Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Internet Explorer 6 software-update en het effect ervan op ActiveX-besturingselementen

Kennisgeving
De update die in dit artikel wordt beschreven, is opgenomen in de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer. U installeert de meest recente update door alle belangrijke updates of updates met een hoge prioriteit te installeren: Ga hiervoor naar de website Windows Update: Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer technische informatie over de meest recente cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer: Dit artikel is bedoeld om IT-professionals en ontwikkelaars te informeren over de gewijzigde manier waarop Internet Explorer werkt met bepaalde webpagina's die gebruikmaken van ActiveX-besturingselementen. Thuisgebruikers kunnen op de volgende website van Microsoft meer informatie vinden over de manier waarop Internet Explorer werkt met ActiveX-besturingselementen nadat deze update is geïnstalleerd: Opmerking Als u problemen ondervindt met een ActiveX-besturingselement op een vertrouwde website, kunt u de website toevoegen aan de zone Vertrouwde sites in Internet Explorer. Voer hiertoe de volgende stappen uit in Internet Explorer:
 1. Open het menu Extra en klik op Internetopties.
 2. Open het tabblad Beveiliging, klik op Vertrouwde websites en klik op Sites.
 3. Typ onder Deze website aan de zone toevoegen de URL van de website die u wilt toevoegen.
 4. Klik op Toevoegen en klik op Sluiten.
Ga naar een van de volgende websites van Microsoft als het probleem blijft optreden: Belangrijk De informatie in dit artikel is van toepassing op versies van Internet Explorer die zijn uitgebracht tussen april 2006 en april 2008. Het gedrag dat in dit artikel wordt beschreven, is in april 2008 via beveiligingsupdate MS08-24 uit Internet Explorer verwijderd. Klik voor meer technische informatie over beveiligingsupdate MS08-024 op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
947864 MS08-024: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
Inleiding
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Internet Explorer 6 voor Windows XP Service Pack 2 (SP2) en Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Deze update wijzigt de manier waarop Internet Explorer werkt met bepaalde webpagina's die gebruikmaken van ActiveX-besturingselementen en Java-invoegtoepassingen. Voorbeelden van ActiveX-besturingselementen zijn:
Adobe Reader
Apple QuickTime Player
Macromedia Flash Player
Microsoft Windows Media Player
Real Networks RealPlayer
Sun Java Virtual Machine
Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, kunnen ActiveX-besturingselementen op bepaalde webpagina's pas worden gebruikt wanneer u deze besturingselementen hebt ingeschakeld. U kunt een ActiveX-besturingselement inschakelen door op het besturingselement te klikken. Er zijn ook technieken die webontwikkelaars kunnen gebruiken om hun webpagina's bij te werken. Bezoek voor meer informatie over deze technieken de volgende MSDN-website:Wanneer u deze update installeert, wordt het binaire bestand Plugin.ocx volledig verwijderd uit Windows Server 2003 en Windows XP. Het binaire bestand Plugin.ocx is een eigen onderdeel van Internet Explorer zonder openbare interfaces. Plugin.ocx wordt gebruikt om invoegtoepassingen van Netscape te laten werken als ActiveX-besturingselementen. De functionaliteit van Plugin.ocx is in 2003 uit beveiligingsoverwegingen uitgeschakeld in Windows Server 2003 en Windows XP. Met deze update wordt de niet langer functionele code van Plugin.ocx volledig verwijderd.

Als onderdeel van deze update voor Internet Explorer brengt Microsoft updates op de huidige versies van Windows XP en Windows Server 2003 uit. Alle clientbesturingssystemen worden bijgewerkt. Hierbij gaat het om de volgende clientbesturingssystemen:
 • Windows XP Starter Edition
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP Professional voor ingesloten systemen
Microsoft heeft nog geen updates uitgebracht voor eerdere versies van Internet Explorer, Windows Server 2003 of Windows XP. Microsoft zal in de toekomst mogelijk wel updates voor deze eerdere versies uitbrengen. Wanneer meer informatie over het uitbrengen van updates beschikbaar is, zal deze informatie in dit artikel worden opgenomen.

U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

Update voor Internet Explorer voor Windows Server 2003, 32-bit op x86 gebaseerde versies met Service Pack 1: Update voor Internet Explorer voor Windows Server 2003, 64-bits op Itanium gebaseerde versies met Service Pack 1: Update voor Internet Explorer voor Windows Server 2003, 64-bits op x64 gebaseerde versies: Update voor Internet Explorer voor Windows XP Professional x64 Edition: Update voor Internet Explorer voor Windows XP met Service Pack 2: Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.
Meer informatie

Bekende problemen

 • De Internet Explorer ActiveX-update die is opgenomen in beveiligingsupdate 912812 wordt uitgeschakeld.

  Nadat u update 912945 voor Internet Explorer hebt geïmplementeerd, wordt de werking van de Internet Explorer ActiveX-update die is opgenomen in beveiligingsupdate 912812 uitgeschakeld. De beveiligingscorrecties die zijn opgenomen in beveiligingsupdate 912812 blijven aanwezig en blijven werken. Alleen de werking van de Internet Explorer ActiveX-update wordt uitgeschakeld.
 • Weergaveproblemen met webpagina's in Internet Explorer

  Dit probleem treedt op wanneer Mshtml.dll op enig moment opnieuw wordt geregistreerd na installatie van deze cumulatieve update. Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 912812 voor Internet Explorer.
  912812 MS06-013: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer

  U wordt aangeraden beveiligingsupdate 912812 voor Internet Explorer te installeren in plaats van update 912945 die in dit artikel wordt beschreven.
 • Initiële aanmeldingsdialoogvensters kunnen opnieuw verschijnen en worden ingesteld op de standaardconfiguraties

  Dit probleem treedt op wanneer u de hotfixversie van deze update implementeert op 64-bits systemen, zoals een versie van Windows Server 2003 met een Intel Itanium-processor of een x64-processor, of een x64-versie van Windows XP met de bijbehorende servicepacks. In dit geval kunnen de initiële aanmeldingsdialoogvensters verschijnen voor toepassingen en voor Windows-onderdelen. Bovendien worden bepaalde instellingen op de standaardwaarden ingesteld. Hierdoor kunnen de volgende problemen worden veroorzaakt:
  • Toepassingen vragen gebruikers om privacy-functies te kiezen.
  • Standaardinstellingen voor favorieten in Internet Explorer worden opnieuw ingesteld.
  • Beveiligingszones in Internet Explorer worden op standaardwaarden ingesteld.
  • Geavanceerde instellingen van Internet Explorer worden op standaardwaarden ingesteld.
  • Initiële Windows Media Player-dialoogvensters worden weergegeven.
  Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 912812 voor Internet Explorer.
 • Google Toolbar

  In Google Toolbar kan een toegangsfout optreden wanneer u een venster sluit dat een inactief ActiveX-besturingselement bevat. Technische teams van Microsoft en Google hebben samengewerkt om dit probleem op te lossen. Google verwacht dit probleem op te lossen door het automatische 'servicemechanisme' voor gebruikers van Google Toolbar te gebruiken. Dit probleem heeft betrekking op versies van Google Toolbar ouder dan versie 3.0.129.2. Ga naar de volgende Google-website om de meest recente versie te downloaden:
 • Externe scripttechniek werkt niet wanneer het selectievakje Foutopsporing in scripts uitschakelen (Internet Explorer) is uitgeschakeld

  Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 912812 voor Internet Explorer.
 • ActiveX-besturingselementen die Java Platform, Standard Edition 1.3 of 1.4 gebruiken

  Nadat u op een ActiveX-besturingselement hebt geklikt in een programma dat het besturingselement uitvoert met behulp van Java Platform, Standard Edition (J2SE) 1.3 of J2SE 1.4, wordt de focus niet verplaatst naar het besturingselement. U moet nogmaals op het besturingselement klikken om de focus te plaatsen. De focus werkt naar behoren in J2SE 1.5. U kunt de meest recente versie van J2SE downloaden van de volgende website van Sun Microsystems, Inc.:
 • Kan de schakeloptie /integrate niet gebruiken om de bronbestanden van de Windows-installatie bij te werken

  Beheerders kunnen geen gebruikmaken van de schakeloptie /integrate om met deze update de bronbestanden van de Windows-installatie bij te werken. Dit probleem wordt naar verwachting gecorrigeerd in de volgende update voor Windows Server 2003 en Windows XP. Gebruik het hulpprogramma Sysprep om dit probleem te verhelpen. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website: Dit probleem wordt opgelost in beveiligingsupdate 912812 voor Internet Explorer.
 • Siebel-programma's die gebruikmaken van ActiveX-besturingselementen

  Software-update 912945 is van invloed op alle Siebel 7 High Interactive-clients. Nadat u deze update hebt toegepast, moet u enkele keren klikken om interactie met het Siebel-programma mogelijk te maken (u moet één keer klikken voor elk ActiveX-besturingselement in het programma). Siebel werkt samen met Microsoft om een oplossing voor dit probleem te vinden. Er wordt een productupdate van Siebel verwacht in het voorjaar van 2006. Raadpleeg de volgende ondersteuningswebsite van Siebel voor meer informatie over productupdates van Siebel:
 • Overeenkomstige procesnamen uit subreeks worden bijgewerkt

  Standaard hebben bepaalde toepassingen procesnamen die een subreeks vormen van toepassingen die worden bijgewerkt naar het nieuwe ActiveX-gedrag. Een voorbeeld hiervan is APExplorer.exe, waarvan Explorer.exe de subreeks is. Explorer.exe wordt derhalve bijgewerkt naar het nieuwe ActiveX-gedrag. Deze toepassingen vertonen het nieuwe ActiveX-gedrag.

  Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 912812 voor Internet Explorer.
 • MFC-besturingselementen laten een permanent venster achter

  Wanneer u vanuit een pagina die een MFC ActiveX-besturingselement bevat naar een andere pagina gaat, wordt het besturingselement in bepaalde gevallen nog steeds weergegeven in het nieuwe venster. Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 916281 voor Internet Explorer.
 • Visual Basic-besturingselementen worden niet weergegeven

  In bepaalde gevallen verschijnen er geen besturingselementen die in Visual Basic zijn gemaakt en waaraan CSS-kenmerken voor weergave en zichtbaarheid zijn gekoppeld. Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 916281 voor Internet Explorer.
 • Beveiligingswaarschuwing wanneer u probeert een PDF-document te openen vanaf een veilige webpagina (https://)

  Wanneer u probeert een PDF-document te openen vanaf een veilige webpagina (https://), krijgt u ten onrechte een beveiligingswaarschuwing voor gemengde inhoud. Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 916281 voor Internet Explorer.
Voor aanbevolen technieken om te zorgen dat ActiveX-besturingselementen werken zonder interactie van de gebruiker, gaat u naar de volgende MSDN-website: De volgende problemen treden op bij websites die geen gebruikmaken van de aanbevolen technieken.

Opmerking Al deze problemen worden opgelost door de technieken te gebruiken die worden beschreven op de MSDN-website.
 • Bladeren
  Wanneer u het muiswiel gebruikt om te bladeren door een pagina met een inactief besturingselement, wordt het besturingselement niet juist weergegeven. Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 912812 voor Internet Explorer.
 • Abstract Window Toolkit
  Toegangsfouten zijn gemeld voor Java-programma's die AWT-klassen (Abstract Window Toolkit) gebruiken in de gebruikersinterface. Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 912812 voor Internet Explorer.
 • Transparante Flash
  Een paginagrote advertentie verdwijnt. De focusrechthoek blijft echter intact. Het besturingselement is er dan nog steeds, alleen wel transparant. Het bijbehorende overlay-venster blijft op de pagina aanwezig.
 • DHTML-menu's
  Wanneer een DHTML-menu wordt uitgevouwen, verschijnt het menu boven op een ActiveX-besturingselement. Als u op het menu klikt, wordt het besturingselement geactiveerd in plaats van het DHTML-menu. Het overlay-venster heeft de hoogste z-volgorde en krijgt daarom de boodschap van de muisklik door.
 • Besturingselementen die een melding weergeven voordat ze geladen zijn
  Wanneer bepaalde besturingselementen op een webpagina worden geladen, worden ze niet naar behoren gemaskeerd door de functionaliteit van deze update. Het gaat hierbij onder meer om besturingselementen die worden gebruikt in Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player en Virtools Web Player. Wanneer Windows vaststelt dat een besturingselement inactief is, krijgt de gebruiker een melding voordat het besturingselement is geladen.
 • CSS-attributen voor besturingselementen
  Voor verborgen besturingselementen of besturingselementen met de weergave-instelling Geen die echter wel instelbare afmetingen hebben, wordt de focusrechthoek weergegeven wanneer u de aanwijzer boven het besturingselement plaatst.
  Dit probleem is verholpen in beveiligingsupdate 916281 voor Internet Explorer.


De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bits
Eigenschappen

Artikel-id: 912945 - Laatst bijgewerkt: 12/12/2012 19:38:00 - Revisie: 18.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbresolve kbwebbrowser kbactivexscript kbonline kbexpertiseadvanced kbhowto kbfaq KB912945
Feedback