Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

U wordt gevraagd een foutenrapport naar Microsoft te verzenden wanneer u probeert een software-update voor MDAC toe te passen

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een software-update van MDAC (Microsoft Data Access Components) wilt installeren, wordt u in een dialoogvenster gevraagd of u een foutenrapport naar Microsoft wilt versturen. De tekst van dit dialoogvenster heeft de volgende strekking:
A recently applied update, KB911562, failed to install.

When you click the 'Send Report' button, data concerning why this update was unable to install will be sent to Microsoft.
Meestal bevat het dialoogvenster geen indicatie van een crash in het installatieprogramma. Het dialoogvenster Send Error wordt weergegeven omdat het installatieprogramma heeft vastgesteld dat de software-update die u wilt uitvoeren, bedoeld is voor een andere versie van MDAC dan de versie die op de computer is geïnstalleerd.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de software-update uit te voeren voor de versie van MDAC die daadwerkelijk op de computer is geïnstalleerd. Het is raadzaam de geïnstalleerde versie van MDAC vast te stellen met het hulpprogramma Component Checker. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:U moet een software-update selecteren die geschikt is voor uw configuratie. De bestandsnaam van de software-update wordt bepaald door het besturingssysteem en de versie van MDAC die is geïnstalleerd.

Windows 2000

MDAC-versieDe naam van de software-update begint met deze tekenreeks
MDAC 2.5 Service Pack 3 (SP3)MDAC253-
MDAC 2.7 Service Pack 1 (SP1)MDAC271-
MDAC 2.8MDAC28-
MDAC 2.8 Service Pack 1 (SP1)MDAC281-

Windows XP Service Pack 1 (SP1)

MDAC-versieDe naam van de software-update begint met deze tekenreeks
MDAC 2.7 SP1WindowsXP-
MDAC 2.8MDAC28-

Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Selecteer een software-update waarvan de naam begint met 'WindowsXP-'.

Windows Server 2003

Selecteer een software-update waarvan de naam begint met 'WindowsServer2003-'.
Meer informatie

Waarom fouten melden aan Microsoft

Vaak is het zo dat essentiële software-updates voor MDAC voor u worden geselecteerd door een beheerder of door een geautomatiseerd installatieprogramma. Deze programma's bevatten logica op basis waarvan het systeem de versie kan vaststellen van de software-update die moet worden aangeboden aan een computer met een bepaalde configuratie om een bekend probleem op te lossen. Het mechanisme voor het melden van fouten is een hulpmiddel voor Microsoft om te controleren of deze logica goed functioneert. Daarnaast zorgen de foutenrapporten ervoor dat Microsoft snel eventuele problemen met de logica kan opsporen en corrigeren.

Welke gegevens worden verzonden

Als u in het dialoogvenster op What data does this report contain? klikt, worden er technische details weergegeven van de gegevens die in het rapport worden verzonden. Het installatieprogramma van de software-update verstuurt logboeken met informatie over gestarte installaties. Het betreft hier onder andere informatie over MDAC-binaries en MDAC-registersleutels die door het installatieprogramma zijn aangetroffen tijdens de poging de computer bij te werken.

Microsoft Online Crash Analysis

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over foutenrapporten en de gegevens die naar Microsoft worden verzonden:Op de volgende website van Microsoft kunt u meer informatie vinden over het beleid van Microsoft inzake het verzamelen van gegevens voor deze rapporten en welke stappen er worden genomen om uw privacy te beschermen:
Referenties
Klik voor meer informatie over het installeren of gebruiken van het hulpprogramma Component Checker op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301202De MDAC-versie controleren
Eigenschappen

Artikel-id: 916850 - Laatst bijgewerkt: 12/09/2015 05:10:59 - Revisie: 1.2

Microsoft Data Access Components 2.8 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.8, Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB916850
Feedback