.NET Framework 2.0 handmatig verwijderen en opnieuw installeren

Dit artikel kan een koppeling naar het hulpprogramma Windows Installer CleanUp (MSICUU2.exe) bevatten. Als u bent doorverwezen naar dit artikel om een probleem op te lossen met het hulpprogramma Windows Installer CleanUp, neemt u contact op met uw softwarefabrikant voor ondersteuning bij de installatie van het product. U kunt ook het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel raadplegen voor het oplossen van problemen met het verwijderen van producten die gebruikmaken van Windows Installer:


2438651
Problemen oplossen bij het installeren, verwijderen of bijwerken van een programma op een Windows-computer
Opmerking
Dit artikel kan een koppeling naar het hulpprogramma Windows Installer CleanUp (MSICUU2.exe) bevatten. Als u bent doorverwezen naar dit artikel om een probleem op te lossen met het hulpprogramma Windows Installer CleanUp, neemt u contact op met uw softwarefabrikant voor ondersteuning bij de installatie van het product. U kunt ook het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel raadplegen voor het oplossen van problemen met het verwijderen van producten die gebruikmaken van Windows Installer:

Samenvatting
Met de methoden in dit artikel kunt u problemen met het installeren van Microsoft .NET Framework versie 2.0 oplossen. In dit artikel wordt het installeren van Microsoft .NET Framework 2.0 in Microsoft Windows Server 2003, in Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) en in Windows XP Service Pack 2 (SP2) beschreven. De probleemoplossingsmethoden in dit artikel zijn: het opnieuw registreren van Microsoft Windows Installer en het herstellen, verwijderen en opnieuw installeren van .NET Framework. Gebruik deze methoden alleen als u vertrouwd bent met .NET Framework 2.0, de Register-editor en Windows Installer. Voor een van deze methoden moet u het register op de computer wijzigen.
Inleiding
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u problemen oplost die kunnen optreden wanneer u .NET Framework 2.0 installeert.

Wanneer Microsoft Windows Installer niet correct is geregistreerd in het Windows-register, zijn bepaalde onderdelen van Windows Installer niet toegankelijk voor het installatieprogramma van .NET Framework 2.0. In dit artikel wordt beschreven hoe u dit probleem kunt oplossen door de registratie van Windows Installer ongedaan te maken en Windows Installer opnieuw te installeren.

Het is niet altijd mogelijk .NET Framework 2.0 volledig te verwijderen via het onderdeel Software in het Configuratiescherm. In dit artikel wordt beschreven hoe u dit probleem kunt oplossen door .NET Framework 2.0 te herstellen of .NET Framework 2.0 handmatig van de computer te verwijderen en .NET Framework 2.0 opnieuw te installeren.

Vereisten

U hebt de volgende hardware, software, netwerkinfrastructuur, vaardigheden, kennis en service packs nodig:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) of Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0.
  Ga naar de volgende Microsoft-website om het herdistribueerbare pakket voor Microsoft .NET Framework versie 2.0 te verkrijgen: 
Opmerking Bij het oplossen van problemen met het installeren van .NET Framework 2.0 moet u een account gebruiken die zich bevindt in de lokale groep Administrators op de computer met .NET Framework 2.0.

In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de volgende onderwerpen:
 • Microsoft .NET Framework 2,0
 • Register-editor
 • Windows Installer

De registratie van Windows Installer ongedaan maken en Windows Installer opnieuw registreren

In de meeste situaties wordt het probleem met deze ingreep opgelost. Bovendien heeft deze ingreep geen gevolgen voor reeds geïnstalleerde programma's die van Windows Installer gebruikmaken.
 1. Maak de registratie van Windows Installer ongedaan. Klik hiertoe op Start, klik op Uitvoeren, typ msiexec /unregister in het vak Openen en klik op OK.
 2. Registreer Windows Installer opnieuw. Klik hiertoe op Start, klik op Uitvoeren, typ msiexec /regserver in het vak Openen en klik op OK.

.NET Framework 2.0 herstellen

Hier volgen drie manieren om .NET Framework te herstellen.

De opdracht Herstellen gebruiken voor het Windows Installer-bestand in het cachegeheugen

Ga als volgt te werk om .NET Framework 2.0 te herstellen met gebruik van het Windows Installer-bestand in het cachegeheugen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ installer in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik in Windows Installer in het menu Beeld op Details, klik met de rechtermuisknop op de kolomkop Naam en klik op Opmerkingen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het Windows Installer-bestand in het cachegeheugen dat de opmerking Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu bevat, en klik op Herstellen.
 4. Nadat het herstelproces is voltooid, sluit u Windows Installer.

Het herdistribueerbare pakket voor .NET Framework 2.0 uitvoeren bij een opdrachtprompt

Ga als volgt te werk om .NET Framework 2.0 te herstellen met gebruik van de opdrachtprompt:
 1. Zoek het bestand Dotnetfx.exe waarmee u .NET Framework 2.0 hebt geïnstalleerd. U kunt hiertoe gebruikmaken van een van de volgende methoden:
  • Als u .NET Framework 2.0 hebt geïnstalleerd vanaf een cd of dvd, plaatst u de installatieschijf in het cd- of dvd-station.
  • Als u .NET Framework 2.0 hebt geïnstalleerd vanaf de harde schijf, downloadt u het installatieprogramma voor .NET Framework 2.0 op de harde schijf.
  • Als u .NET Framework 2.0 hebt geïnstalleerd vanaf een netwerkstation, maakt u verbinding met het netwerkstation.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 3. Voer de volgende opdracht uit vanaf de opdrachtregel:
  %Installatiepad%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Opmerking%Installatiepad% staat voor het pad naar het bestand Dotnetfx.exe dat u in stap 1 hebt gevonden.

