Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een herstelinstallatie van Windows XP uitvoeren als Internet Explorer 7 is geïnstalleerd

Samenvatting
Voordat u een herstelinstallatie van Microsoft Windows XP uitvoert, moet u Microsoft Internet Explorer 7 van de Windows XP-computer verwijderen. Als u een herstelinstallatie van Windows XP uitvoert terwijl Internet Explorer 7 nog is geïnstalleerd, werkt Internet Explorer niet meer nadat de herstelbewerking is voltooid.

U kunt dit probleem oplossen door Internet Explorer 7 van de computer te verwijderen en Internet Explorer 6 te installeren. Nadat de installatie van Windows XP is hersteld, kunt u Internet Explorer 7 opnieuw installeren.
Inleiding
Voordat u een herstelinstallatie van Windows XP uitvoert, moet u eerst Internet Explorer 7 verwijderen. Als u Internet Explorer 7 niet verwijdert, werkt Internet Explorer niet meer nadat de herstelbewerking is voltooid. Tijdens de herstelinstallatie worden namelijk geen eerdere versies van de bestanden in de map Program Files\Internet Explorer teruggezet. Daarom zijn de Internet Explorer 7-bestanden niet compatibel met de Internet Explorer 6-bestanden in de map Windows\System32.
Meer informatie
Als u een herstelinstallatie van Windows XP hebt uitgevoerd maar Internet Explorer 7 niet eerst hebt verwijderd, werkt Internet Explorer niet. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen.

Controleer welke versie van Windows XP op uw computer is geïnstalleerd

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ winver.exe in het vak Openen en klik op OK.
 2. Controleer in het dialoogvenster Info: Windows welke versie van Windows XP op de computer is geïnstalleerd.

Als Windows XP Service Pack 2 (SP2) op de computer is geïnstalleerd

Als Windows XP SP2 op de computer is geïnstalleerd, verwijdert u Internet Explorer 7. Hiertoe voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ appwiz.cpl in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op Internet Explorer 7 en klik op Verwijderen.
Ga als volgt te werk als Internet Explorer niet voorkomt in de lijst Geïnstalleerde programma's:
 1. Start de computer opnieuw op met de herstelconsole. Als u meer informatie wilt over het gebruik van de herstelconsole, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  307654De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
 2. Typ de volgende opdrachten.

  Opmerking Druk na elke opdracht op Enter.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt

Als Windows XP SP2 niet op de computer is geïnstalleerd

Als Windows XP SP2 niet op de computer is geïnstalleerd, verwijdert u Internet Explorer 7. Hiertoe voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ appwiz.cpl in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik in de lijst Geïnstalleerde programma's op Internet Explorer 7 en klik op Verwijderen.
Ga als volgt te werk als Internet Explorer niet voorkomt in de lijst Geïnstalleerde programma's:
 1. Open een opdrachtprompt.
 2. Typ de volgende opdrachten.

  Opmerking Druk na elke opdracht op Enter.
  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  Opmerking ie7 is een verborgen map.
Als Internet Explorer 7 niet kan worden verwijderd maar als de map Windows\ie7\Spuninst wel aanwezig is, verwijdert u Internet Explorer 7 in de herstelconsole. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start de computer opnieuw op met de herstelconsole. Als u meer informatie wilt over het gebruik van de herstelconsole, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  307654De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
 2. Typ de volgende opdrachten.

  Opmerking Druk na elke opdracht op Enter.
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt
 3. Plaats de installatie-cd van Windows XP in het cd-rom-station en start de computer opnieuw op.
 4. Voer een herstelinstallatie van Windows XP uit. Nadat de herstelinstallatie is voltooid, start u Internet Explorer 6 en controleert u of het programma werkt.
 5. Installeer Windows XP SP2.

Internet Explorer 7 opnieuw installeren

Wanneer Windows XP is hersteld en goed werkt, installeert u Internet Explorer 7 opnieuw. Voor een nieuwe installatie van Internet Explorer 7 moet u beschikken over het installatiepakket voor Internet Explorer 7. Het is mogelijk dat dit installatiepakket op de computer aanwezig is gebleven na de eerste installatie van Internet Explorer 7. Zoek het installatiepakket in de map waarin u de bestanden hebt opgeslagen.

Opmerking Dit pakket kan zich in de map Tijdelijke Internet-bestanden bevinden.

Als u het installatiepakket voor Internet Explorer 7 niet kunt vinden, gaat u naar de volgende website van Microsoft om het pakket te downloaden: U moet beschikken over een werkende webbrowser om verbinding te kunnen maken met de downloadsite van Microsoft. Als Internet Explorer 6 niet meer werkt nadat u Internet Explorer 7 hebt verwijderd, kunt u het installatiepakket voor Internet Explorer 7 niet downloaden. U moet dan een computer met een werkende webbrowser gebruiken om het installatiepakket voor Internet Explorer 7 te downloaden. Vervolgens gebruikt u een gedeeld netwerkstation om het programma via het gedownloade installatiepakket op de andere computer te installeren op de herstelde computer. Als u hiervoor geen gedeeld netwerk kunt gebruiken, kopieert u het installatiepakket voor Internet Explorer 7 naar een cd-rom op de tweede computer. Vervolgens installeert u Internet Explorer 7 op de eerste computer met behulp van deze cd.
IE7 IE 7
Eigenschappen

Artikel-id: 917964 - Laatst bijgewerkt: 02/02/2007 19:49:37 - Revisie: 2.3

Windows Internet Explorer 7

 • kbexpertisebeginner kbhowto KB917964
Feedback