Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows kan niet meer worden gestart nadat u een eerdere versie van het Windows-besturingssysteem hebt geïnstalleerd in een dual-bootconfiguratie

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Nadat u op een Microsoft Windows-computer of een Windows 7-computer een eerdere versie van het Windows-besturingssysteem hebt geïnstalleerd in een dual-bootconfiguratie, stuit u mogelijk op een van de volgende problemen:
 • Als u een eerdere versie van het Windows-besturingssysteem installeert op een Windows Vista-computer of een Windows 7-computer, kunt u Windows Vista niet meer starten. In dat geval kan alleen de eerdere versie van het Windows-besturingssysteem worden gestart.
 • Als u nog een exemplaar van Microsoft Windows XP installeert op een computer waarop reeds Windows XP en Windows Vista zijn geïnstalleerd in een dual-bootconfiguratie, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
  Schijfleesfout.
Oorzaak
Deze problemen doen zich voor omdat eerdere versies van het Windows-besturingssysteem niet compatibel zijn met de nieuwe opstartmethode van Windows Vista. Windows Vista maakt gebruik van een nieuw BCD-archief (Boot Configuration Database). Dit archief bevat een opstartmenu en alle informatie over de besturingssystemen die op de computer zijn geïnstalleerd. Daarom kan een Boot.ini-bestand van een eerdere versie van het Windows-besturingssysteem niet worden gebruikt om Windows Vista te starten.

In eerdere versies van het Windows-besturingssysteem die worden uitgevoerd op een BIOS-computer (Basic Input/Output System), zoals Windows XP, begint het opstartproces met het systeem-BIOS. Het BIOS bepaalt het opstartapparaat en laadt de eerste fysieke sector. Deze fysieke sector wordt de Master Boot Record (MBR) genoemd. De MBR bevat de partitietabel en de vereiste opstartuitvoeringscode. Met deze code wordt in de partitietabel gezocht naar de actieve partitie en wordt de controle overgedragen aan de opstartsector van de actieve partitie. Deze opstartsector laadt vervolgens het programma Ntldr. Het programma Ntldr parseert het bestand Boot.ini. Dit bestand wordt gebruikt om de geïnstalleerde besturingssystemen te inventariseren.

Wanneer Windows Vista of Windows 7 wordt gestart op een BIOS-computer, worden de MBR en vervolgens de opstartsector geladen. De opstartcode laadt echter het nieuwe programma Windows Boot Manager (Bootmgr). Het programma Windows Boot Manager parseert het BCD-bestand (Boot Configuration Data), inventariseert de geïnstalleerde besturingssystemen en geeft vervolgens het opstartmenu weer. Als er een eerdere versie van het Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd in een dual-bootconfiguratie met Windows Vista of Windows 7, draagt het programma Windows Boot Manager de controle voor de eerdere versie van het Windows-besturingssysteem over aan het programma Ntldr. Dit gebeurt wanneer u Windows Vista selecteert in het opstartmenu.

Wanneer u een eerdere versie van het Windows-besturingssysteem installeert op een Windows Vista-computer of een Windows 7-computer, wordt alles van de MBR, de opstartsector en de opstartbestanden overschreven. Daardoor verliest de eerdere versie van het Windows-besturingssysteem voorwaartse compatibiliteit met Windows Vista.
Oplossing
U kunt deze problemen als volgt oplossen.

Opmerking U kunt de opdrachten uit de volgende procedure uitvoeren met behulp van de opdrachtprompt. Als u deze opdrachten uitvoert in Windows Vista, gebruik dan een opdrachtprompt met verhoogde gebruikersrechten. Klik hiertoe op Start, klik op Bureau-accessoires, klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling voor de opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
 1. Gebruik Bootsect.exe om de Windows Vista MBR en de opstartcode te herstellen waarmee de controle wordt overgedragen aan het programma Windows Boot Manager. Typ hiertoe de volgende opdracht achter een opdrachtprompt: Station:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  In deze opdracht staat Station voor het station met het Windows Vista-installatiemedium.

  Opmerking De opstartmap voor deze stap bevindt zich op het dvd-station.
 2. Gebruik Bcdedit.exe om voor de eerdere versie van het Windows-besturingssysteem handmatig een vermelding te maken in het BCD-bestand Boot.ini. Typ hiervoor de volgende opdrachten bij een opdrachtprompt.

  Opmerking In deze opdrachten staat Station voor het station waar Windows Vista is geïnstalleerd.
  • Station:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Beschrijving van eerdere Windows-versie"

   Opmerking In deze opdracht kan Beschrijving van eerdere Windows-versie voor elke gewenste tekst staan. Beschrijving van eerdere Windows-versie kan bijvoorbeeld Windows XP of Windows Server 2003 zijn.
  • Station:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Opmerking In deze opdracht staat x: voor de stationsletter van de actieve partitie.
  • Station:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Station:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Start de computer opnieuw op.
Meer informatie
Als u een versie van een Windows-besturingssysteem wilt starten dat is gebaseerd op Microsoft Windows NT, hebt u de volgende bestanden nodig:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Opmerking U moet dit bestand gebruiken wanneer u de Windows-versies van de Oost-Aziatische talen installeert.
 • NTDetect.com
In Windows XP bevinden deze bestanden zich op de systeempartitie die is gemarkeerd als actief. Standaard zijn deze bestanden verborgen systeembestanden in Windows XP. Gebruikers kunnen deze bestanden vervangen met behulp van de herstelconsole, of gebruikers kunnen het besturingssysteem starten met behulp van een Windows NT-opstartschijf. In Windows Vista worden deze drie bestanden niet gebruikt. Windows Vista wordt gestart met behulp van het verborgen systeembestand Bootmgr en andere vereiste bestanden die zich bevinden in de map \Boot.

