De goedkeuring voor eerder goedgekeurde software-updates wordt mogelijk opgeheven wanneer u na 12 december 2005 een server synchroniseert waarop SUS 1.0 met SP1 wordt uitgevoerd

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u na 12 december 2005 een server synchroniseert waarop Microsoft Software Update Services (SUS) 1.0 met Service Pack 1 (SP1) wordt uitgevoerd, wordt de goedkeuring van alle eerder goedgekeurde updates mogelijk opgeheven. Daarnaast wordt met betrekking tot de status van deze updates op de pagina Goedgekeurde updates mogelijk aangegeven dat deze zijn bijgewerkt. Servers waarop SUS 1.0 met SP1 wordt uitgevoerd, ondervinden geen hinder van dit probleem wanneer deze zijn geïmplementeerd op of na 13 december 2005.

Als het selectievakje Nieuwe revisies van updates die al zijn goedgekeurd automatisch goedkeuren op de pagina Opties instellen is ingeschakeld, wordt met betrekking tot de status van deze updates aangegeven dat deze zijn bijgewerkt. De updates worden op de pagina Updates goedkeuren echter niet uitgeschakeld. In dit scenario is het desbetreffende probleem niet op u van toepassing.

Mogelijk effect

De invloed van dit probleem is minimaal in omgevingen waarin op alle SUS-clientcomputers alle eerder goedgekeurde updates zijn geïnstalleerd. Clientcomputers waarop eerder goedgekeurde updates echter nog niet zijn gedownload, zijn mogelijk kwetsbaar voor beveiligingsproblemen die door de desbetreffende updates worden opgelost. Deze SUS-clientcomputers blijven kwetsbaar totdat de goedkeuringen opnieuw worden ingesteld.

Tot de kwetsbare clients behoren mogelijk onder meer de volgende systemen:
 • Nieuwe systemen die recentelijk online zijn aangeschaft
 • Mobiele systemen die buiten de omgeving zijn geweest en die al enige tijd geen gebruik hebben gemaakt van SUS
 • Systemen die uitgeschakeld zijn geweest
Het wordt aangeraden om gebruik te maken van een van de methoden in de sectie Tijdelijke oplossingen om de goedkeuringen voor uw omgeving opnieuw in te stellen. Als u geen van deze methoden gebruikt, loopt uw omgeving mogelijk een risico.
Workaround
Hanteer, afhankelijk van de situatie, een van de volgende methoden om dit probleem te omzeilen:

Belangrijk Zie de sectie Overwegingen voor omgevingen met onderliggende SUS-servers als u in uw omgeving gebruikmaakt van een onderliggende SUS-server.
 • Gebruik Methode 1 als u over een back-up van het bestand Approveditems.txt beschikt.

  Opmerking Methode 1 is de aanbevolen methode voor het tijdelijk oplossen van dit probleem. Als u over een back-up van het bestand Approveditems.txt beschikt, wordt het aanbevolen om deze methode te gebruiken.
 • Gebruik Methode 2 of Methode 3 als u niet over een back-up van het bestand Approveditems.txt beschikt.

  Opmerking Methode 2 is de aanbevolen methode om dit probleem tijdelijk op te lossen als u niet over een back-up van het bestand Approveditems.txt beschikt.

Methode 1: Het bestand Approveditems.txt terugzetten

Het wordt aanbevolen om deze methode te gebruiken als u over een back-up van het bestand Approveditems.txt beschikt.

Het bestand Approveditems.txt terugzetten en terugkeren naar de vorige instellingen. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Stop de Software Update Services Synchronization-service. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op Enter.
   net stop wusyncservice
   exit
 2. Kopieer uw back-up van het bestand Approveditems.txt naar de volgende mappen:
  • Virtuele hoofdmap van SUS\
  • Virtuele hoofdmap van SUS\Autoupdate\Dictionaries
  Opmerking Virtuele hoofdmap van SUS staat voor het pad voor de virtuele hoofdmap van SUS. Het pad kan bijvoorbeeld Inetpub\Wwwroot zijn.
 3. Start de Software Update Services Synchronization-service opnieuw. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op Enter.
   net start wusyncservice
   Exit
 4. Klik op de pagina http://servernaam/SUSAdmin op Opties instellen.
 5. Klik in het gebied waarin u kunt selecteren hoe nieuwe versies van eerder goedgekeurde updates moeten worden afgehandeld op Nieuwe revisies van updates die al zijn goedgekeurd automatisch goedkeuren.
 6. Synchroniseer de SUS-server opnieuw.
De updates die u eerder hebt goedgekeurd, worden weergegeven als goedgekeurde updates. De recentste updates zijn beschikbaar voor goedkeuring.

