Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Foutbericht '0x80245003' wanneer u probeert updates van de Windows Update-website te installeren

Symptomen
U kunt geen updates installeren via de website Microsoft Windows Update en er wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Foutnummer:0x80245003. Windows Update has encountered an error and cannot display the requested page.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat de id van de redirector (redirectorID) van het gedownloade bestand Wuredir.cab lager is dan de id van het bestand Wuredir.cab in de map %windir%\SoftwareDistribution.
Workaround
Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
  2. