Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen die zijn opgelost in Exchange Server 2003 Service Pack 2

Inleiding
Dit artikel bevat een actuele lijst met artikelen in de Microsoft Knowledge Base (KB) waarin de problemen worden beschreven die zijn gecorrigeerd in Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Als u het betreffende artikel in de Microsoft Knowledge Base wilt lezen, klikt u op het artikelnummer in de volgende lijst: Als u wilt weten hoe u Exchange Server 2003 Service Pack 2 kunt verkrijgen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
836993De nieuwste servicepacks voor Exchange Server 2003 ophalen
Belangrijk In de release-opmerkingen bij Exchange Server 2003 SP2 worden de nieuwste kwesties behandeld die niet aan de orde kwamen in de documentatie bij Exchange Server 2003 SP2. Voordat u Exchange Server 2003 SP2 installeert, is het raadzaam de release-opmerkingen door te lezen voor informatie met betrekking tot de configuratie van uw systeem.

U kunt de release-opmerkingen bij Exchange Server 2003 SP2 downloaden vanaf de volgende Microsoft-website:
Meer informatie

Problemen die door dit servicepack worden opgelost

302935Exchange Server 5.5 of Exchange Server 2003 retourneert afgekapte berichttekst als de toepassing CDO wordt uitgevoerd als een service
821595Bcc-gegevens (Blind carbon copy) zijn zichtbaar in een ingesloten e-mailbericht in Exchange Server 5.5 of Exchange Server 2003
823515De POP-service stopt onverwacht op de front-end Exchange 2000 Server- of Exchange Server 2003-computer
823799Doorgestuurd bericht wordt in Exchange Server 5.5 of Exchange Server 2003 als zijnde een duplicaat verwijderd
829989Een bericht dat herhaaldelijk wordt verzonden via Exchange Connector voor Lotus Notes vertoont tekstopmaakproblemen
830369De X.400-connector voegt geen vermelding aan het logboek voor berichtentracering toe wanneer u een e-mailbericht vanuit Exchange 2000 Server via een X.400-connector doorstuurt naar een andere e-mailserver
831260Foutbericht '\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM is beschadigd' wanneer u uw Exchange 2000-server of Exchange Server 2003 opnieuw probeert op te starten
833607De service Information Store van Microsoft Exchange gebruikt 100 procent van de CPU-bronnen op een Exchange 2000 Server of een Exchange Server 2003
833745Exchange Server 2003 Always-up-to-date Notifications werkt niet met uw mobiel apparaat
834320Kan bijlage niet verwijderen vanuit een aangepast formulier in Outlook Web Access in Exchange 2000 of Exchange 2003
835643Bijlagen met bestandsnamen die uitgebreide ASCII-tekens bevatten, kunnen niet worden opgehaald met de opdracht FETCH (BODYSTRUCTURE) in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
835992Een e-mailbericht wordt niet correct opgemaakt wanneer een geadresseerde een e-mailbericht vanaf een Exchange Server 2003-computer naar een andere Exchange-geadresseerde verzendt
836857E-mailbericht wordt naar de map Concepten verplaatst wanneer u het bericht probeert te verzenden met Outlook Web Access voor Exchange Server 2003
836862Een CDO-thread komt in een oneindige lus terecht wanneer u softwarematig een afspraak probeert te maken in Exchange Server 5.5 of Exchange Server 2003
836883Foutcode '0x80040301' wanneer u een postbus probeert te verplaatsen in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
837041Recipient Update Service in Exchange Server 2003 genereert meerdere onjuiste X.400-proxyadressen
837893Het veld ChangeBy wordt niet correct bijgewerkt in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
838415U kunt een e-mailbijlage niet bekijken met Outlook Web Access in Exchange Server 2003
838644Berichten in de wachtrij voor uitgestelde bezorging veroorzaken prestatieproblemen op een Exchange 2000- of Exchange 2003-computer
