Traceren inschakelen in Microsoft Dynamics CRM

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u tracering kunt inschakelen in Microsoft Dynamics CRM
Meer informatie
Belangrijk Deze sectie, methode of opdracht bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Met Microsoft Dynamics CRM kunt u traceringsbestanden maken om de acties van Microsoft CRM bij te houden. Traceringsbestanden zijn handig bij het oplossen van foutberichten of andere problemen in Microsoft CRM.

U kunt beheerde en onbeheerde traceringsbestanden maken. Welke informatie in de onbeheerde en beheerde traceringsbestanden wordt opgenomen, hangt af van verplichte en optionele registervermeldingen die u handmatig maakt. U kunt deze registervermeldingen maken op de Microsoft CRM-server of op de computer waarop de Microsoft CRM-client voor Microsoft Office Outlook wordt uitgevoerd, nadat u Microsoft CRM of de Microsoft CRM-client voor Outlook hebt geïnstalleerd.

In Microsoft Dynamics CRM 2011 en 2013 kunt u tracering ook inschakelen met behulp van Windows PowerShell-applets. Zie voor meer informatie het gedeelte Traceringsinstellingen inschakelen met Windows PowerShell.

Verplichte registervermeldingen

Hieronder vindt u de verplichte registervermeldingen. Zie de sectie 'Locatie van registervermeldingen' voor meer informatie over de locatie van deze registervermeldingen.
NaamTypeGegevensOpmerkingen
TraceEnabledDWORD-waardeDe waarde 0 of 1Als u de waarde 0 gebruikt, wordt tracering uitgeschakeld. Als u de waarde 1 gebruikt, wordt tracering ingeschakeld.
TraceDirectoryTekenreeksC:\CRMTraceMet de registervermelding TraceDirectory wordt de map voor de traceringslogboekbestanden opgegeven. De map moet bestaan en de gebruiker die Microsoft CRMAppPool start, moet het volledige beheer hebben over deze map. Wanneer u Microsoft CRM installeert, is de standaardgebruiker NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Deze vermelding is alleen verplicht voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Voor latere versies is de te traceren map ingesteld op de installatielocatie van de programmabestanden van Microsoft Dynamics CRM: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
TraceRefresh DWORD-waardeEen getal tussen nul en 99Wanneer de gegevens worden gewijzigd, worden de traceringsinsgstellingen in de andere registervermeldingen toegepast.

Optionele registervermeldingen

Hieronder volgen de optionele registervermeldingen.
NaamTypeGegevensOpmerkingen
TraceCategoriesTekenreeks of meerdere tekenreeksenCategory.Feature:TraceLevelDe registervermelding TraceCategories is een combinatie van een categorie-, een functie- en een traceringsniveau. U kunt meerdere categorie-, functie- en traceringsniveaus opgeven. Scheid de combinaties van elkaar met een puntkomma. Zie de sectie 'Waarden voor traceringsniveaus' voor een lijst met categorieën, functies en traceringsniveaus en voor voorbeelden van geldige combinaties.
TraceCallStackDWORD-waardeDe waarde 0 of 1Als u de waarde 0 gebruikt, wordt de call-stack niet in het traceringsbestand opgenomen. Als u de waarde 1 gebruikt, wordt de call-stack wel in het traceringsbestand opgenomen.
TraceFileSizeLimitDWORD-waardeEen grootte tussen 1 en 100 MBIn de registervermelding TraceFileSizeLimit wordt de maximale grootte van traceringsbestanden opgegeven. Als de grens wordt bereikt, worden nieuwe bestanden gemaakt.
Als u de optionele registervermeldingen niet maakt, worden de standaardwaarden gebruikt. Zie de sectie 'Standaardwaarden voor optionele registervermeldingen' voor meer informatie over de standaardwaarden. Als u de registervermeldingen maakt maar geen gegevenswaarden voor de registervermeldingen opgeeft, werkt tracering niet.

Traceringsinstellingen inschakelen met Windows PowerShell

Opmerking Wanneer u deze wijzigingen in Windows PowerShell aanbrengt, wordt het register niet bijgewerkt. Met deze wijzigingen worden de tabellen DeploymentProperties en ServerSettingsProperties in de database MSCRM_CONFIG bijgewerkt.

De cmdlets registreren

 1. Meld u met een beheerdersaccount aan op de Microsoft Dynamics CRM-server.
 2. Typ in een Windows PowerShell-venster de volgende opdracht:
  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Met deze opdracht wordt de module Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell toegevoegd aan de huidige sessie. De module wordt geregistreerd tijdens de installatie en configuratie van de Microsoft Dynamics CRM-server.

