met behulp van de volgende functies, sjablonen en oplossingen:
 • De functies Gegevenskoppeling en Gegevensafbeeldingen

  Hiermee kunt u gegevens integreren met diagrammen om ongelijkwaardige bronnen van complexe visuele, tekstuele en numerieke informatie met elkaar te combineren. Zo kunt u gegevens een visuele context geven en een volledig overzicht van een systeem, bron of proces maken. U kunt gegevensvelden weergeven als bijschrift bij een shape, velden in vakken onder een shape plaatsen of symbolen weergeven die gegevens representeren.
 • Sjabloon Draaidiagram

  Hiermee kunt u bedrijfsgegevens visualiseren en verkennen in een hiërarchische vorm waarbij gegevensgroepen en subtotalen worden weergegeven. U kunt de belangrijkste boodschappen van alle gegevens vaststellen en deze visueel uitwisselen met andere gebruikers in uw organisatie.
 • Sjabloon Waardestroomanalyse

  Hiermee kunt u diagrammen maken op basis van Lean-methodologie en productieprocessen visualiseren om de efficiëncy te verbeteren.
 • ITIL-sjabloon (Information Technology Infrastructure Library)

  Hiermee kunt u diagrammen maken van IT-serviceprocessen die voldoen aan ITIL-normen.
 • Netwerkdiagramsjablonen

  Hiermee kunt u logische en fysieke netwerkdiagrammen maken, waaronder rekdiagrammen.
 • Sjablonen voor webontwikkeling

  Hiermee kunt u met behulp van sjablonen en vooraf gedefinieerde shapes siteoverzichten maken van bestaande websites. U kunt rapporten van sitekoppelingen maken, waaronder ook verbroken koppelingen. U kunt ook rapportagefuncties gebruiken om vast te stellen welke veranderingen in een site zijn opgetreden sinds de laatste keer dat een overzicht van de site werd gemaakt.
 • Sjablonen voor softwareontwikkeling

  Hiermee kunt u de Microsoft Windows XP-gebruikersinterfacesjabloon, de UML-sjabloon (Unified Modeling Language) en andere sjablonen gebruiken om diagrammen te maken van aangepaste softwareoplossingen.
 • Bouwtekeningen, technische schema's, faciliteitenbeheer en databasemodellen

  U kunt verschillende technische diagrammen maken, waaronder de volgende:
  • Bouwtekeningen voor gebouwen, ruimtes en locaties
  • Technische schema's
  • Diagrammen voor faciliteitenbeheer
  • Databasemodellen
  Visio Professional 2007 bevat zelfs functionaliteit waarmee u reverse-engineering kunt toepassen op databasemodellen en softwareoplossingen.
Opmerking Voor meer informatie over de functies van Visio Professional 2007 kunt u de overzichtstabellen in de sectie 'Vergelijking van functies van Visio Standard 2003 en Visio Professional 2007' en 'Vergelijking van diagrammen van Visio Standard 2007 en Visio Professional 2007' raadplegen.

Visio Standard 2003

Visio Standard 2003 is het beste programma voor zakelijke gebruikers die ideeën moeten visualiseren, vastleggen, overdragen en delen door het gebruik van aantrekkelijke stroomdiagrammen, kantoorinrichtingen, organigrammen, projecttijdlijnen en nog veel meer.

Veel nieuwe functies in Visio Standard 2003 stroomlijnen het werken met diagrammen om de productiviteit te verbeteren en u te helpen effectiever te communiceren. De volgende functies zijn nieuw:
 • Brainstormtekeningen

  U kunt een brainstormdiagram als overzicht exporteren naar een Microsoft Word-document om ideeën die ontstaan zijn tijdens vergaderingen, snel uit te werken en te communiceren.
 • Organigrammen

  Afbeeldingen en stippellijnen voor het aangeven van relaties in organigrammen opnemen om werknemers en belangrijke rapportagestructuren in beeld te brengen.
 • Agenda's

  U kunt een agenda genereren door agendagegevens uit Microsoft Outlook naar Office Visio 2003 te importeren om de gegevens snel te kunnen bekijken en ter referentie te kunnen gebruiken.
 • Tijdlijnen

  U kunt activiteiten opsplitsen in meerdere tijdlijnen en deze synchroniseren voor duidelijkere illustraties.
 • Categorie voor diagrammen van bedrijfsprocessen

  U kunt de vele specifieke hulpmiddelen en diagramtypen gebruiken ter ondersteuning van uw documentatie van bedrijfsprocessen.
Opmerking Voor meer informatie over de functies van Visio Professional 2003 kunt u de overzichtstabellen in de sectie 'Vergelijking van functies van Visio Standard 2003 en Visio Professional 2003' en 'Vergelijking van diagrammen van Visio Standard 2003 en Visio Professional 2003' raadplegen.