838922Een Exchange 2000 Server- of Exchange Server 2003-clusterknooppunt geeft een failover en de HTTP-service stopt wanneer u meer dan 28 hostheaders toevoegt in Internet Services Manager
839138De service Message Transfer Agent blijft berichten accepteren nadat de vaste schijf die de map MTADATA bevat, in gebreke blijft in Exchange Server 5.5 of Exchange Server 2003
839316Afspraken die worden weergegeven door Cdohtml.dll hebben gedurende oktober 2004 een onterecht tijdsverschil van 1 uur voor de tijdzone 'GFT' in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
839483Validatie van cryptografische handtekeningen wordt niet correct voltooid in een transportgebeurtenis-sink op Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
840055Store reageert niet meer in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
840123De Information Store-service van Microsoft Exchange loopt vast wanneer een gebruiker van Internet Message Access Protocol, versie 4rev1 openbare mappen probeert weer te geven vanaf een server waarop Exchange Server 2003 wordt uitgevoerd
840504Er kan een geheugenlek in een aangepast programma optreden als de functie MAPILogon en de functie MAPILogoff continu worden aangeroepen voor Exchange 2000 Server- of Exchange Server 2003-postbussen
840668Veel Lotus Notes-proxyadressen verschijnen in de eigenschappen van een gebruikersaccount in een domein waarin Exchange Server 2003 is geïnstalleerd
840719Een externe e-mailaccount kan e-mailberichten versturen naar een distributiegroep in een Exchange-server
841443De berichtklasse van een freedoc die is doorgestuurd door een regel voor openbare mappen, verandert van IPM.Document in IPM.Note in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
841843De tweede HTTP-bron mislukt wanneer u een Exchange-bronnengroep die twee HTTP-bronnen bevat, naar een ander clusterknooppunt verplaatst
842227Het programma Mailbox Merge verandert de naam van speciale mappen in de naam van de bronmap in Exchange Server 2003
842577De service Microsoft Exchange Connector voor Lotus Notes functioneert niet meer wanneer u een e-mailbericht met een gekoppeld object verzendt in Exchange 5.5 of Exchange 2003
842631Er is een update beschikbaar om de time-outinstellingen te configureren voor de migratiewizard in Exchange Server 2003
842710Het proces van de Information Store-service van Microsoft Exchange reageert niet meer wanneer u het programma Information Store Integrity Checker uitvoert in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
843226CPU-gebruik neemt toe en de prestaties nemen af wanneer Outlook Web Access SSL gebruikt om verbinding te maken met een Exchange 2003-computer in een cluster
867446Het controleren van meldingen die van toepassing zijn op routeringsgroepen werkt niet en gebeurtenis-id 9098 wordt geregistreerd nadat u meldingen hebt geconfigureerd in Exchange Server 2003 Service Pack 1
867475Wanneer u de reeks terugkerende afspraken opent in OWA, merkt u dat de begintijd van alle afspraken één uur later is gepland dan de oorspronkelijke begintijd in Exchange 2000 en Exchange 2003
867571De regels voor openbare mappen worden niet toegepast in Exchange Server 2003
867740U kunt geen DBCS-tekens (double-byte character set) in het veld 'Use this name' van de eigenschap Openbare map invoeren in Exchange 2000 of Exchange Server 2003
870585U ontvangt een '5.2.1' NDR (non-delivery report) wanneer u een e-mailbericht verzendt naar een openbare map op Exchange Server 2003 of Exchange 2000 Server
872822Er wordt geen algemene gebeurtenis-sink geactiveerd nadat u de Information Store-service van Microsoft Exchange opnieuw start in Exchange Server 2003 Service Pack 1
873434Het intelligente berichtenfilter van Exchange scant niet alle e-mailberichten op de Exchange Server 2003-computer
