Detectie- en implementatierichtlijnen voor de beveiligingsupdate van 11 april 2006

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft verstrekt deze instructies voor detectie en implementatie in het kader van haar voortdurende inspanningen om detectieprogramma's en aanbevelingen voor implementatie te bieden voor beveiligingsupdates voor alle updates die worden uitgebracht tijdens een MSRC-release-cyclus (Microsoft Security Response Center). Deze instructies bevatten aanbevelingen die zijn gebaseerd op de scenario's die zich kunnen voordoen in diverse omgevingen met Microsoft-besturingssystemen. Het gaat in deze instructies om het gebruik van hulpprogramma's zoals Windows Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS), Extended Security Update Inventory Tool en Enterprise Scan Tool (EST). Momenteel zijn de instructies in dit document niet van toepassing op 64-bits systemen. Microsoft zal deze informatie opnemen in toekomstige uitgaven van deze instructies.
Inleiding
In dit artikel worden instructies beschreven voor de detectie en implementatie van de beveiligingsrelease van 11 april 2006.
Meer informatie

Detectie en implementatie

Omgevingen waarin beveiligingsupdates worden gedetecteerd en geïmplementeerd met Windows Update, Microsoft Update en Office Update

Alle beveiligingsupdates die zijn uitgebracht op 11 april 2006, zijn beschikbaar via de volgende websites: Ga naar de website die van toepassing is op uw situatie:
 • Microsoft Update
  • Microsoft Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003
   • Windows Update biedt geen ondersteuning voor enig onderdeel van de beveiligingsupdate 917627 (beveiligingsbulletin MS06-017).
 • Microsoft Update
  • Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003
  • Microsoft Office 2002, Office XP en Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 en Exchange 2003
  • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server
   • Voor beveiligingsupdate 917627 (beveiligingsbulletin MS06-017) biedt Microsoft Update geen ondersteuning voor het onderdeel voor FrontPage Server Extensions 2002 van deze beveiligingsupdate.
 • Office Update
  • Office 2000, Office 2002, Office XP en Office 2003
   • Office Update biedt geen ondersteuning voor het onderdeel voor FrontPage 2002-serverextensies van beveiligingsupdate 917627 (beveiligingsbulletin MS06-017).
 • Mactopia
  • Office 2001 voor Macintosh
  • Office X voor Macintosh
  • Office 2004 voor Macintosh

  Opmerking Niet alle updates zijn beschikbaar op alle websites die worden vermeld in deze sectie.

Omgevingen die beveiligingsupdates detecteren met behulp van MBSA versie 1.2.1 of MBSA versie 2.0

Als u versie 1.2.1 of versie .2.0 van Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) gebruikt om beveiligingsupdates te detecteren, kunt u de meeste beveiligingsupdates detecteren die zijn uitgebracht op 11 april 2006. Raadpleeg de volgende lijst voor meer informatie.

Opmerking MBSA versie 1.2.1 bevat een geïntegreerde versie van de Office Detection Tool (ODT).

Opmerking Office Detection Tool van MBSA 1.2.1 voert alleen lokale scans uit.
 • Beveiligingsupdate 917627 (beveiligingsbulletin MS06-017)
  MBSA 1.2.1 ondersteunt het onderdeel voor SharePoint Team Services 2002 van deze beveiligingsupdate via de geïntegreerde versie van ODT alleen voor lokale scans. MBSA 1.2.1 en MBSA 2.0 bieden geen ondersteuning voor het onderdeel voor FrontPage 2002-serverextensies van deze beveiligingsupdate. Het onderdeel voor FrontPage 2002-serverextensies van deze beveiligingsupdate wordt ondersteund als u de versie van de Enterprise Scan Tool van april 2006 gebruikt.
 • Beveiligingsupdate 911567 (beveiligingsbulletin MS06-016)
  MBSA 1.2.1 biedt geen ondersteuning voor Microsoft Outlook Express. Deze beveiligingsupdate wordt ondersteund als u de versie van de Enterprise Scan Tool van april 2006 gebruikt.
 • Beveiligingsupdate 911562 (beveiligingsbulletin MS06-014)
  MBSA 1.2.1 kan niet detecteren of u deze beveiligingsupdate nodig hebt op computers met Windows XP Service Pack 1 (SP1) of Windows 2000 SP4. De onderdelen voor Windows XP SP1 en Windows 2000 SP4 van deze beveiligingsupdate worden ondersteund als u de versie van de Enterprise Scan Tool van april 2006 gebruikt. MBSA 1.2.1 ondersteunt deze beveiligingsupdate voor alle andere betrokken producten.
Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van de Enterprise Scan Tool, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
894193De Enterprise Scan Tool downloaden en gebruiken

