Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

TIP-functionaliteit (Transaction Internet Protocol) voor MS DTC configureren na installatie van beveiligingsupdate 902400

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.


Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een reservekopie van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Inleiding
In Microsoft-beveiligingsbulletin MS05-051 worden enkele wijzigingen in de TIP-functionaliteit (Transaction Internet Protocol) in MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) beschreven die betrekking hebben op de beveiliging. In beveiligingsbulletin MS05-051 wordt beveiligingsupdate 902400 beschreven. Wanneer u beveiligingsupdate 902400 installeert onder Microsoft Windows 2000, schakelt u de TIP-functionaliteit uit. Standaard is TIP uitgeschakeld op computers met Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003.

Op computers met Windows XP of Windows Server 2003, of op computers waarop beveiligingsupdate 902400 is geïnstalleerd, kunt u TIP inschakelen door een registervermelding te configureren.

Beveiligingsupdate 902400 bevat tevens nieuwe registervermeldingen voor het configureren van de TIP-functionaliteit. In dit artikel wordt beschreven hoe u de TIP-functionaliteit van MS DTC kunt configureren nadat u beveiligingsupdate 902400 hebt geïnstalleerd.

Belangrijk Voordat u wijzigingen gaat aanbrengen in de registerinstellingen met betrekking tot de TIP-functionaliteit zoals beschreven in dit artikel, raadpleegt u beveiligingsbulletin MS05-051 voor informatie over de volgende aspecten:
 • Beveiligingsproblemen die worden aangepakt in het beveiligingsbulletin.
 • De reden waarom de TIP-functionaliteit standaard is uitgeschakeld.
 • Aanbevolen mogelijke oplossingen.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
902400 MS05-051: Beveiligingsprobleem in MS DTC en COM+ kan leiden tot uitvoering van externe code
Meer informatie

De TIP-functionaliteit inschakelen nadat u beveiligingsupdate 902400 hebt geïnstalleerd

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC\Security
 3. Gebruik de volgende informatie voor het instellen van een waarde voor de vermelding NetworkDtcAccessTip.

  Opmerking Als de registervermelding niet bestaat, is het TIP-protocol uitgeschakeld.

  Naam: NetworkDtcAccessTip
  Type: REG_DWORD
  Waarde:
  • 0 (standaard)
   Het TIP-protocol is uitgeschakeld. MS DTC luistert niet op poort 3372.
  • Een andere waarde dan nul
   Het TIP-protocol is ingeschakeld. MS DTC luistert op poort 3372.
  Opmerkingen
  • Deze registervermelding bestaat al op computers met Windows XP of Windows Server 2003 waarop beveiligingsupdate 902400 niet is geïnstalleerd. Als er reeds een waarde voor deze sleutel bestaat, laat beveiligingsupdate 902400 de huidige waarde ongewijzigd.
  • In Windows XP en in Windows Server 2003 moet u DTC-toegang tot het netwerk inschakelen om ondersteuning voor TIP te activeren. Voor meer informatie over het in- of uitschakelen van DTC-toegang tot het netwerk en andere gerelateerde configuratieopties voor MS DTC klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
   899191 Nieuwe functionaliteit in de service Distributed Transaction Coordinator in Windows Server 2003 Service Pack 1 en in Windows XP Service Pack 2
 4. Sluit de Register-editor af.
 5. Stop de MS DTC-service en start deze vervolgens opnieuw. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Typ net stop msdtc bij een opdrachtprompt en druk op ENTER.
  2. Typ net start msdtc en druk op ENTER.

TIP configureren

Als beveiligingsupdate 902400 is geïnstalleerd en als TIP is ingeschakeld, kunt u TIP configureren door de volgende registervermeldingen te wijzigen. Deze vermeldingen zijn te vinden onder de volgende subsleutel in het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDTC

Opmerking Als de registervermelding niet bestaat, is het TIP-protocol uitgeschakeld.
Vermelding Type WaardenOpmerkingen
DisableTipTmIdVerificationREG_DWORD0 (standaard). Controleren of de TmID in een TIP IDENTIFY-opdracht overeenkomt met het IP-adres waar de opdracht vandaan is verzonden. Als de TmID niet overeenkomt, moet het bericht worden geweigerd.

Een andere waarde dan nul. Niet controleren of de TmID in de TIP IDENTIFY-opdracht overeenkomt met het IP-adres.
Als TIP IDENTIFY-opdrachten worden ontvangen, controleert MS DTC of de TmID in de opdracht overeenkomt met het IP-adres waar de opdracht vandaan is verzonden.
DisableTipTmIdPortVerificationREG_DWORD0 (standaard). Controleren of in de TIP IDENTIFY-opdracht poort 3372 wordt opgegeven. Als dat niet het geval is, moet het bericht worden geweigerd.

Een andere waarde dan nul. Niet controleren of poort 3372 is opgegeven in de TIP IDENTIFY-opdracht.
In de meeste gevallen wordt poort 3372 gebruikt door het TIP-protocol. Als u een topologie hebt waarbij andere poorten worden gebruikt, kunt u die functionaliteit inschakelen door voor deze vermelding een andere waarde dan nul op te geven.
DisableTipBeginCheck REG_DWORD0 (standaard). TIP BEGIN-opdrachten worden altijd geweigerd.

Een andere waarde dan nul. TIP BEGIN-opdrachten worden ingeschakeld.
In de meeste TIP-scenario's maken programma's voor transactiebeheer geen gebruik van de BEGIN-opdracht bij de communicatie. MS DTC maakt bijvoorbeeld geen gebruik van deze opdracht. Als u TIP alleen gebruikt voor MS DTC en deze waarde instelt op 0, schakelt u geen functionaliteit uit.

In een TIP-scenario waarbij de BEGIN-opdracht moet worden gebruikt bij de communicatie met een programma voor transactiebeheer, geeft u voor deze vermelding een andere waarde dan nul op.
DisableTipPassThruCheckREG_DWORD 0 (standaard). Met deze waarde wordt een PULL-opdracht uitgeschakeld voor een transactie waarmee geen lokaal werk is uitgevoerd.

Een andere waarde dan nul. Met deze waarde worden PULL-opdrachten uitgeschakeld voor transacties waarmee lokaal werk is uitgevoerd.
In de meeste TIP-scenario's wordt het TIP-protocol gebruikt voor coördinatie tussen MS DTC en andere programma's voor transactiebeheer. Daarom vinden er bepaalde lokale activiteiten, zoals betrokkenheid van lokale toepassingen, opname van stemmers of opname van programma's voor resourcebeheer, plaats. Standaard, of als deze registervermelding is ingesteld op 0, worden in MS DTC PULL-opdrachten geweigerd voor transacties die geen lokaal werk hebben uitgevoerd.

Opmerking Als u wijzigingen in deze registerinstellingen wilt inschakelen, moet u de service MS DTC stoppen en opnieuw starten.

TIP is een IETF-standaard (Internet Engineering Task Force). Ga voor meer informatie over TIP naar de volgende IETF-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 908620 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 06:47:00 - Revisie: 1.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, , Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, , Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbinfo KB908620
Feedback
html>