875525Wanneer u de Outlook Web Access-client gebruikt om een gecomprimeerde bestandsbijlage (ZIP-bestand) te openen die u hebt gedownload van een Exchange Server 2003-computer, is het bestand beschadigd
875543De Microsoft Exchange Server 2003 Active Directory Connector kan een Microsoft Windows NT-gebruikersaccount die gekoppeld is aan een gebruikersaccount met een Exchange Server 5.5-postbus, niet repliceren naar Microsoft Windows Server 2003 Active Directory
875573U kunt een e-mailbericht vanuit Outlook Web Access niet als een bestand opslaan in Exchange Server 2003
883312Nadat u de postbus van een gebruiker hebt verplaatst naar een andere Exchange Server 2003-postbusserver, worden de weergavenaam van de postbus van de gebruiker evenals de volgorde van de mappen in de mappenlijst niet correct weergegeven
883351Wanneer een Mailbox Manager-beleid is gemaakt voor één postbusopslagobject en later wordt gewijzigd in het gebruik van een ander postbusopslagobject, wordt het beleid in Exchange Server 2003 Service Pack 1 op beide postbusopslagobjecten toegepast
883419Foutbericht 'Er is een ongeldige DN-syntaxis opgegeven' wanneer u de functie Recover Mailbox Data probeert te gebruiken om een postbus te herstellen vanuit een Recovery Storage Group in Exchange Server 2003
883490De indeling van Outlook-e-mailberichten overschrijft de internetberichtindeling die is opgegeven op de Exchange Server 2003-computer
883938Omleidingsgeschiedenis is niet opgenomen in de oorspronkelijke naam van de geadresseerde bij ORAR-routering in Exchange Server 2003
883940Opvulling van adreslengte wordt soms verkeerd berekend wanneer Exchange Server 2003 de eigenschap PR_REDIRECTION_HISTORY valideert
884064Wanneer u het lidmaatschap van een Microsoft Exchange Server 5.5-distributielijst wijzigt, gaan wijzigingen verloren
884477Een bijlage die een gecodeerde bestandsnaam heeft waarin JIS-tekens (Japanese Industry Standards) voorkomen, is mogelijk beschadigd in Exchange 2000 of Exchange 2003
884767Sommige mapitems worden niet naar de doelmap gekopieerd wanneer u in een Exchange Server 2003-omgeving een map van een openbare map op het hoogste niveau kopieert naar een andere openbare map op het hoogste niveau
884863Een update naar Exchange 2000 Server en Exchange Server 2003 voegt de registratie van toepassingsgebeurtenissen toe voor het verwijderen van openbare mappen
884881Wanneer de geadresseerde het bericht opent, ontbreekt het gekoppelde bestand of de gekoppelde afbeelding
885465Er is een update beschikbaar om Exchange ActiveSync in Exchange Server 2003 Service Pack 1 te configureren zodat velden die door een clientapparaat worden gesynchroniseerd, niet meer worden gevalideerd
885660De hoofdtekst van het e-mailbericht ontbreekt wanneer een Lotus Notes-client de Exchange Notes Connector gebruikt om een e-mailbericht naar een Exchange-gebruiker te verzenden
885903U kunt een ingesloten e-mailbericht niet bewerken dat door een regel aan de serverzijde als een bijlage is doorgestuurd in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
885924Foutbericht 'Kan de map niet weergeven' wanneer een gebruiker van Outlook 2003 de map van een andere gebruiker probeert te openen
886688Een terugkerende afspraak die is gekoppeld aan een vergaderverzoek, wordt in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003 verwijderd uit de agenda van een geadresseerde
886757Het e-mailadres van een afzender wordt in Exchange 2000 of Exchange 2003 als twee afzonderlijke adressen aan een geadresseerde weergegeven als de weergavenaam van de afzender een komma en uitgebreide tekens bevat
886760Sommige terugkerende vergaderingen die Exchange Server 2003-gebruikers hebben geaccepteerd of gemaakt, worden niet weergegeven in de beschikbaarheidsinfo voor hun agenda's
886811DAV-query van het informatiearchief voor berichteigenschappen retourneert fout 0x80004005
