Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Update 906569 voegt het tabblad Hulpprogramma's toe aan het hulpprogramma voor systeemconfiguratie in Windows XP Service Pack 2

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
In dit artikel wordt het nieuwe tabblad Hulpprogramma's beschreven dat beschikbaar is in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe). Het nieuwe tabblad Hulpprogramma's is beschikbaar nadat u update 906569 hebt geïnstalleerd op een computer met Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
Meer informatie
U kunt het tabblad Hulpprogramma's in het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruiken om diagnostische hulpprogramma's te starten. Op het tabblad Hulpprogramma's worden bovendien het pad en de schakelopties voor de hulpprogramma's weergegeven.

Als u een op het tabblad Hulpprogramma's vermeld hulpprogramma wilt starten, selecteert u het hulpprogramma en klikt u op Starten. U kunt ook op het gewenste hulpprogramma klikken en vervolgens op Alt+L drukken.

U kunt de lijst met hulpprogramma's op het tabblad Hulpprogramma's aanpassen door extra hulpprogramma's toe te voegen en opdrachtregelopties te wijzigen of toe te voegen. U kunt wijzigingen in de lijst met hulpprogramma's aanbrengen met behulp van updateservices zoals Windows Update of met OEM-programma's. Verder kunt u het tabblad Hulpprogramma's aanpassen door het aan het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gekoppelde bestand Mscfgtlc.xml te bewerken. U moet het bestand Mscfgtlc.xml maken in dezelfde map waar zich het bestand Msconfig.exe bevindt. Het bestand Msconfig.exe bevindt zich standaard in de map Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries.

Opmerking Het bestand Mscfgtlc.xml is een systeembestand. U kunt dit bestand alleen wijzigen als u beschikt over beheerdersrechten.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de indeling van het bestand Mscfgtlc.xml:
<?xml version="1.0" ?>   <MSCONFIGTOOLS><a NAME="Hulp op afstand" PATH="%windir%\\system32\\rcimlby.exe" DEFAULT_OPT="-LaunchRA" ADV_OPT="" HELP="Hulp ontvangen van (of bieden aan) een vriend via internet"/> <b NAME="Configuratie van internetprotocollen" PATH="%windir%\system32\cmd.exe" DEFAULT_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe" ADV_OPT="/k %windir%\system32\ipconfig.exe /all" HELP="IPCONFIG is een opdrachtregelprogramma voor het beheren van netwerkverbindingen op Windows-computers"/></MSCONFIGTOOLS>
In dit voorbeeld laat de regel 'a' een vermelding zien die geen geavanceerde functionaliteit bevat. Er is geen geavanceerde functionaliteit beschikbaar vanwege het null-argument voor het element ADV_OPT. Regel 'b' bevat een vermelding die wel geavanceerde functionaliteit heeft. In regel 'b' wordt de hele opdracht herhaald met toevoeging van een schakeloptie. Bovendien wordt het hulpprogramma gestart in een opdrachtpromptvenster.

U hoeft geen beschrijving van het hulpprogramma op te geven in het bestand Mscfgtlc.xml. Als u echter een onjuist pad, een onjuiste syntaxis of onjuiste opties opgeeft, wordt een foutbericht weergegeven. Bovendien zijn de hulpprogramma's die u wilt weergegeven, niet zichtbaar op het tabblad Hulpprogramma's als u een onjuist pad, een onjuiste syntaxis of onjuiste opties opgeeft.

De volgende tabel bevat een beschrijving van de hulpprogramma's die worden weergegeven op het tabblad Hulpprogramma's. In deze tabel worden ook de standaardopdrachten vermeld waarmee deze hulpprogramma's worden gestart vanaf een opdrachtprompt:
Naam van hulpprogrammaBeschrijving op het tabblad Hulpprogramma'sStandaardopdracht
InfoToont de versie van Windows die op het systeem is geïnstalleerd.Winver.exe
OpdrachtpromptOpent een opdrachtpromptvenster.Cmd.exe
LogboekenToont controle- en probleemoplossingsberichten van Windows en andere programma's.Eventvwr.msc
Internet-optiesInstellingen van Internet Explorer.Inetcpl.cpl
Configuratie internetprotocolIPCONFIG is een opdrachtregelprogramma voor het beheren van netwerkverbindingen op Windows-computers. Ipconfig.exe of Ipconfig.exe /all
Diagnostische gegevens van het netwerkDiagnostische gegevens van het netwerk verzamelt gegevens over de hardware, software en netwerkverbindingen van de computer.Netsh.exe diag gui
Programma'sProgramma's en Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen.Appwiz.cpl
Register-editorWijzigingen aanbrengen in het Windows-register.Regedit.exe
BeveiligingscentrumInstellingen voor Automatische updates, Windows Firewall en Eigenschappen voor Internet configureren.Wscui.cpl
SysteeminfoGeavanceerde hardware- en software-instellingen weergeven.Msinfo32 .exe
SysteemeigenschappenBasisinformatie over de systeeminstellingen van de computer weergeven.Sysdm.cpl
SysteemherstelEen vorige configuratie van de computer herstellen.%SystemRoot%\System32\restore\Rstrui.exe
TaakbeheerDetails weergeven over programma's en processen die op de computer worden uitgevoerd.Taskmgr.exe
Opmerking Wanneer u klikt op IP-configuratie (Internet Protocol) op het tabblad Hulpprogramma's, wordt het selectievakje Geavanceerde opties weergegeven. Schakel het selectievakje Geavanceerde opties in en klik op Starten als u gedetailleerde informatie voor alle netwerkadapters wilt opnemen. Deze procedure geeft hetzelfde resultaat als het uitvoeren van de opdracht ipconfig /all. Schakel het selectievakje Geavanceerde opties uit als u alleen de basisinformatie voor ingeschakelde netwerkadapters wilt weergeven.

U kunt het hulpprogramma voor systeemconfiguratie op een van de volgende manieren starten:

Methode 1

Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig.exe en klik op OK.

Methode 2

 1. Klik op Start en klik op Help en ondersteuning.
 2. Klik op Gebruik Hulpprogramma's als u gegevens over deze computer wilt weergeven en problemen wilt onderzoeken.
 3. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie.
U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:


DownloadenHet pakket 906569 nu downloaden.

Releasedatum: 5 oktober 2005

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Opmerking De Italiaanse versie van deze update is Windowsxp-kb906569-v3-x86-ita.exe.

BelangrijkU kunt deze update alleen installeren onder Windows XP SP2.

De Engelse versie van deze update heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum   Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------  27-sept-2005 00:34 5.1.2600.2764 169.984 Msconfig.exe  27-sept-2005 00:29 5.1.2600.2764  21.504 Xpsp3res.dll
Eigenschappen

Artikel-id: 906569 - Laatst bijgewerkt: 12/09/2015 03:10:16 - Revisie: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver atdownload KB906569
Feedback