Dvd-rw-schijven lijken leeg te zijn in Windows Verkenner op een computer waarop Windows XP Service Pack 2 is geïnstalleerd

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) kan geen dvd-rw-schijven lezen die het defectmanagementsysteem UDF 2.00 (Universal Disk Format) gebruiken. Wanneer u de inhoud van de dvd met Windows Verkenner wilt bekijken, ziet u een lege hoofdmap.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als het UDF-defectbeheersysteem een sparingtabel maakt die meer dan één sector op de dvd-rw-schijf omvat. Windows XP SP2 kan geen sparingtabel lezen die groter is dan één sector. Windows XP SP2 herkent echter wel dat een dvd UDF gebruikt. Windows Verkenner geeft de inhoud van een dvd echter weer als een lege map.
Oplossing
Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  10-mei-2005 23:52 5.1.2600.2674   66.048 Udfs.sys
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Voor meer informatie over de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Eigenschappen

Artikel-id: 899527 - Laatst bijgewerkt: 12/09/2015 02:33:30 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbpubtypekc KB899527
Feedback