886816Het IIS Admin Service-proces (Inetinfo.exe) loopt vast wanneer u in Exchange 2003 de SMTP-service probeert te starten of het opslagobject voor openbare mappen probeert te koppelen
886948De wizard Instellingen overzetten migreert niet alle agenda-items in Exchange Server 2003 Service Pack 1
887192Outlook Express-gebruikers kunnen geen Exchange Server 5.5-nieuwsgroepgegevens synchroniseren nadat de nieuwsgroepgegevens in Exchange Server 2003 zijn verplaatst naar een virtuele NNTP-server
887577De wizard Instellingen overzetten van Exchange Server migreert e-mailberichtgegevens niet altijd correct wanneer u IBM Lotus Notes-postbussen migreert naar Microsoft Exchange Server 2003
887595Wanneer u een op CDO gebaseerde toepassing gebruikt om een vergaderverzoek te accepteren voor een reeks terugkerende vergaderingen, wordt de reeks verwijderd in Exchange Server 2003
887612U wordt naar de verkeerde pagina omgeleid wanneer u zich afmeldt bij Exchange 2003 en u zich vervolgens opnieuw aanmeldt door in hetzelfde webbrowservenster Outlook Web Access te openen
888315Outlook Web Access reageert niet meer en de IIS Admin-service loopt onverwacht vast op een computer waarop Exchange 2003 Service Pack 1 wordt uitgevoerd
888416U kunt Exchange 2003 niet zodanig configureren dat de eenvoudige weergavenaam in uitgaande berichten wordt weergegeven
888614U kunt in Exchange 2000 of Exchange 2003 niet de module Active Directory: gebruikers en computers gebruiken om een e-mailproxyadres te genereren wanneer het e-mailproxyadres haakjes bevat
888619De waarde van de eigenschap PR_ACCESS die wordt geretourneerd door de methode DAV PROPFIND, is in Exchange Server 2003 altijd alleen-lezen
889160De verbinding met een sessie wordt soms onverwacht verbroken wanneer een gebruiker via een IMAP4-e-mailprogramma is verbonden met een Exchange 2003 front-end-server
889171IIS-websites starten niet automatisch nadat de server of de World Wide Web-publicatieservice opnieuw wordt gestart in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
889180De controlehulpprogramma's van Exchange System Manager melden in Exchange Server 2003 ten onrechte dat SMTP-wachtrijen een kritieke wachtrijlengte hebben
889316Foutbericht 'WMS niet actief: lsmexout.exe - toepassingsfout' wordt weergegeven en de Exchange Connector voor Lotus Notes wordt onverwacht beëindigd in Exchange Server 5.5 of Exchange Server 2003
889525Een e-mailbericht blijft staan in het Postvak UIT en de transactielogboekbestanden van Exchange Server 2003 worden steeds groter wanneer een Entourage-gebruiker een bericht probeert te verzenden dat groter is dan de limiet die is ingesteld in Global Settings
889528U kunt geen online back-up uitvoeren van de informatiearchiefdatabases op uw Exchange Server 2003 Service Pack 1-computer, en gebeurtenis-id 217 wordt geregistreerd
889680Gebruikers kunnen verwijderde items in Outlook 2003 herstellen, zelfs als u Exchange Server 2003 hebt geconfigureerd om verwijderde items niet te behouden
890059URL die DBCS-tekens bevat, is beschadigd in een e-mailbericht in OWA
890633Foutbericht 'Interne serverfout' wanneer u een afspraak probeert op te slaan in een agenda die zich in een openbare map in Outlook Web Access bevindt
890739De planningsstatus van een X.400-wachtrij die is geconfigureerd als Altijd, verandert in Exchange Server 2003 in Geblokkeerd
890763Het VAN-vak in een e-mailbericht bevat alleen vraagtekens in Exchange Server 5.5 of Exchange Server 2003
891390De Recipient Update Service werkt de security descriptor van een distributielijst die verborgen leden bevat, regelmatig bij in Exchange 2003
891428U krijgt geen resultaten wanneer u in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003 CDOEX probeert te gebruiken in een gebeurtenis-sink-toepassing