Methode 2: Het hulpprogramma Approval Analyzer gebruiken

Het wordt aanbevolen om deze methode te gebruiken als er geen back-up van het bestand Approveditems.txt beschikbaar is.

Het hulpprogramma Approval Analyzer downloaden

Opmerking Er is een bijgewerkte versie van het hulpprogramma Approval Analyzer beschikbaar. De oorspronkelijk versie van het hulpprogramma Approval Analyzer van 14 december 2005 heeft een bekend probleem. Dit probleem kan ertoe leiden dat sommige updates die door de SUS-beheerder eerder niet zijn goedgekeurd, worden goedgekeurd en mogelijk worden geïmplementeerd. Als u het hulpprogramma Approval Analyzer van 14 december van 2005 eerder hebt gedownload, moet u dit niet gebruiken. Download in plaats daarvan de recentste versie van het hulpprogramma.

Bezoek de volgende Microsoft-website als u de recentste versie van het hulpprogramma Approval Analyzer wilt downloaden.Opmerking Het hulpprogramma Approval Analyzer is een uitvoerbaar bestand dat automatisch wordt uitgepakt. Het bestand is ingepakt met IExpress. Klik voor meer informatie over opdrachtregelparameters voor updatepakketten van IExpress-software op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
197147 Opdrachtregelparameters voor updatepakketten van IExpress-software (Het Engels)

Bestandsinformatie voor het hulpprogramma Approval Analyzer

De Engelse versie van dit pakket heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Approval analyzer tool.exe6.0.3790.091,88815-Dec-200519:12

Wat gebeurt er wanneer u het hulpprogramma Approval Analyzer uitvoert

Wanneer u dit hulpprogramma uitvoert, gebeurt het volgende:
 • Er wordt een back-up van het bestand ApprovedItems.txt gemaakt. Het back-upbestand krijgt de naam ApprovedItems.txt.bup. Het back-upbestand wordt opgeslagen op de volgende locatie:
  Virtuele hoofdmap van SUS\autoupdate\dictionaries\
  Opmerking De tekst virtuele hoofdmap van SUS staat voor het pad naar de virtuele hoofdmap van SUS. Het pad kan bijvoorbeeld Inetpub\Wwwroot zijn.
 • De gebrekkige synchronisatie na het uitbrengen van de nieuwe catalogus wordt geïdentificeerd.
 • Er wordt gezocht naar de laatste bekende juiste goedkeuringsconfiguratie van voor deze synchronisatiedatum.
 • De goedkeuringen vanuit de laatste bekende juiste goedkeuringsconfiguratie worden teruggezet in een tijdelijk bestand met de naam ApprovedItems.txt.
 • Er wordt gecontroleerd of alle goedkeuringen uit de laatste bekende juiste goedkeuringsconfiguratie zijn teruggezet. Daarnaast wordt gecontroleerd of alle goedkeuringen van na de gebrekkige synchronisatie zijn teruggezet.
 • Het tijdelijke bestand ApprovedItems1.txt wordt gegenereerd. Dit bestand bevat alle eerdere goedkeuringen.