Een multi-bootconfiguratie maken waarvan ook Windows Vista deel uitmaakt

Als u een werkende multi-bootconfiguratie wilt maken, installeert u eerst de oudste versie van Windows. Installeer vervolgens de nieuwere versies in volgorde van uitgifte. Elke nieuwe Windows-versie behoudt achterwaartse compatibiliteit voor het starten van eerdere Windows-versies.

Als u een multi-bootconfiguratie wilt maken waarvan ook Windows Vista deel uitmaakt, moet u beschikken over minimaal één partitie voor elke eerdere Windows-versie die u wilt installeren. Volg deze algemene richtlijnen:
 • Maak minimaal twee partities. Gebruik één partitie voor de Windows Vista-installatie.

  Opmerking Als de partitie voor Windows Vista al is geformatteerd, controleert u of deze is geformatteerd met behulp van het NTFS-bestandssysteem. Het is echter aan te raden een van de volgende methoden te gebruiken:
  • Maak de tweede niet-geformatteerde partitie.
  • Het is niet juist de tweede partitie te maken en de ruimte achter te laten als vrije ruimte . Maak in plaats daarvan de tweede partitie tijdens de Windows Vista-installatie.
 • Als op de computer nog geen besturingssysteem is geïnstalleerd, installeert u eerst de oudste Windows-versie.

  Opmerking Installeer Windows XP voordat u Windows Server 2003 installeert.
 • Voer Windows Vista Setup uit. Installeer Windows Vista in de vrije ruimte of op de bestaande partitie. U kunt dit installatieprogramma uitvoeren in de eerdere Windows-versie of u kunt de computer opstarten wanneer de Windows Vista-schijf zich in het cd- of dvd-station bevindt.
Nadat Windows Vista Setup is voltooid, beschikt u over een juist geconfigureerde multi-bootomgeving met Windows Vista en de eerdere versies van Windows. Het Bootmgr-opstartmenu dat verschijnt, lijkt op het volgende menu:
Eerdere versie van een Microsoft Windows-besturingssysteem

Windows Vista uit een dual-bootconfiguratie verwijderen

Als u Windows Vista wilt verwijderen uit een dual-bootomgeving met een eerdere versie van Windows, volgt u de volgende stappen.

Opmerking U kunt deze procedure uitvoeren in de eerdere versie van Windows of in Windows Vista. Als u deze stappen volgt in Windows Vista, voert u de opdrachten uit vanaf een opdrachtprompt met verhoogde gebruikersrechten. Klik hiertoe op Start, klik op Bureau-accessoires, klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling voor de opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
 1. Gebruik Bootsect.exe om het programma Ntldr te herstellen. Typ hiervoor de volgende opdracht: Station:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Opmerking In deze opdracht staat Station voor het station met het Windows Vista-medium.

  Nadat de computer opnieuw is opgestart, wordt het programma Windows Boot Manager niet geladen. In plaats hiervan worden Netldr.exe en Boot.ini geladen.
 2. Verwijder de partitie waar Windows Vista is geïnstalleerd.

  Belangrijk U kunt de partitie waarop Windows Vista is geïnstalleerd alleen verwijderen als die partitie de niet-actieve partitie van het systeem is. Kijk eens naar het volgende scenario:
  • Windows Vista is geïnstalleerd op station C. Station C is partitie 1 en dit is de actieve partitie.
  • Windows XP is geïnstalleerd op station D. Station D is partitie 2 en dit is de niet-actieve partitie.
  In dit scenario kunt u de opdracht bootsect uitvoeren, maar u kunt de partitie waarop Windows Vista is geïnstalleerd niet verwijderen. Als u deze partitie verwijdert, kan de computer niet meer worden opgestart omdat de opstartbestanden van Windows XP zijn verwijderd.
Referenties
Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
314079 How to Use System Files to Create a Boot Disk to Guard Against Being Unable to Start Windows XP
911080 Het foutbericht Schijfleesfout wordt weergegeven wanneer u het programma Winnt32.exe gebruikt om Windows XP opnieuw te installeren op een computer waarop zowel Windows XP als Windows Vista is geïnstalleerd (Het Engels)
Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over BDC (Boot Configuration Data):Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over EFI (Extensible Firmware Interface) in Windows Vista:
dual-boot meerdere besturingssysteem naast elkaar besturingssysteem
Eigenschappen

Artikel-id: 919529 - Laatst bijgewerkt: 09/25/2011 11:06:00 - Revisie: 10.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529
Feedback