891429Alleen achternamen worden in de velden Aan, Cc en Van weergegeven wanneer u de Japanse versie van Outlook Mobile Access gebruikt om e-mailberichten weer te geven die zich bevinden op een computer waarop Microsoft Exchange Server 2003 met Service Pack 1 wordt uitgevoerd
891438Inetinfo.exe wordt soms onverwacht beëindigd wanneer Exchange Server 2003 gerbuikmaakt van SMTP, SSL en de optie Sender Filtering
891504Wanneer u in Outlook een map probeert te verplaatsen of te verwijderen die veel submappen bevat, reageert de service Information Store van Microsoft Exchange niet meer en wordt gebeurtenis-id 9673 geregistreerd op de Exchange Server 2003-computer
891572Als u Outlook gebruikt om een bericht waaraan een ander bericht is gekoppeld, te verplaatsen naar de openbare map, wordt het foutbericht 'kan items niet verplaatsen' weergegeven in Exchange 2000 en in Exchange 2003
891643De naam van de bijlage is mogelijk beschadigd wanneer u via Outlook een e-mailbericht met een bijlage ontvangt vanuit Exchange Server 2003
891706De migratiewizard van Exchange Server reageert onverwacht niet meer wanneer u deze gebruikt om een Lotus Notes-postbus te migreren naar Exchange Server 2003
891780Een e-mailbericht dat naar een Lotus Notes-gebruiker is verzonden, wordt onjuist weergegeven als het is verzonden vanuit een Japanse taalversie van Exchange Server 2003
891789Grootten van postbussen en mappen zijn onjuist in Exchange System Manager, Move Mailbox-bewerkingen mislukken en meldingen van ongelezen berichten worden niet bezorgd in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
891850Exchange 2003 verzendt geen tweede NDR (Non-Delivery Report) wanneer u met Exchange Connector voor Lotus Notes een gecodeerd bericht vanuit Lotus Notes naar Exchange 2003 verzendt
891860In het toepassingslogboek wordt elke vijf minuten gebeurtenis-id 8146 vastgelegd wanneer het Exchange 2003 Service Pack 1-onderdeel MSADC LDAP-communicatieproblemen ervaart
892231MAPI_E_CALL_FAILED-foutbericht wanneer u toegang probeert te krijgen tot de eigenschappen of methoden van een map in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003
892397U kunt Outlook Express niet gebruiken om een e-mailbericht te downloaden en er wordt een gebeurtenisbericht naar het toepassingslogboek geschreven
892485Opvulverzoeken voor bepaalde openbare mappen worden nooit voltooid op de Exchange 2000 Server- of Exchange Server 2003-computer
892524U kunt een terugkerende afspraak niet opslaan of verwijderen uit een agenda die wordt onderhouden op een Exchange Server 2003-computer
892560Organisator ontbreekt wanneer een genodigde een bijgewerkt vergaderverzoek accepteert met behulp van CDO 1.21
893000Handles die worden gebruikt door de service Windows-beheer nemen na verloop van tijd toe in een geclusterde Exchange Server 2003-omgeving
893245In het deelvenster Favoriete mappen wordt onjuiste informatie weergegeven over ongelezen e-mailberichten die zich zouden bevinden in openbare Outlook-mappen in een Exchange 2000 Server- of Exchange Server 2003-omgeving
893378Foutbericht met de melding dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is wanneer u de machtigingen van een openbare map probeert te wijzigen in Exchange System Manager
894094U kunt de MTA-bron offline zetten, maar u kunt de MTA-bron niet meer terug online brengen nadat u een op Windows gebaseerde cluster opnieuw hebt gestart
894389Geadresseerden van een doorgestuurd bericht kunnen in Exchange 2000 Server of Exchange Server 2003 de geadresseerden in het vak Bcc zien
894461Foutbericht 'Toegang geweigerd' wanneer u een subset van kenmerken voor gebruikersobjecten beheert in Active Directory: gebruikers en computers
894470Een vergadering wordt verwijderd uit de Agenda van Outlook nadat u de vergadering hebt geaccepteerd en vervolgens het geaccepteerde vergaderverzoek verwijdert
