Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De tekst in een nieuwsgroepbericht of e-mailbericht wordt foutief geïnterpreteerd als een lege bijlage in Outlook Express.

Symptomen
Als u een versie van Microsoft Outlook Express gebruikt die wordt vermeld in de sectie "Van toepassing op", ontvangt u een nieuwsbrief- of e-mailbericht waarvan de tekst foutief wordt geïnterpreteerd als een lege bijlage.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als de hoofdtekst van het bericht een ongeldige bijgevoegde koptekst of een bijgevoegde voettekst met een UUEncode-indeling bevat. Een bijgevoegde UUE-koptekst is een regel die bestaat uit het woord 'begin', een spatie, drie cijfers die UNIX-bestandsmachtigingen vertegenwoordigen, een tweede spatie en een bestandsnaam.

Outlook Express valideert het aantal machtigingscijfers niet. Hierdoor beschouwt Outlook Express de regel als een geldige bijgevoegde UUE-koptekst wanneer die regel een willekeurig aantal cijfers van UNIX-bestandsmachtigingen bevat. Dit betreft ook regels die geen UNIX-bestandsmachtigingscijfers bevatten.

Outlook Express zoekt ook niet naar een geldige bijgevoegde UUE-voettekst. Zelfs als er geen bijgevoegde UUE-voettekst is, geeft Outlook Express een bijlage weer en wordt de tekst verborgen die zich onder de bijgevoegde UUE-koptekst bevindt.

Een bijgevoegde UUE-voettekst bestaat uit twee regels. De eerste regel bevat een backtick (`) of een spatie. Deze eerste regel kan leeg zijn voor internettransmissies, zoals in e-mail- of nieuwsbriefberichten. De tweede regel bevat het woord 'end'.

Dit probleem treedt alleen op in berichten die worden ontvangen in onbewerkte tekst-indeling.
Oplossing
Installeer update 900930 om dit probleem gedeeltelijk op te lossen. Deze update maakt het voor Outlook Express mogelijk drie cijfers te valideren die de UNIX-bestandsmachtiging vertegenwoordigen in een bijgevoegde UUE-koptekst. Deze update is niet bedoeld om de validatie van een bijgevoegde UUE-voettekst op te lossen. Klik voor meer informatie over het verkrijgen van update 900930 op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
900930Er is een update beschikbaar voor Windows XP waarin problemen met Outlook Express 6.0 worden opgelost
Workaround
Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
 • Als u de ontvanger van een bericht bent, gaat u als volgt te werk:
  • Voer de volgende stappen uit in een ontvangen bericht:
   1. Geef het bericht weer in het voorbeeldvenster van Outlook Express.
   2. Druk op CTRL+F3 om het dialoogvenster Bron van bericht weer te geven.
   3. Kopieer de inhoud van het dialoogvenster Bron van bericht. Plak de inhoud in een nieuw NotePad-document.
   4. Klik op Vervangen in het menu Bewerken.
   5. Typ begin in het vak Zoeken naar en klik op Volgende zoeken.
   6. Als de regel begint met het woord 'begin', vervangt u 'begin' door een ander woord, zoals 'start'.
   7. Sla het bestand op als een EML- of NWS-bestand.
   8. Open het nieuwe bestand in Outlook Express.
  • Installeer de OE PowerTool om bijlagen met een ongeldige indeling te filteren. Dit hulpprogramma corrigeert geen berichten die u al hebt gedownload.

   Op de volgende website vindt u meer informatie over dit hulpprogramma: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
 • Als u de afzender van een bericht bent, gaat u als volgt te werk:
  • Gebruik aan het begin van een bericht niet het woord 'begin' gevolgd door twee spaties.
  • Gebruik maar één spatie tussen het woord 'begin' en de daarna volgende gegevens.
  • Gebruik een hoofdletter, zodat het woord 'begin' wordt gelezen als 'Begin'.
  • Gebruik andere woorden, zoals 'start' of 'aanvang'.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
UUEncode is een methode die wordt gebruikt om binaire bijlagen te verzenden in tekst zonder opmaak. De naam UUEncode is afgeleid van 'Unix-to-Unix encoding'.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
outlookexpress6.0 outlookexpress60 olxp6.0 olxp60 windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Eigenschappen

Artikel-id: 898124 - Laatst bijgewerkt: 11/15/2006 07:42:50 - Revisie: 3.0

 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 5.0
 • kbemail kbbug kbqfe kbprb KB898124
Feedback
l>