Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De registervermeldingen worden niet bijgewerkt bij een nieuwe release van een beveiligingsupdate of een hotfix in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
Wanneer Microsoft een beveiligingsupdate of hotfix opnieuw uitbrengt, worden de registervermeldingen niet bijgewerkt. Dit is te verwachten gedrag. Dit gedrag heeft geen effect op het systeem waarop de beveiligingsupdate of hotfix wordt toegepast.
Meer informatie
Neem bijvoorbeeld het volgende scenario. Een eerdere versie van een beveiligingsupdate of een hotfix wordt op de computer geïnstalleerd. U installeert een nieuwe versie van de beveiligingsupdate of hotfix. In de sleutel FileList in het register voor de beveiligingsupdate of hotfix worden nog steeds de eerdere versies en controlesommen van het bestand weergegeven.

Het installatieprogramma voor de beveiligingsupdate of hotfix behandelt de nieuwe installatie als een herinstallatie. Daarom worden de registervermeldingen niet bijgewerkt door het installatieprogramma voor de beveiligingsupdate of hotfix.

Microsoft Windows Update en Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) maken geen gebruik van de registervermeldingen om te zoeken naar geïnstalleerde correcties. Alle hulpprogramma's die gebruikmaken van de registervermeldingen, gaan ervan uit dat de versie van het geïnstalleerde bestand de versie is die in het register wordt vermeld of dat het een nieuwere versie betreft. Daarom beschadigt u geen rapportageprogramma's of detectieprogramma's wanneer u een nieuwe versie van een beveiligingsupdate of hotfix installeert.