894788Een zoekactie retourneert soms onjuiste resultaten wanneer u een programma gebruikt dat NNTP-opdrachten verzendt om een nieuwsgroep op uw Exchange Server 2003-computer te doorzoeken
894795Een bericht dat de geconfigureerde maximumgrootte overschrijdt, wordt verzonden naar een server waarop Exchange Server 2003 wordt uitgevoerd
894923De W3SVC-service stopt wanneer de virtuele Exchange-server overschakelt op een ander knooppunt in Exchange Server 2003 Service Pack 1
895407In Exchange Server 2003 worden berichten trager dan verwacht bezorgd in lokale en externe postbussen nadat u bezorgingsbeperkingen hebt geconfigureerd op basis van distributiegroepen
895471Gebeurtenis-id 9307 vermeldt een onjuiste waarde voor het aantal berichten dat is verplaatst of verwijderd door postbusbeheer in Exchange Server 2003 of Exchange 2000 Server
895476Outlook ontvangt een volledige download in plaats van een incrementele download wanneer Outlook het offline adresboek downloadt in Exchange Server 2003
895541Wanneer u in Microsoft Exchange Server 2003 een e-mailbericht verzendt naar een X.400-geadresseerde met een e-mailadres dat een bepaalde tekencombinatie bevat, is het mogelijk dat de geadresseerde het e-mailbericht niet ontvangt
895588De oorspronkelijke BCC-geadresseerden worden weergegeven wanneer een andere MAPI-client dan Outlook wordt gebruikt om een e-mailbericht te beantwoorden of door te sturen in Exchange Server 2003
896355Outlook ontvangt een volledige download van het offline adresboek wanneer de Recipient Update Services in Exchange Server 2003 zwaar is belast
896897De Microsoft Exchange System Attendant-service loopt vast in Exchange 2003 Service Pack 1 nadat u een Lotus Notes-adres hebt gewijzigd dat is gerepliceerd door Microsoft Exchange Connector voor Lotus Notes
897707Er kan een geheugenlek optreden in het niet-wisselbaar geheugen wanneer u meer dan 20 database in Exchange Server 2003 koppelt
872963De Information Store-service van Microsoft Exchange loopt regelmatig vast na de installatie van Exchange Server 2003 Service Pack 1
883522E-mailberichten die een virus bevatten, blijven in de lokale SMTP-bezorgingswachtrij staan nadat u het intelligente berichtenfilter hebt geconfigureerd
883543Het S/MIME-besturingselement wordt niet geladen in OWA wanneer u de OWA-client van Exchange Server 2003 uitvoert op een computer met Windows XP Service Pack 2
887809De System Attendant-service reageert niet meer en gebruikers kunnen zich niet meer aanmelden bij een Exchange Server 2003-computer
891968Beschrijving van een hotfix die Exchange Server 2003 in staat stelt een gebeurtenis te registreren waarbij een gebruiker een openbare map verwijdert
911836E-mailclients ondervinden afnemende prestaties en gebeurtenis-id 623 wordt vastgelegd in het toepassingslogboek wanneer u een groot bericht ontvangt in Exchange Server 2003
841561Foutbericht '500 - Interne serverfout' wanneer een gebruiker via Outlook Web Access toegang probeert te krijgen tot een geclusterde Exchange Server 2003 back-end-server
894549MS05-021: Beveiligingslek in Exchange Server 2003 en in Exchange 2000 Server kan uitvoering van externe code tot gevolg hebben
890056Foutbericht 'Ongeldige logboekversie' wanneer u in Exchange Server 2003 S890056 de opdracht ESEUTIL /K gebruikt voor een map waarin transactielogboeken zijn opgeslagen
892514 De Information Store-service van Microsoft Exchange reageert soms niet meer wanneer u een back-up van uw Exchange 2003-databasebestanden probeert te maken met een programma dat de Volume Shadow Copy Service Memo gebruikt
Eigenschappen

Artikel-id: 906669 - Laatst bijgewerkt: 11/26/2007 01:41:42 - Revisie: 6.4

  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • kbexpertiseinter kbqfe kbinfo kbfix KB906669
Feedback
dy>