Het hulpprogramma Approval Analyzer gebruiken

Volg de volgende stappen als u het hulpprogramma Approval Analyzer wilt gebruiken om dit probleem tijdelijk op te lossen:
 1. Voer het hulpprogramma Approval Analyzer uit. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ net stop wusyncservice achter de opdrachtprompt en druk op Enter.
  3. Typ de volgende opdrachten achter de opdrachtprompt en druk na elke opdracht op ENTER:
   run "cscript RollBackToLKGApprovals.vbs"
   exit
 2. Wijzig de naam van het bestand ApprovedItems1.txt naar ApprovedItems.txt en kopieer het bestand waarvan u de naam hebt gewijzigd naar de volgende locaties, zodat bestaande kopieën van het bestand ApprovedItems.txt worden overschreven:
  • Virtuele hoofdmap van SUS\
  • Virtuele hoofdmap van SUS\autoupdate\dictionaries\

   Opmerking De standaardlocatie voor de virtuele hoofdmap van SUS is Inetpub\Wwwroot . Volg de volgende stappen als u de virtuele hoofdmap van SUS wilt zoeken:
   1. Klik op Start, klik op Alle programma's, klik op Systeembeheer en klik op Beheer van Internet Information Services (IIS).
   2. Klik op Websites.
   3. Klik met de rechtermuisknop op de website waarop SUS is geïnstalleerd, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op de tab Basismap. Noteer de lokale padwaarde.

    Opmerking SUS wordt standaard op de standaardwebsite geïnstalleerd.
 3. Start de Software Update Services Synchronization-service om de wijzigingen uit het gerepareerde bestand ApprovedItems.txt toe te passen en herstel vervolgens de vorige configuratie van de computer. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdrachten achter de opdrachtprompt en druk na elke opdracht op Enter:
   net start wusyncservice
   exit
 4. Controleer in het gebied Goedgekeurde updates van de vaste schijfpagina of de nieuwe updates van de beveiligingsrelease van december van de juiste goedkeuringsstatus zijn voorzien.
Opmerking Zie de sectie Stappen die u moet uitvoeren als er een probleem optreedt wanneer u het hulpprogramma Approval Analyzer uitvoert als er sprake is van een probleem wanneer u het hulpprogramma Approval Analyzer uitvoert.

Methode 3: Het bestand Approveditems.txt handmatig bijwerken

Het wordt aanbevolen om deze methode te gebruiken wanneer u niet over een back-up van het bestand Approveditems.txt beschikt en wanneer u niet wilt wachten tot een bijgewerkte versie van het hulpprogramma Approval Analyzer dat in Methode 2 is beschreven, kan worden gedownload.

Volg de volgende stappen als u het bestand Approveditems.txt handmatig wilt bijwerken:
 1. Maak een back-upkopie van het bestand Inetpub\Wwwroot\Approveditems.txt.
 2. Stop de Software Update Services Synchronization-service. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op Enter.
   net stop wusyncservice
   exit
 3. Controleer het bestand Inetpub\Wwwroot\Autoupdate\Administration\History_Approve.xml, zodat u in kaart kunt brengen welke software-updates zijn goedgekeurd.

  Zorg ervoor dat u eventuele updates opneemt die worden vermeld in het bestand History _Approve.xml die zijn goedgekeurd voor de synchronisatie van 13 december 2005. Neem tevens eventuele goedkeuringen op die zijn uitgevoerd na de synchronisatie van 13 december 2005 en voordat dit probleem werd ontdekt.
 4. Gebruik Kladblok of een ander programma voor het bewerken van tekst en wijzig het bestand Inetpub\Wwwroot\Approveditems.txt, zodat dit overeenkomst met de goedkeuringen in het bestand History_Approve.xml die zijn ingesteld voor de synchronisatie van 13 december 2005.

  Het volgende gedeelte is een voorbeeld van gegevens uit het bestand Approveditems.txt:
  com_microsoft.q832894_ie_server2003,<goedkeuringswaarde>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp2,<goedkeuringswaarde>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp3,<goedkeuringswaarde>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp4,<goedkeuringswaarde>|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  <Goedkeuringswaarde> staat in dit voorbeeld voor een waarde die de goedkeuringsinformatie aanduidt. De goedkeuringswaarde wordt in het tekstbestand weergegeven als 0@ of 1@.

