Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL-databases verplaatsen van de ene server naar de andere server in hetzelfde domein

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL-databases verplaatst van de ene server naar de andere server in hetzelfde domein.
Meer informatie
Opmerkingen
 • We adviseren u deze procedure te gebruiken om Microsoft CRM SQL-databases van de ene server naar een andere server in hetzelfde domein te verplaatsen. Gebruik deze procedure niet om gegevens te verplaatsen tussen servers in verschillende domeinen.
 • Gebruik deze procedure om gegevens te verplaatsen van een benoemd exemplaar van Microsoft SQL Server naar een standaardexemplaar van SQL Server op dezelfde computer.
 • U hoeft geen wijzigingen aan te brengen op de Microsoft CRM-laptop- of bureaubladclients voor Microsoft Office Outlook wanneer u Microsoft CRM SQL-databases van de ene server naar een andere in hetzelfde domein wilt verplaatsen.
Belangrijk Zorg ervoor dat u dit hele artikel hebt gelezen en de strekking ervan begrijpt voordat u deze procedure gaat uitvoeren.

De database voorbereiden op de verplaatsing

Voordat u de databases verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de volgende voorbereidingen zijn getroffen:
 • Alle gebruikers hebben zich afgemeld bij Microsoft CRM.
 • Alle gebruikers van Microsoft CRM-client voor Outlook hebben hun offline gegevens met Microsoft CRM gesynchroniseerd door online te gaan.
 • U beschikt over een actuele back-up van alle Microsoft CRM SQL-databases.

De databases verplaatsen

Wanneer u hebt gecontroleerd of alle voorbereidingen zijn uitgevoerd, gaat u als volgt te werk om de Microsoft CRM SQL-databases te verplaatsen:
 1. Maak een back-up van de volgende primaire Microsoft CRM SQL-databases:
  • NaamOrganisatie _METABASE
  • NaamOrganisatie _MSCRM
  Ga als volgt te werk om een back-up te maken van deze databases:
  1. Klik op Start, wijs Alle programma's en Microsoft SQL Server 2005 aan en klik op SQL Server Management Studio.
  2. Klik in SQL Server Management Studio op een server in de lijst Server name en klik op Connect.
  3. Vouw de map Databases uit.
  4. Klik met de rechtermuisknop op een van de twee databases, wijs Tasks aan en klik op Back Up.
  5. Selecteer in de lijst Backup type de optie Full en klik in de sectie Destination op Add.
  6. Klik in het dialoogvenster Select Backup Destination op de knop Browse (...).
  7. Voer in het dialoogvenster Locate Database Files een naam voor het back-upbestand in en klik op OK.
  8. Klik op OK tot alle dialoogvensters zijn gesloten. In een bericht wordt gemeld dat de back-up is voltooid.
  9. Herhaal stap a tot en met h voor de andere database. Verwijder niets uit het oorspronkelijke exemplaar van Microsoft SQL Server. Als u de bestanden op het oorspronkelijke exemplaar van SQL Server laat staan, kunt u de oorspronkelijke installatie als referentie gebruiken bij stap 5.
 2. Breng de back-upbestanden die u in stap 1 hebt gemaakt, over naar het nieuwe exemplaar van SQL Server.
 3. Maak de twee databases waarin u de back-upbestanden gaat herstellen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Start SQL Server Management Studio.
  2. Vouw de map Databases uit.
  3. Klik met de rechtermuisknop op Databases. Klik vervolgens op New Database.
  4. Voer een naam voor de database in. Typ bijvoorbeeld NaamOrganisatie_MSCRM.
  5. Klik op OK.

   Belangrijk Zorg ervoor dat u dezelfde naamgevingssyntaxis gebruikt als voor het oorspronkelijke exemplaar van Microsoft SQL Server.
  6. Herhaal stap c tot en met e om de database NaamOrganisatie_METABASE te maken. Zorg er ook nu voor dat u dezelfde naamgevingssyntaxis gebruikt als voor het oorspronkelijke exemplaar van Microsoft SQL Server.
 4. Herstel de back-upbestanden. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Start SQL Server Management Studio.
  2. Vouw de map Databases uit.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de database NaamOrganisatie_MSCRM, wijs achtereenvolgens Tasks en Restore aan en klik op Database.
  4. Selecteer in het gebied Source for restore de optie From device en klik op de knop Browse (...).
  5. Klik in het dialoogvenster Specify Backup op Add.
  6. Klik in het dialoogvenster Locate Backup File op de locatie van het back-upbestand voor de database NaamOrganisatie_MSCRM en klik op OK.
  7. Klik in het dialoogvenster Specify Backup op OK.
  8. Klik in het dialoogvenster Restore Database op Restore Source, klik op Options en schakel vervolgens het selectievakje Overwrite in om de bestaande database te overschrijven.
  9. Bekijk in het gebied Restore Database File As de paden naar de twee fysieke databasebestanden. Zorg ervoor dat deze paden naar geldige locaties wijzen. Als de paden niet naar geldige locaties wijzen, brengt u de noodzakelijke wijzigingen aan.
  10. Klik in het dialoogvenster Restore Database op OK om het herstelproces te starten.