Visio Professional 2003

Visio 2003 Professional biedt diagramfuncties waar professionals in IT, techniek en softwareontwikkeling voordeel bij hebben. Visio Professional 2003 bevat alle hulpmiddelen voor het werken met diagrammen die in Visio Standard 2003 zijn opgenomen, met daarnaast nog extra uitgebreide technische oplossingen en tekenoplossingen.

Gebruik Visio Professional 2003 voor het maken van hoogwaardige diagrammen met behulp van de volgende nieuwe en verbeterde functies:
 • Netwerken

  Een tekentype voor rekdiagrammen en bijgewerkte netwerkshapes
 • Webontwikkeling

  Een verbeterde oplossing voor het in kaart brengen van websites
 • Softwareontwikkeling

  Een tekentype op basis van de Microsoft Windows XP-gebruikersinterface
 • Architectuur/techniek/faciliteiten

  Verbeterde ondersteuning voor het opnemen van gegevens in een bouwtekening
Opmerking Voor meer informatie over de functies van Visio Professional 2003 kunt u de overzichtstabellen in de sectie 'Vergelijking van functies van Visio Standard 2003 en Visio Professional 2003' en 'Vergelijking van diagrammen van Visio Standard 2003 en Visio Professional 2003' raadplegen.

Vergelijking van functies van Visio Standard 2007 en Visio Professional 2007

FunctiesStandardProfessional
Functie Automatisch verbinden
X
X
Autodesk AutoCAD-mogelijkheden
X
X
Brainstormdiagrammen
X
X
Diagrammen van bedrijfsprocessen
X
X
Integratie van illustraties
X
X
Contextgevoelige Help en koppelingen naar taakspecifieke sjablonen
X
X
Stroomdiagrammen
X
X
Integratie van Microsoft Office Outlook 2007
X
X
Integratie van Microsoft Office Project met Visio Gantt-grafieken en -tijdlijnen
X
X
Integratie van Microsoft Office SharePoint Server via documentwerkruimtes
X
X
Ondersteuning van Microsoft Visual Studio-programmering (inclusief Microsoft .NET)
X
X
Meertalige ondersteuning en volledige Unicode-ondersteuning
X
X
Organigrammen
X
X
Ondersteuning van PDF- en XPS-bestanden
X
X
Redactiemodus
X
X
Opslaan als webpagina met navigatiebesturingselementen
X
X
Aanpassing van shapes
X
X
Rapportage van shapegegevens
X
X
Ondersteuning van Microsoft Tablet PC (inclusief digitale inkt)
X
X
Ondersteuning van thema's
X
X
Tijdlijnen en agenda's
X
X
Wizards voor het genereren van diagrammen op basis van bestaande gegevens
X
X
Werkstroomshapes (3-D)
X
X
Integratie van XML-webservices
X
X
Bouwtekeningen voor gebouwen, ruimtes en etages
X
Ondersteuning van gegevensgestuurde oplossingen (inclusief gegevensgerelateerde API's)
X
Functie Gegevenskoppeling
X
Databasemodeldiagrammen met reverse-engineering van met Open Database Connectivity compatibele gegevensbronnen
X
Directory Services-diagrammen
X
Technische diagrammen (elektrisch, chemisch, enzovoort)
X
ITIL-diagrammen
X
Logische netwerkdiagrammen
X
Netwerkrekdiagrammen
X
Draaidiagrammen
X
Voorbeelddiagrammen
X
Softwarediagrammen en reverse-engineering
X
Value Stream Maps
X
Websiteoverzichten en documentatie (inclusief automatisch genereren van websiteoverzichten)
X

