Met de |AttachmentSecurity-API controleren of een bijlage wordt beschouwd als geblokkeerd in Outlook

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Bèta-informatie
In dit artikel wordt een bètaversie van een Microsoft-product beschreven. De informatie in dit artikel wordt u in de huidige vorm aangeboden en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor dit bètaproduct is geen officiële Microsoft-productondersteuning beschikbaar. Als u meer informatie wilt over ondersteuning voor een bètaversie, raadpleegt u de meegeleverde documentatie bij de bètaproductbestanden. U kunt ook de website bezoeken waarvan u de versie hebt gedownload.
Inleiding
Microsoft Office Outlook 2007 heeft een beveiligingsfunctie die als onveilig beschouwde bijlagen blokkeert. U kunt aangepaste code gebruiken om te controleren of een bepaalde bijlage in Outlook wordt beschouwd als geblokkeerd. Hiervoor wordt de IAttachmentSecurity-API gebruikt.
Meer informatie

Geblokkeerde bijlagen

Welke bijlagen worden geblokkeerd door Outlook 2007 varieert per client. Dit is afhankelijk van de manier waarop Outlook 2007 is geconfigureerd en wordt mede bepaald door beleid dat de beheerder heeft ingesteld.

Klik voor meer informatie over de manier waarop bijlagen in Outlook worden geblokkeerd op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
829982U kunt geen bijlagen openen in Outlook 2003

De IAttachmentSecurity-API maakt de functie IsAttachmentBlocked beschikbaar. Deze functie analyseert bestandsnamen. De functie IsAttachmentBlocked meldt of een bestand moet worden beschouwd als geblokkeerd in Outlook. Als het bestand is geblokkeerd, wordt het niet weergegeven of geïndexeerd in Outlook 2007.

Definitie van de IAttachmentSecurity-API

DEFINE_GUID(IID_IAttachmentSecurity,			0xB2533636,			0xC3F3, 0x416f, 0xBF, 0x04, 0xAE, 0xFE, 0x41, 0xAB, 0xAA, 0xE2);#define MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(IPURE) \MAPIMETHOD(IsAttachmentBlocked) \		(LPCWSTR pwszFileName, BOOL *pfBlocked) IPURE; DECLARE_MAPI_INTERFACE_(IAttachmentSecurity, IUnknown){    BEGIN_INTERFACE    MAPI_IUNKNOWN_METHODS(PURE)    MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(PURE)};

Gebruik van de IAttachmentSecurity-API

Deze interface komt beschikbaar als de functie QueryInterface wordt aangeroepen op het MAPI-sessieobject, waarbij IID_IAttachmentSecurity wordt aangevraagd. IsAttachmentBlocked resulteert in de waarde 'true' voor 'pfBlocked' als Outlook de bijlage beschouwt als geblokkeerd. Als gevolg hiervan wordt de bijlage niet weergegeven of geïndexeerd in Outlook 2007.
HRESULT IsAttachmentBlocked(LPMAPISESSION lpMAPISession, LPCWSTR pwszFileName, BOOL* pfBlocked){	if (!lpMAPISession || !pwszFileName || !pfBlocked) return MAPI_E_INVALID_PARAMETER;	HRESULT hRes = S_OK;	IAttachmentSecurity* lpAttachSec = NULL;	BOOL bBlocked = false;	hRes = lpMAPISession->QueryInterface(IID_IAttachmentSecurity,(void**)&lpAttachSec);	if (SUCCEEDED(hRes) && lpAttachSec)	{		hRes = lpAttachSec->IsAttachmentBlocked(pwszFileName,&bBlocked);	}	if (lpAttachSec) lpAttachSec->Release();	*pfBlocked = bBlocked;	return hRes;}// IsAttachmentBlocked
OL2007 Outlook2007
Eigenschappen

Artikel-id: 919199 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 09:19:14 - Revisie: 1.0

Microsoft Office Outlook 2007

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbinfo KB919199
Feedback