Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht wanneer u probeert offline te gaan op een laptopclientcomputer met Microsoft Dynamics CRM 3.0: 'De gegevens voor entiteit (naam entiteit) kunnen niet worden verplaatst'

De in dit artikel beschreven hotfix is niet beschikbaar voor de Chinese of Japanse versie van Microsoft Dynamics CRM.
Symptomen
Wanneer u probeert offline te gaan op een laptopclientcomputer met Microsoft Dynamics CRM 3.0, mislukt dit. Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
De gegevens voor entiteit 'naam_entiteit' kunnen niet worden verplaatst tijdens actie salnsert, countRows=1. Neem contact op met de systeembeheerder voor hulp en probeer de verbinding opnieuw te verbreken.
Daarnaast wordt het volgende foutbericht vastgelegd in het toepassingslogboek op de laptopclientcomputer:

Type: Fout
Bron: MSCRMOfflineSync
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 6000
Datum: datum
Tijd: tijd
Gebruiker: gebruikersnaam
Computer: computernaam

Beschrijving:

Er is een fout opgetreden tijdens off line synchronisatie. Probeer opnieuw offline te gaan of start Microsoft Outlook opnieuw op. saInsert is mislukt voor 'Account', batchRows=0 met uitzondering System.Data.SqlClient.SqlException: Massaal invoegen mislukt. Kolom is te lang in het gegevensbestand voor rij 1, kolom 71. Controleer of het veldeinde en het rijeinde correct zijn opgegeven.

OLE DB-voorziening 'STREAM' heeft een fout gerapporteerd. De voorziening heeft geen informatie over de fout verstrekt.
OLE DB-fouttracering [OLE/DB Provider 'STREAM' IRowset::GetNextRows geeft als resultaat 0x80004005: De voorziening heeft geen informatie over de fout verstrekt.].
De instructie is beëindigd.
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.Utility.ExecuteSql(String strCommand, CrmDbConnection dbConnection)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.PopulateTempTable(String tempTableName, String fileName, CrmDbConnection dbConnection, Int32 count, String formatFile)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.DoInsertTable(EntityMetadata entity, String fileName, Int32 count, Boolean extension, String attributes)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.DoInsert(EntityMetadata entity, String fileName, Int32 count)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.BcpTransferDataProvider.ExecuteInsert(String entityName, Int32 count)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.SyncData.DoBatchStep(ITransferDataProvider transferDataProvider, String entityName, SyncAction action, Int32 batchRows).

Oorzaak
Dit probleem treedt op onder de volgende omstandigheden:
 • U hebt een aangepast kenmerkveld dat gebruikmaakt van het type NTEXT dat is toegevoegd aan het hoofdformulier van een entiteit.
 • Het aangepaste kenmerkveld van een verwante record bevat meer dan 4000 tekens.
Oplossing
Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Installeer de hotfix die in dit artikel wordt beschreven.
 2. Installeer de Microsoft SQL Server-hotfix die wordt beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  923327 OPLOSSING: Er treedt mogelijk een toegangsfout op wanneer u gegevens importeert met behulp van de opdracht 'Bulk Insert' in SQL Server 2000
  Opmerkingen
  • Installeer de hotfix die in dit artikel wordt beschreven naar de instantie MachineName\CRM van SQL Server op elk werkstation van de client.
  • Deze hotfix biedt een oplossing voor een fout in Microsoft SQL Server tijdens het bulksgewijs kopiëren. Deze fout moet tegelijkertijd met de installatie van de hotfix worden aangepakt.
 3. Verwijder de inhoud van de volgende map voordat u zich afmeldt nadat u de twee hotfixes hebt geïnstalleerd:
  C:\Documents and Settings\<gebruiker van crm-laptopclient>\Application Data\Microsoft\MSCRM\BCP\FMT\
Opmerking De tijdelijke aanduiding <gebruiker van crm-laptopclient> staat voor de feitelijke gebruiker van de CRM-laptopclient.

Informatie over hotfixes

Microsoft heeft nu een ondersteunde hotfix voor dit probleem beschikbaar gesteld. Deze hotfix is echter alleen bedoeld om het probleem te verhelpen dat in dit artikel wordt beschreven. Voer de hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 waarin deze hotfix is opgenomen.

Als u dit probleem direct wilt verhelpen, kunt u contact opnemen met Microsoft Product Support Services om de hotfix te verkrijgen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die normaal verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Product Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update.

Bestandsinformatie

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere bestandskenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers-client voor Microsoft Office Outlook

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5745.103083.30419-jan-200711:06

Microsoft Dynamics CRM 3.0-client voor Microsoft Office Outlook

BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.127880.76028-aug-200613:42

Informatie over de installatie

Installeer deze hotfix op de laptopclientcomputers met de clientonderdelen van Microsoft Dynamics CRM 3.0 of Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers.

Voorwaarden

Er zijn geen vereisten voor het toepassen van deze hotfix.

Informatie over verwijderen

Gebruik het onderdeel Software in het Configuratiescherm om deze hotfix te verwijderen van een computer waarop Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003 wordt uitgevoerd:

Systeembeheerders kunnen het hulpprogramma Spuninst.exe gebruiken om deze hotfix te verwijderen van een computer met Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003. U vindt het hulpprogramma Spuninst.exe in de volgende map:
%Windir%\$NTUninstallKB918108$\Spuninst
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie wilt over parameters voor het installatieprogramma:
832475 Overzicht van de nieuwe functies in de pakket-installer voor Windows-software-updates

Computer opnieuw opstarten

Start de computer na installatie van de hotfix opnieuw op als dit wordt gevraagd.
Status
Dit probleem is opgelost in updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 is echter nog niet beschikbaar voor Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers. U moet deze hotfix derhalve installeren als u Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers gebruikt.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
922815 Updatepakket 1 voor Microsoft CRM 3.0 is beschikbaar
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u het probleem dat in de sectie 'Symptomen' wordt beschreven nog steeds ondervindt nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd:
916165 Foutbericht wanneer u offline wilt gaan in de Microsoft Dynamics CRM-laptopclient voor Outlook: 'De gegevens voor entiteit <NaamEntiteit> kunnen niet worden verplaatst tijdens actie saInsert, countRows=<CountNumber>. Neem contact op met uw systeembeheerder'
Referenties
Voor meer informatie over de terminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
887283 Naamgevingsstandaarden voor hotfixes en updatepakketten voor Microsoft Business Solutions CRM-software
crm3 crm30 crm3.0
Eigenschappen

Artikel-id: 918108 - Laatst bijgewerkt: 06/13/2007 15:44:32 - Revisie: 7.3

 • Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers
 • Microsoft Dynamics CRM 3.0
 • Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook
 • kbcrmv3cno kberrmsg kbbug kbmbscustomization kbhotfixserver kbqfe kbmbsmigrate kbpubtypekc KB918108
Feedback
om/ms.js" '="">