Vergelijking van functies van Visio Standard 2003 en Visio Professional 2003

FunctiesStandardProfessional
Beschikbaar in 17 talen
X
X
Uiterlijk en gedrag van Microsoft Office
X
X
Integratie Microsoft Windows SharePoint
X
X
Ondersteuning van Tablet PC met digitale inkt
X
X
Intelligent SmartShapes-symbolen
X
X
Zoeken naar geïntegreerde lokale en online shapes
X
X
Aangepaste eigenschappen voor shapes
X
X
Hyperlinks voor shapes
X
X
Rapportage van eigenschappen
X
X
Webpagina's met navigatiebesturingselementen en een eigenschappenviewer opslaan
X
X
Redactiemodus
X
X
Exporteren naar algemene grafische indelingen
X
X
Diagrammen maken door slepen en neerzetten
X
X
Wizards voor het genereren van diagrammen op basis van bestaande gegevens
X
X
Contextgevoelige Help en koppelingen naar taakspecifieke tekentypen op internet
X
X
Ondersteuning van programmeren met Microsoft .NET
X
X
Besturingselement voor ActiveX-tekeningen
X
X
Integratie van XML-webservices
X
X
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)
X
X
Visual Basic-macro's opnemen
X
X

Vergelijking van diagrammen van Visio Standard 2007 en Visio Professional 2007

Met diagrammen die in Visio 2007 zijn gemaakt, kunt u informatie effectief visualiseren, verkennen en overdragen. De volgende tabellen bevatten een overzicht van de diagramtypen in de edities van Visio 2007.

De diagramtypen in de tabellen zijn ingedeeld op basis van dezelfde categorieën die worden weergegeven in het venster 'Aan de slag' dat verschijnt wanneer u Visio 2007 start.

Opmerking De sjablooncategorieën en diagramtypen die hier worden vermeld, zijn opgenomen in Visio Professional 2007. Als u minder categorieën en diagramtypen ziet, gebruikt u Visio Standard 2007.

De volgende tabellen bevatten een overzicht van door Visio 2007 ondersteunde diagramtypen voor Visio Standard 2007 en Visio Professional 2007.

Zakelijk

DiagramStandardProfessional
Controlediagram
X
X
Basisstroomdiagram
X
X
Brainstormdiagram
X
X
Oorzaak en gevolgdiagram
X
X
Diagrammen en grafieken
X
X
Functiestroomdiagram
X
X
Gegevensstroomdiagram
X
X
EPC-diagram
X
X
Diagram voor foutenstructuuranalyse
X
X
ITIL-diagram
X
X
Marketinggrafieken en -diagrammen
X
Organigram
X
X
Draaidiagram
X
TQM-diagram
X
X
Value Stream Map
X
Werkstroomdiagram
X
X

Techniek

DiagramStandardProfessional
Basiselektronica
X
Circuits en logica
X
Hydraulica
X
Industriële besturingssystemen
X
Constructietekening
X
Pijpwerken en instrumentatie
X
Processtroomdiagram
X
Systemen
X

Stroomdiagram

DiagramStandardProfessional
Basisstroomdiagram
X
X
Functiestroomdiagram
X
X
IDEF0-diagram
X
SDL-diagram
X
Werkstroomdiagram
X
X

Algemeen

diagramStandardProfessional
Basisdiagram
X
X
Basisstroomdiagram
X
X
Blokdiagram
X
X
Blokdiagram met perspectief
X
X

Plattegronden en grondplannen

diagramStandardProfessional
Plattegrond
X
X
Plattegrond 3-D
X
X
Grondplan
X
Woningplattegrond
X
Logisch aircoregelingsdiagram
X
Aircoschema
X
Kantoorinrichting
X
X
Fabrieksindeling
X
Sanitair- en pijpleidingplan
X
Plafondverlichting
X
Beveiligings- en toegangstekening
X
Terreintekening
X
Ruimte-indeling
X

Netwerk

DiagramStandardProfessional
Active Directory
X
Basisnetwerkdiagram
X
X
Websiteconcept
X
Gedetailleerd netwerkdiagram
X
LDAP-diagram
X
Rekdiagram
X
Websiteoverzicht
X