Omgevingen waarin beveiligingsupdates worden gedetecteerd en geïmplementeerd met Software Update Services of Windows Server Update Services

Als u Software Update Services (SUS) of Windows Server Update Services (WSUS) gebruikt om beveiligingsupdates te detecteren en te implementeren, kunt u de meeste beveiligingsupdates detecteren die zijn uitgebracht op 11 april 2006. SUS biedt geen ondersteuning voor enig onderdeel van beveiligingsupdate 917627 (beveiligingsbulletin MS06-017) WSUS biedt geen ondersteuning voor het onderdeel voor FrontPage 2002-serverextensies van deze beveiligingsupdate.

Omgevingen waarin beveiligingsupdates worden gedetecteerd en geïmplementeerd met SMS 2.0 in combinatie met de Security Update Inventory Tool (SUIT) of met SMS 2003 in combinatie met de Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU)

Als u Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 met de Security Update Inventory Tool (SUIT) of SMS 2003 met de Inventory Tool voor Microsoft Updates (ITMU) gebruikt om beveiligingsupdates te detecteren en te implementeren, kunt u alle beveiligingsupdates detecteren die zijn uitgebracht op 11 april 2006.Bepaalde beveiligingsupdates worden alleen volledig gedetecteerd met SMS 2.0 in combinatie met SUIT als u de laatste cumulatieve Extended Security Update Inventory Tool gebruikt. U kunt het programma downloaden van de volgende website van Microsoft: SMS met ITMU biedt geen ondersteuning voor het onderdeel FrontPage 2002-serverextensies van de beveiligingsupdate 917627 (beveiligingsbulletin MS06-017).

Samenvatting van de instructies voor detectie en implementatie

In de volgende tabel worden de instructies voor detectie en implementatie van alle nieuwe beveiligingsupdates samengevat.
Beveiligingsupdate Bulletin Onderdeel Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 en de Office Detection Tool MBSA 2.0 SUS WSUS De zelfstandige Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool voor Microsoft Updates
Detecteren en implementeren Detecteren en implementeren Detecteren en implementeren Alleen detecteren Alleen detecteren Detecteren en implementeren Detecteren en implementeren Alleen detecteren Detecteren en implementeren Detecteren en implementeren
912812 MS06-013 Internet Explorer Niet van toepassing Ja Ja Ja Ja Ja Ja Niet van toepassing Ja Ja
911562 MS06-014 MDAC Niet van toepassing Ja Ja Gedeeltelijk. Zie de sectie 'MBSA'. Ja Ja Ja Ja Ja Ja
908531 MS06-015 Shell Niet van toepassing Ja Ja Ja Ja Ja Ja Niet van toepassing Ja Ja
911567 MS06-016 Outlook Express Niet van toepassing Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja
917627 MS06-017 FrontPage 2002-serverextensies en SharePoint Team Services Gedeeltelijk. Zie de sectie 'Office Update'. Gedeeltelijk. Zie de sectie 'Windows Update'. Gedeeltelijk. Zie de sectie 'Microsoft Update'. Gedeeltelijk. Zie de sectie 'MBSA'. Gedeeltelijk. Zie de sectie 'MBSA'. Gedeeltelijk. Zie de sectie 'SUS'. Gedeeltelijk. Zie de sectie 'SUS'. Ja Ja Gedeeltelijk. Zie de sectie 'SMS'.

Opnieuw uitgebrachte beveiligingsupdates

Beveiligingsupdate 911565 (beveiligingsbulletin MS06-005) voor Windows Media Player 10 is opnieuw uitgebracht vanwege de problemen die worden beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
912226Nadat u bepaalde updates hebt toegepast, zijn er problemen bij het zoeken, terugspoelen of vooruitspoelen in Windows Media Player 10
Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de detectie of implementatie van deze update. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
914442Detectie- en implementatierichtlijnen voor de beveiligingsupdate van februari 2006
De Enterprise Scan Tool die beschikbaar is gesteld in februari 2006 wordt bijgewerkt. U kunt deze van dezelfde locatie downloaden.
894193De Enterprise Scan Tool downloaden en gebruiken

Veelgestelde vragen

V1: Welke activiteiten ontplooit Microsoft bij het geven van instructies voor de implementatie van deze updates?