Typ de volgende opdracht voor een lijst met de huidige instellingen:
Get-CrmSetting TraceSettings
. De uitvoer ziet er ongeveer als volgt uit:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : FalseFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

De traceringsinstellingen instellen

 1. Typ de volgende opdracht:
  $setting = Get-CrmSetting TraceSettings
 2. Typ de volgende opdracht om tracering in te schakelen:
  $setting.Enabled=$True
 3. Typ de volgende opdracht om de traceringsinstellingen in te stellen:
  Set-CrmSetting $setting
 4. Typ de volgende opdracht voor een lijst met de huidige traceringsinstellingen:
  Get-CrmSetting TraceSettings
Als u tracering wilt uitschakelen met Windows PowerShell, voert u dezelfde stappen uit, maar gebruikt u in stap 2 de volgende opdracht:
$setting.Enabled=$False
Opmerking De indeling van de voorbeeldopdrachten voor elke waarde moet als volgt zijn:

$setting.Enabled=$EnabledValue ($True or $False)

$setting.CallStack=$StackValue ($True or $False)

$setting.Categories="*:Verbose"

$setting.Directory="C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$setting.FileSize=10


De uitvoer ziet er ongeveer als volgt uit:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : TrueFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Locaties van de traceringslogboekbestanden van Microsoft Dynamics CRM 4.0, 2011 en 2013

Als u in Microsoft Dynamics CRM een tracering creëert, wordt de registersleutel TraceDirectory genegeerd. Bij tracering op de Microsoft Dynamics CRM-server wordt het traceringslogboekbestand in de volgende map gemaakt:
Station:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
Bij tracering op de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Microsoft Office Outlook en tracering op Microsoft Dynamics CRM 4.0 Gegevensmigratiebeheer wordt het traceringslogboekbestand in de volgende map gemaakt als u niet over updatepakket 7 of een latere cumulatieve update beschikt:
Stationsnaam:\Documents and Settings\InstallerendeGebruiker\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Voor tracering op de Microsoft Dynamics CRM 2011- of 2013-client voor Microsoft Office Outlook en de Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Microsoft Office Outlook en voor tracering op Microsoft Dynamics CRM 4.0 Gegevensmigratiebeheer wordt het traceringslogboekbestand in de volgende map gemaakt als updatepakket 7 of een latere cumulatieve update is geïnstalleerd:  
Stationsnaam:\InstallerendeGebruiker\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Locaties van registervermeldingen

De traceringsregistervermeldingen van de Microsoft CRM-server bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
De traceringsregistervermeldingen voor de Microsoft CRM-client voor Outlook bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
De traceringsregistervermeldingen van Microsoft Dynamics CRM SSRS Data Connector bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
De traceringsregistervermeldingen van Microsoft CRM Data Migration Manager bevinden zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

Volledige lijst met categoriewaarden voor de TraceCategories-registervermelding

Microsoft Dynamics CRM 2011 en 2013

 • ADUtility
 • Toepassing
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • Implementatie
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • Exception
 • Etm
 • Live
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • Controle
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • Rapporten
 • Sandbox
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • Gedeeld
 • SharePointCollaboration
 • Oplossingen
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • VisualisatiesMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Application.*

  De categorie Application.* bevat de volgende elementen:
  • Application.Outlook
 • Exception
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*

  De categorie Platform.* bevat de volgende elementen:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*

  De categorie Unmanaged.* bevat de volgende elementen:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

Waarden voor traceringsniveaus

Complete lijst met geldige waarden voor traceringsniveaus voor TraceLevel

 • Uit
 • Fout
 • Waarschuwing
 • Info
 • Uitgebreid
Opmerking Een bericht wordt alleen geregistreerd als het traceringsniveau voor de categorie gelijk is aan of groter is dan het niveau van het bericht. Het traceringsniveau Waarschuwing registreert bijvoorbeeld berichten met niveau Waarschuwing en Fout. Het traceringsniveau Info registreert berichten met niveau Info, Waarschuwing en Fout. Het traceringsniveau Uitgebreid registreert alle berichten. Gebruik traceringsniveau Uitgebreid slechts kortstondig.

Voorbeeld van combinaties van categorie en traceringsniveau

 • *:Uitgebreid

  Opmerking De combinatie *:Uitgebreid registreert alle berichten in alle categorieën. Gebruik de combinatie *:Uitgebreid alleen voor korte perioden.
 • Application.*:Fout

  Opmerking De combinatie Application.*:Fout registreert alle berichten met niveau Fout voor de categorie Application.*.
 • Platform.*:Waarschuwing

  Opmerking De combinatie Platform.*:Waarschuwing registreert alle berichten met niveau Waarschuwing of Fout voor de categorie Platform.*.

Standaardwaarden voor optionele registerwaarden

 • TraceCategories: *:Fout
 • TraceCallStack: 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

Tracering van de service Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Tracering voor de Microsoft Dynamics CRM E-mail Router inschakelen

Geplande tracering voor Microsoft Dynamics CRM Server inschakelen

Geplande tracering voor Microsoft Dynamics CRM inschakelen


Tracering inschakelen voor de Microsoft Dynamics CRM voor Outlook-client


Tracering inschakelen voor de Microsoft Dynamics CRM voor Outlook-client

Log Trace Error Report Unmanaged Managed verbose
Egenskaper

Artikkel-ID: 907490 – Forrige gjennomgang: 03/31/2015 18:20:00 – Revisjon: 6.0

Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0, Microsoft Dynamics CRM 2013

 • kbcrmv3c kbmbsmigrate kbinfo KB907490
Tilbakemelding