Foutberichten die kunnen worden weergegeven wanneer u een software-updatepakket voor Microsoft Data Access Components downloadt van Microsoft Update of van Microsoft Windows Update

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
In dit artikel worden enkele foutberichten beschreven die kunnen verschijnen wanneer u een MDAC-software-updatepakket (Microsoft Data Access Components) downloadt van Microsoft Update of Microsoft Windows Update.
Meer informatie

Bericht 1

17001
Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer het installatieprogramma een foutsituatie constateert die niet kan worden beschreven met een van de meer specifieke foutberichten. Als dit foutbericht verschijnt, bekijkt u het logboekbestand van Windows om de oorzaak van de fout vast te stellen. Verhelp vervolgens het probleem voordat u het installatieprogramma opnieuw uitvoert.

Bericht 2

17010
Dit foutbericht verschijnt wanneer het installatieprogramma vaststelt dat de software-update die u hebt gedownload, bestemd is voor een andere versie van MDAC dan de versie die op de computer is geïnstalleerd. Deze fout treedt op wanneer de detectielogica van het Windows Update- of het Microsoft Update-clientprogramma wordt doorbroken. Als dit foutbericht verschijnt, gaat u naar de downloadsite en downloadt u expliciet het software-updatepakket dat overeenkomt met de geïnstalleerde versie van MDAC.

Bericht 3

17011
Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer de productbestanden die op de computer zijn geïnstalleerd, verschillende software-updateniveaus hebben. Het installatieprogramma controleert verschillende core-bestanden van MDAC om er zeker van te zijn dat de bestanden hetzelfde software-updateniveau hebben. Deze fout treedt op als het installatieprogramma constateert dat dit niet het geval is voor de core-bestanden. Er is dan sprake van een zogenaamde mixed stack. Als dit foutbericht verschijnt, installeert u een hogere versie van MDAC dan de geïnstalleerde versie.

Bericht 4

17020
In de meeste gevallen wordt automatisch de taalversie van de MDAC-installatie gedetecteerd door de Windows Update- en Microsoft Update-clientprogramma's. Op basis hiervan biedt het clientprogramma dat u gebruikt het juiste software-updatepakket voor die taal aan. Het kan echter gebeuren dat er geen registersleutel is ingesteld waarmee het clientprogramma de taalversie bepaalt. In dat geval wordt het software-updatepakket gedownload dat hoort bij de taalversie van het besturingssysteem.

Meestal komen de taalversie van de MDAC-installatie en van het besturingssysteem overeen. In dit scenario wordt dit foutbericht niet weergegeven. Het is echter ook mogelijk dat de taalversie van de MDAC-installatie en van het besturingssysteem verschillen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u de Engelse versie van Microsoft SQL Server gebruikt met de Engelse versie van MDAC op een Nederlands besturingssysteem. Dit is een ondersteund scenario.

In dit scenario wordt de software-update niet geïnstalleerd door het installatieprogramma. In plaats daarvan stelt het installatieprogramma de waarde van de registersleutel LocVer in op de taalversie van de MDAC-installatie. Vervolgens wordt dit foutbericht weergegeven.

Dit probleem lost zichzelf op. De volgende dag biedt het clientprogramma namelijk het juiste software-updatepakket aan voor de taalversie van de MDAC-installatie.

Opmerking Als dit bericht herhaaldelijk wordt weergegeven vanwege een fout in de logica van het clientprogramma, gaat u naar de downloadsite en downloadt u expliciet het software-updatepakket voor de taalversie van de MDAC-installatie.

Bericht 5

17030
Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer het installatieprogramma vaststelt dat een bestand dat moet worden vervangen, nieuwer is dan het vervangende bestand in het pakket. Er is dan sprake van een zogenaamde mixed stack. Als dit foutbericht verschijnt, installeert u een hogere versie van MDAC dan de geïnstalleerde versie. De oplossing van dit probleem is beschreven bij bericht 3. Het betreft hier een ernstige fout.

Bericht 6

17031
Dit foutbericht verschijnt wanneer het installatieprogramma constateert dat een bestand dat moet worden bijgewerkt, niet op de computer aanwezig is. In de meeste gevallen heeft dit probleem tot gevolg dat de installatie niet kan worden voltooid. Het kan echter ook gebeuren dat het installatieprogramma dit probleem zelf verhelpt. Als dat niet mogelijk is, wordt dit foutbericht weergegeven.

Bericht 7

17032
MDAC maakt gebruik van cumulatieve updates. Dit wil zeggen dat elke software-update voor een specifieke versie van MDAC alle eerder gepubliceerde software-updates voor die versie bevat. Dit betekent dat u een software-update van MDAC pas kunt verwijderen nadat u eerst alle latere software-updates hebt verwijderd. Dit foutbericht wordt weergegeven wanneer het installatieprogramma vaststelt dat u probeert een software-update te verwijderen terwijl er nog recentere updates op de computer aanwezig zijn.

Bericht 8

17040
Dit foutbericht verschijnt wanneer het installatieprogramma constateert dat u de computer niet opnieuw hebt opgestart terwijl dit wel noodzakelijk is. De PFR-wachtrij (Pending File Renames) is een registersleutel. Deze wachtrij bevat bestanden die moeten worden vervangen of verwijderd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart. Als het installatieprogramma vaststelt dat een bestandswijziging in deze wachtrij van invloed is op een MDAC-component, wordt het installatieproces gestopt. Het installatieproces kan pas weer worden voortgezet nadat u de computer opnieuw hebt opgestart. Wanneer u de computer opnieuw opstart, wordt de PFR-wachtrij leeggemaakt. Als deze fout zich voordoet, start u de computer opnieuw op om het probleem te verhelpen. Voer vervolgens het installatieprogramma opnieuw uit.
error wu mu install
Eigenschappen

Artikel-id: 915731 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 16:42:49 - Revisie: 3.0

  • Microsoft Windows Update
  • Microsoft Data Access Components 2.5
  • Microsoft Data Access Components 2.6
  • Microsoft Data Access Components 2.7
  • Microsoft Update
  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbinfo KB915731
Feedback