Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het validatiecontroleproces Windows Genuine Advantage (WGA) wordt niet afgerond als u uw exemplaar van Windows XP of Windows 2000 Professional wilt valideren

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Neem bijvoorbeeld het volgende scenario. U verzoekt een download van het Microsoft Downloadcentrum of van de Windows Update-website. U wordt gevraagd het WGA-proces (Windows Genuine Advantage) voor validatie van uw exemplaar van Microsoft Windows XP of Windows 2000 Professional uit te voeren. U klikt op de optie (Ja) waarmee u bevestigt dat u wilt dat uw Windows-installatie wordt gevalideerd en waarmee u naar de download wordt geleid. Het validatieproces wordt echter niet voltooid. Het scherm blijft hetzelfde en er vindt geen extra actie plaats.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor als ActiveX-besturingselementen niet kunnen worden uitgevoerd op de computer. Microsoft Internet Explorer is mogelijk geconfigureerd om ActiveX-besturingselementen niet te laten uitvoeren op de computer.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door een van de volgende methoden te gebruiken om ActiveX-besturingselementen in Internet Explorer in te schakelen.

Methode 1

Belangrijk Deze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen kunnen uw computer of netwerk kwetsbaarder maken voor een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft adviseert het proces dat in dit artikel wordt beschreven om programma's te laten werken zoals ze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van dit proces in uw configuratie. Neem alle mogelijke extra maatregelen om uw systeem beter te beveiligen als u besluit dit proces te implementeren. Het is raadzaam dit proces alleen te gebruiken als dit echt noodzakelijk is.
 1. Start Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 3. Klik in het dialoogvenster Internet-opties op het tabblad Beveiliging en klik op Internet.
 4. Klik in het vak Beveiligingsniveau voor deze zone op Aangepast niveau.

  Opmerking U hebt mogelijk andere instellingen geconfigureerd dan in deze methode worden vermeld voor extra beveiliging van de computer. Als dat zo is, zet u deze ActiveX-instellingen terug op de oorspronkelijke instellingen nadat u het ActiveX-besturingselement voor WGA hebt geïnstalleerd
 5. Klik onder ActiveX-besturingselementen en invoegtoepassingen op Vragen voor alle volgende opties:
  • ActiveX-besturingselementen met handtekening downloaden
  • ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren
  • ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor uitvoeren van scripts
 6. Klik op OK, klik op Ja en klik op OK.
 7. Probeer nogmaals uw exemplaar van Windows XP te valideren.
 8. Als u wordt gevraagd het ActiveX-besturingselement voor WGA te installeren, controleert u eerst of de uitgever Microsoft Corporation is en klikt u op Installeren.
Nadat uw exemplaar van Windows XP is gevalideerd, gaat u terug naar de gevraagde download. Klik op Downloaden.

Methode 2

In Microsoft Windows XP Service Pack 2 wordt op de informatiebalk een melding weergegeven van een vereiste download voor een ActiveX-besturingselement. De informatiebalk is te vinden onder de Internet Explorer-werbalk. Ga als volgt te werk om het ActiveX-besturingselement voor WGA te installeren:
 1. Zoek de informatiebalk waarop een melding staat dat de website een ActiveX-besturingselement probeert uit te voeren.
 2. Klik op de informatiebalk en klik op ActiveX-besturingselement downloaden.
 3. Controleer in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing of de uitgever Microsoft Corporation is en klik op Installeren.
Ga na de installatie terug naar de gevraagde download.

Methode 3

Belangrijk Deze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen kunnen uw computer of netwerk kwetsbaarder maken voor een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft adviseert het proces dat in dit artikel wordt beschreven om programma's te laten werken zoals ze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van dit proces in uw configuratie. Neem alle mogelijke extra maatregelen om uw systeem beter te beveiligen als u besluit dit proces te implementeren. Het is raadzaam dit proces alleen te gebruiken als dit echt noodzakelijk is.
Sommige programma's van andere fabrikanten bevatten beveiligingsmaatregelen waarmee ActiveX-inhoud wordt geblokkeerd. Als u een of meer van dergelijke toepassingen gebruikt, moet u ze configureren om het WGA ActiveX-besturingselement te accepteren of moet u ze tijdelijk uitschakelen. Nadat u de vereiste wijzigingen hebt aangebracht, kunt u het ActiveX-besturingselement voor WGA installeren.

Belangrijk Als u beveiligingssoftware uitschakelt, kan uw computer aan beveiligingsrisico's blootstaan. Voordat u beveiligingssoftware uitschakelt of verwijdert, moet u zich vergewissen van de risico's die dit met zich meebrengt. Het uitschakelen van een toepassing van een andere fabrikant is een kortetermijnoplossing die u kunt gebruiken om het WGA ActiveX-besturingselement te installeren. Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, is het echter sterk aan te raden de toepassing weer in te schakelen.
Referenties
Meer informatie over Windows Genuine Advantage vindt u op de volgende website:Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
892130Beschrijving van Windows Genuine Advantage (WGA)
wga, genuine, advantage, validate, validation
Eigenschappen

Artikel-id: 905226 - Laatst bijgewerkt: 09/14/2006 14:41:19 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbtshoot kbprb KB905226
Feedback