  Opmerking De volgende regels zijn van toepassing op goedkeuringsinformatie:
  0@ = niet goedgekeurd1@ = goedgekeurd
  Het bestand Approveditems.txt bevat bijvoorbeeld mogelijk een sectie, zoals de volgende:
  com_microsoft.q832894_ie_server2003,1@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp2,0@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp3,1@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16com_microsoft.q832894_ie501_sp4,0@|0@|0@|2004-03-11T01:03:16
  In dit voorbeeld is de update com_microsoft.q832894_ie_server2003 goedgekeurd. De update com_microsoft.q832894_ie501_sp2 is niet goedgekeurd.
 5. Sla het bestand Approveditems.txt op en sluit het bestand.
 6. Kopieer het aangepaste bestand Approveditems.txt vanuit de map Inetpub\Wwwroot naar de map Inetpub\Wwwroot\Autoupdate\Dictionaries.
 7. Start de Software Update Services Synchronization-service opnieuw. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op Enter.
   net start wusyncservice
   Exit
 8. Klik op de pagina http://servernaam/SUSAdmin op Opties instellen.
 9. Klik in het gebied waarin u kunt selecteren hoe nieuwe versies van eerder goedgekeurde updates moeten worden afgehandeld op Nieuwe revisies van updates die al zijn goedgekeurd automatisch goedkeuren.
 10. Synchroniseer de SUS-server opnieuw.
De updates die u eerder hebt goedgekeurd, worden weergegeven als goedgekeurde updates.
Meer informatie

Overwegingen als u in uw omgeving gebruikmaakt van een onderliggende SUS-server

Als u gebruikmaakt van een onderliggende SUS-server en als de onderliggende SUS-server niet is ingesteld op het gebruik van de vervangingsmodus, volgt u de stappen in de sectie Tijdelijke oplossingen voor de onderliggende SUS-server.

Als u gebruikmaakt van een onderliggende SUS-server en als de onderliggende SUS-server is ingesteld op het gebruik van de vervangingsmodus, volgt u de stappen in de sectie Tijdelijke oplossingen voor de bovenliggende SUS-server en synchroniseert u vervolgens de onderliggende SUS-server met de bovenliggende server. Wanneer u dit doet, kopieert de bovenliggende SUS-server het gecorrigeerde bestand ApprovedItems.txt naar de onderliggende SUS-server.

Volg de volgende stappen als u wilt controleren of een onderliggende SUS-server is ingesteld voor de vervangingsmodus:
 1. Open de pagina http://servernaam/SUSAdmin en klik op Opties instellen.
 2. Controleer onder het gebied waarin u kunt selecteren vanaf welke server inhoud moet worden gesynchroniseerd of de optie voor het synchroniseren van goedgekeurde items die zijn bijgewerkt vanaf deze locatie (vervangingsmodus) is ingeschakeld.

Stappen die u moet uitvoeren als er een probleem optreedt wanneer u het hulpprogramma Approval Analyzer uitvoert

Het hulpprogramma dringt niet binnen en brengt geen schade aan op de computer.

Volg de volgende stappen als u de configuratie van de computer wilt terugzetten naar de configuratie van voor de goedkeuring:
 1. Stop de Software Update Services Synchronization-service. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdrachten achter de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op Enter.
   net stop wusyncservice
   exit
 2. Zoek het bestand ApprovedItems.txt en wijzig de naam van het bestand in ApprovedItems.txt.old.

  Het bestand ApprovedItems.txt bevindt zich in de volgende mappen:
  • Virtuele hoofdmap van SUS\
  • Virtuele hoofdmap van SUS\Autoupdate\Dictionaries
  Opmerking Virtuele hoofdmap van SUS staat voor het pad voor de virtuele hoofdmap van SUS.
 3. Zoek het bestand ApprovedItems.txt.bup. Wijzig de naam van het bestand in ApprovedItems.txt. Kopieer vervolgens het bestand naar de mappen die worden vermeld in stap 2.

  Het bestand ApprovedItems.txt.bup bevindt zich in de volgende map:
  <virtuele hoofdmap van SUS>\autoupdate\dictionaries\
 4. Start de Software Update Services Synchronization-service opnieuw. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Typ de volgende opdrachten achter de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op Enter.
   net start wusyncservice
   Exit
De eerder goedgekeurde items worden verwijderd. Deze items worden weergegeven als bijgewerkte items, zoals dat ook het geval was voordat het hulpprogramma Approval Analyzer werd uitgevoerd.
Eigenschappen

Artikel-id: 912307 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 01:49:52 - Revisie: 5.0

Microsoft Software Update Services 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseadvanced kbtshoot kbsecurity KB912307
Feedback