A1: Microsoft moedigt systeembeheerders aan deel te nemen aan de maandelijkse technische webcast voor meer informatie over beveiligingsupdates. De webcast voor elke beveiligingsupdate gaat doorgaans van start om 11:00 uur Pacific Time op de dag na de beveiligingsrelease. Op de volgende Microsoft Events-website kunt u een webcast voor een beveiligingsupdate vinden en u registreren: V2: Is de Enterprise Update Scan Tool cumulatief van opzet zoals de Extended Security Update Inventory Tool dat is voor SMS?

A2: Nee, de Enterprise Scan Tool is niet cumulatief. Het is ook niet de bedoeling om de Enterprise Scan Tool cumulatief te maken.

V3: Mag ik MBSA gebruiken om vast te stellen of deze updates nodig zijn?

A3: Ja. U kunt MBSA 1.2.1 en MBSA 2.0 gebruiken om te detecteren of u de volgende beveiligingsupdates nodig hebt. Deze updates zijn uitgebracht op 11 april 2006, behalve indien anders vermeld.
Artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base Bulletin-ID nummer Onderdeel Opmerking over detectie
908531 MS06-015 Shell
917627 MS06-017 FrontPage-serverextensies en SharePoint Team Services Zie de sectie 'MBSA'.
911562 MS06-014 MDAC Zie de sectie 'MBSA'.
911567 MS06-016 Outlook Express Zie de sectie 'MBSA'.
912812 MS06-013 Internet Explorer
Klik voor meer informatie over de programma's die niet worden gevonden door MBSA op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306460Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) retourneert opmerkingen voor bepaalde updates
895660Microsoft Baseline Security Analyzer 2.0 is beschikbaar
Als u een van de programma's hebt geïnstalleerd die worden vermeld in de sectie 'Software waarin het probleem optreedt' van een beveiligingsbulletin dat wordt vermeld in het bijbehorende artikel, dient u wellicht handmatig vast te stellen of de vereiste update moet worden geïnstalleerd. Ga voor meer informatie over MBSA naar de volgende Microsoft-website: V4: Voor welke beveiligingsupdates moet ik de Enterprise Scan Tool gebruiken in combinatie met MBSA om vast te stellen welke systemen in mijn netwerk beveiligingsproblemen vertonen?

A4:Raadpleeg de volgende tabel voor informatie over het gebruik van de Enterprise Scan Tool in combinatie met MBSA voor beveiligingsupdates om vast te stellen welke systemen in het netwerk beveiligingsproblemen vertonen.
Artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base Bulletin-id-nummerOnderdeel
917627MS06-017FrontPage 2002-serverextensies en SharePoint Team Services
911562MS06-014MDAC
911567MS06-016Outlook Express
V5: Mag ik Systems Management Server (SMS) gebruiken om vast te stellen of er updates nodig zijn?

A5: Ja. SMS helpt bij de detectie en implementatie van deze beveiligingsupdates. SMS 2.0 en SMS 2003 in combinatie met de Software Updates Inventory Tool (SUIT) maken gebruik van MBSA 1.2.1-technologie voor de detectie. Dat is de reden waarom SMS 2.0 en SMS 2003 in combinatie met SUIT vergelijkbare beperkingen kennen als MBSA 1.2.1. Ga naar de volgende website van Microsoft voor meer informatie over SMS: De Security Update Inventory Tool is nodig in combinatie met de Extended Security Update Inventory Tool voor de detectie van alle beveiligingsupdates onder Microsoft Windows en onder andere getroffen Microsoft-producten. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de beperkingen van de Security Update Inventory Tool:
306460Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) retourneert opmerkingen voor bepaalde updates
SMS 2.0 en SMS 2003 in combinatie met Software Updates Inventory Tool (SUIT) maken gebruik van de Microsoft Office Inventory Tool om de vereiste beveiligingsupdates te detecteren voor Microsoft Office-toepassingen, zoals Microsoft Word.

Klanten met SMS 2003 kunnen ook de Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) gebruiken om beveiligingsupdates te detecteren en te implementeren. ITMU gebruikt technologie van Microsoft Updates. Ga voor meer informatie over ITMU naar de volgende website:
Eigenschappen

Artikel-id: 917767 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 01:53:53 - Revisie: 2.3

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo KB917767
Feedback