Schema

diagramStandardProfessional
Agenda
X
X
Gantt-diagram
X
X
PERT-diagram
X
X
Tijdlijn
X
X

Software en database

DiagramStandardProfessional
COM en OLE
X
Websiteconcept
X
Databasemodeldiagram
X
Gegevensstroommodeldiagram
X
Bedrijfstoepassing
X
Express-G
X
Jackson
X
ORM-diagram
X
Programmastructuur
X
ROOM
X
Websiteoverzicht
X
Windows XP-gebruikersinterface
X
UML-modeldiagram
X

Vergelijking van diagrammen van Visio Standard 2003 in Visio Professional 2003

Met Visio 2003-diagrammen kunt u complexe ideeën, processen en systemen beter overdenken, indelen en begrijpen. De volgende tabellen bevatten een overzicht van door Visio 2003 ondersteunde diagramtypen voor Visio Standard 2003 en Visio Professional 2003.

Blokdiagrammen

diagramStandardProfessional
Basisdiagram
X
X
Blokdiagram
X
X
Blokdiagram met perspectief
X
X
Brainstormdiagram
X
X

Bouwtekeningen

diagramStandardProfessional
Plan voor elektriciteit en telecommunicatie
X
Grondplan
X
Woningplattegrond
X
Logisch aircoregelingsdiagram
X
Aircoschema
X
Kantoorinrichting
X
X
Fabrieksindeling
X
Sanitair- en pijpleidingplan
X
Plafondverlichting
X
Beveiligings- en toegangstekening
X
Terreintekening
X
Ruimte-indeling
X

Bedrijfsprocessen

DiagramStandardProfessional
Controlediagram
X
X
Basisstroomdiagram
X
X
Oorzaak- en gevolgdiagram
X
X
Functiestroomdiagram
X
X
Gegevensstroomdiagram
X
Diagram voor foutenstructuuranalyse
X
X
Werkstroomdiagram
X
X

Diagrammen en grafieken

DiagramStandardProfessional
Diagrammen en grafieken
X
X
Marketinggrafieken en -diagrammen
X
X

Databasemodellen

DiagramStandardProfessional
Databasemodeldiagram
X
Express-G
X
ORM-diagram
X

Elektrotechniek

DiagramStandardProfessional
Basiselektronica
X
Circuits en logica
X
Industriële besturingssystemen
X
Systemen
X

Stroomdiagrammen

DiagramStandardProfessional
Basisstroomdiagram
X
X
Functiestroomdiagram
X
X
Gegevensstroomdiagram
X
IDEF0-diagram
X
SDL-diagram
X

Kaarten

diagramStandardProfessional
Plattegrond
X
X
3D-plattegrond
X
X

Werktuigbouwkunde

DiagramStandardProfessional
Hydraulica
X
Constructietekening
X

Netwerkdiagrammen

DiagramStandardProfessional
Active Directory
X
Basisnetwerkdiagram
X
X
Gedetailleerd netwerkdiagram
X
LDAP-diagram
X
Novell Directory Services
X
Rekdiagram
X

Organigrammen

DiagramStandardProfessional
Organigram
X
X
Wizard Organigram
X
X

Procestechniek

diagramStandardProfessional
Pijp- en instrumentatiediagram
X
Processtroomdiagram
X

Projectplanning

diagramStandardProfessional
Agenda
X
X
Gantt-diagram
X
X
PERT-diagram
X
X
Tijdlijn
X
X

Software

DiagramStandardProfessional
COM en OLE
X
Gegevensstroommodeldiagram
X
Bedrijfstoepassing
X
Jackson
X
Programmastructuur
X
ROOM
X
UML-modeldiagram
X
Windows XP-gebruikersinterface
X

Websiteoverzichten

DiagramStandardProfessional
Websiteconcept
X
Websiteoverzicht
X

Vergelijking van upgrade naar Visio 2007

Voor meer informatie over de manier waarop een upgrade naar Visio 2007 u en uw bedrijf ten goede kan komen en voor een vergelijking van de functies en voordelen van Visio 2007 ten opzichte van eerdere versies van Visio, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 896660 - Laatst bijgewerkt: 08/23/2013 15:00:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2003

 • kbpubtypekc kbhowto kbinfo KB896660
Feedback