.NET Framework 2.0 handmatig verwijderen en opnieuw installeren

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


Belangrijk Deze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen kunnen uw computer of netwerk kwetsbaarder maken voor een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft adviseert om met het proces dat in dit artikel wordt beschreven, programma's te laten werken zoals ze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, is het raadzaam om de risico's te evalueren die zijn gekoppeld aan de implementatie van dit proces in uw specifieke omgeving. Neem alle mogelijke extra maatregelen om uw systeem beter te beveiligen als u besluit dit proces te implementeren. Het is raadzaam dit proces alleen uit te voeren als dat echt noodzakelijk is.
 1. Verwijder .NET Framework 2.0 uit het cachegheugen van Windows Installer:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ installer in het vak Openen en klik op OK.
  2. Open het menu Beeld in Windows Installer en klik op Details.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop Naam en klik vervolgens op Opmerkingen.
  4. Klik met de rechtermuisknop op het Windows Installer-bestand in het cachegeheugen dat de opmerking Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu bevat, en klik op Verwijderen.
  5. Nadat het verwijderproces is voltooid, sluit u Windows Installer.
 2. Verwijder het volgende handmatig van de computer. Opmerking Afhankelijk van de staat van de .NET Framework-installatie zijn deze items mogelijk niet op de computer aanwezig.
  • De map URTTemp
  • Het bestand Mscoree.dll
  • De map v2.0.50727
  Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ system32 in het vak Openen en klik op OK. De inhoud van de map System32 wordt weergegeven in Windows Verkenner.
  2. Zoek de map URTTemp en verwijder deze.
  3. Zoek het bestand mscoree.dll en verwijder het.

   Opmerking Als .NET Framework 1.1 of .NET Framework 1.0 ook op de computer is geïnstalleerd en u niet van plan bent .NET Framework 2.0 opnieuw te installeren, moet u .NET Framework 1.1 of .NET Framework 1.0 herstellen. Meer informatie vindt u in de sectie 'Repair the .NET Framework' in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
   824643 Problemen met installatie van Microsoft .NET Framework 1.1 in Microsoft Windows XP of in Windows 2000 oplossen (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
  4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ microsoft.net in het vak Openen en klik op OK. De inhoud van de map Microsoft.NET wordt weergegeven in Windows Verkenner.
  5. Dubbelklik in de map Microsoft.NET op de map Framework.
  6. Verwijder de map v2.0.50727 uit de map Framework.
  7. Sluit de map Framework.
 3. Verwijder de relevante registersleutels handmatig:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK om de Register-editor te starten.
  2. In de Registor-editor zoekt en verwijdert u de volgende registersleutels.

   Opmerking Afhankelijk van de staat van de .NET Framework-installatie zijn deze registersleutels mogelijk niet op de computer aanwezig.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Sluit de Register-editor af.
 4. Gebruik het hulpprogramma Windows Installer CleanUp (Msizap.exe) om Windows Installer-gegevens uit het register te verwijderen. De onderdelen (Msizap.exe) van de Windows Installer Software Development Kit zijn opgenomen in de Microsoft Windows Software Development Kit (SDK).

  U kunt het volgende bestand downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:
  Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u Microsoft-ondersteuningsbestanden kunt downloaden:
  119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
  Microsoft heeft dit bestand op virussen gescand. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  290301 Beschrijving van het hulpprogramma Windows Installer CleanUp
  Ga als volgt te werk om Windows Installer-gegevens uit het register te verwijderen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Bij de opdrachtprompt zoekt u de map die het hulpprogramma Windows Installer CleanUp bevat en voer de volgende opdracht uit:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Start de computer opnieuw op.
 5. Schakel alle antivirusprogramma's en alle firewallprogramma's die u op de computer hebt geïnstalleerd uit. Gebruik hiervoor het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie (Msconfig.exe) om uw computer schoon op te starten. Schakel vervolgens alle services die u niet nodig hebt uit.

  Wanneer u het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruikt in de diagnostische modus, schakelt u de Windows Installer-service opnieuw in op het tabblad Services.

  Als u het Hulpprogramma voor systeemconfiguratie wilt starten, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren, typt u msconfig in het vak Openen en klikt u op OK.
 6. Verwijder de inhoud van de map Temp:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %Temp% in het vak Openen en klik op OK De inhoud van de map Temp wordt weergegeven in Windows Verkenner.
  2. Open in de map Temp het menu Bewerken en klik op Alles selecteren.
  3. Open het menu Bestand en klik op Verwijderen.

   Opmerking Verwijder zo veel mogelijk bestanden en mappen uit de map Temp.
 7. Installeer .NET Framework 2.0 opnieuw. Ga naar de volgende Microsoft-website om het herdistribueerbare pakket voor Microsoft .NET Framework Versie 2.0 te verkrijgen: Opmerking Als u .NET Framework 2.0 niet opnieuw wilt installeren en .NET Framework 1.1 of .NET Framework 1.0 nog op uw computer zijn geïnstalleerd, moet u .NET Framework 1.1 of .NET Framework 1.0 herstellen. U moet deze installaties herstellen om het bestand Mscoree.dll en de map URTTemp te vervangen.
Referenties
Ga naar de volgende MSDN-websites (Microsoft Developer Network) voor meer informatie:
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 908077 - Laatst bijgewerkt: 11/01/2012 16:49:00 - Revisie: 3.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077
Feedback