   Opmerking De duur van dit proces hangt af van de grootte van de database. Wanneer het proces is voltooid, wordt in een bericht gemeld dat de herstelbewerking is voltooid.
  11. Herhaal stap c tot en met j voor de database NaamOrganisatie_METABASE.
 5. Stel de beveiligingsgroepen in door deze toe te wijzen aan de Microsoft Windows NT-beveiligingsgroepen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  Opmerking Gebruik bij het uitvoeren van deze stappen de beveiligingsmap van het oorspronkelijke exemplaar van SQL Server als referentie.
  1. Start SQL Server Management Studio. Vouw vervolgens de map Security uit.
  2. Klik met de rechtermuisknop op Logins. Klik vervolgens op New Login.
  3. Klik in het dialoogvenster Login in het linkerdeelvenster op General en klik op Search.
  4. Klik in het dialoogvenster Select User or Group op Object Types, controleer of het selectievakje Groups is ingeschakeld en klik op OK.
  5. Klik op Locations, klik op de map om de gehele mapinhoud te selecteren en klik op OK.
  6. Typ SQL in het veld Enter the object name to select en klik op Check Names.
  7. Selecteer de record SQLAccessGroup {GUID}. Klik op OK.
  8. Klik in het dialoogvenster Login op de optie Windows authentication, laat alle andere standaardopties ongewijzigd en klik op OK om alle dialoogvensters te sluiten.
 6. Wijzig de ODBC-gegevensbron voor de systeem-DSN van Microsoft CRM op de Microsoft CRM-server zodanig dat deze wijst naar de nieuwe server waarop SQL Server wordt uitgevoerd. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Gegevensbronnen (ODBC).
  2. Klik in het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer op het tabblad Systeem-DSN, klik op Microsoft CRM in de lijst Systeemgegevensbronnen en klik op Configureren.
  3. Ga in het eerste venster voor DSN-configuratie van Microsoft SQL Server naar de lijst Server waarin de namen worden vermeld van de computers waarop SQL Server wordt uitgevoerd. Klik op de server waarmee u verbinding wilt maken.
  4. Klik driemaal op Volgende om de gegevensbron te configureren.
  5. Klik op Voltooien.
  6. Klik op Gegevensbron testen in het venster ODBC Microsoft SQL Server Setup om de verbinding met de server te valideren.
  7. Klik tweemaal op OK om de configuratie te voltooien.
  8. Klik op OK om het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer te sluiten.
 7. Configureer de Microsoft Dynamics CRM-server opnieuw. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op de Microsoft Dynamics CRM-server op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma’s en Microsoft CRM aan en klik op Configuratiebeheer.
  2. Klik in het linkerdeelvenster op Serverbeheer, klik met de rechtermuisknop op de Microsoft Dynamics CRM-server en klik op SQL Server configureren.
  3. Selecteer in het venster Microsoft Dynamics CRM-server de nieuwe computer waarop Microsoft SQL Server wordt uitgevoerd in de lijst SQL Server en klik op Volgende.
  4. Klik in de lijst Microsoft CRM-database op de juiste Microsoft CRM SQL-database. Als u meerdere Microsoft CRM-servers hebt, schakelt u het selectievakje Wijzigingen toepassen op alle servers in de installatie in.
  5. Klik op Voltooien.
 8. Test Microsoft CRM door na te gaan of u toegang hebt tot de gegevens. Test bovendien de Microsoft Dynamics CRM-clients voor Outlook door te controleren of u het programma kunt gebruiken.
 9. Controleer of de SQL Server-taken zijn gemaakt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Start SQL Server Management Studio.
  2. Vouw SQL Server Agent uit en vouw de map Jobs uit.
  3. Controleer of de volgende taken worden weergegeven in de map Jobs:
   • Organization_Name.Update Contract States
   • MSCRM Identity Reseeding
   • MSCRM Index Reindexing
   • MSCRM Stored Procedures Priming
   • Start_Incremental on Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Als de taken in stap c niet worden weergegeven in de map Jobs, voert u de stappen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel uit:
   910044 Wanneer u Microsoft Dynamics CRM-databases verplaatst naar een nieuw exemplaar van SQL Server, is het mogelijk dat er geen SQL Server-taken worden gemaakt
 10. Schoon de inhoud op van de oorspronkelijke computer waarop Microsoft SQL Server wordt uitgevoerd. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Verwijder de oude Microsoft CRM SQL-databases.
  2. Verwijder de volgende aanmeldingsgroepen:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Opmerking Nadat u Microsoft CRM SQL-databases van de ene server naar een andere hebt verplaatst, moet u niet vergeten regelmatig back-ups van de databases op de nieuwe server te maken.
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het verplaatsen van de Microsoft SQL Reporting Services-databases:
842425 Een Reporting Services-database verplaatsen van een computer waarop Reporting Services wordt uitgevoerd naar een andere computer
Als u meer informatie wilt over het verplaatsen van Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL-databases naar een nieuw exemplaar van Microsoft SQL Server, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
910044 Wanneer u Microsoft Dynamics CRM-databases verplaatst naar een nieuw exemplaar van SQL Server, is het mogelijk dat er geen SQL Server-taken worden gemaakt
Eigenschappen

Artikel-id: 917948 - Laatst bijgewerkt: 01/18/2008 16:58:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbhowto kbmbsmigrate kbmbsadministration KB917948
Feedback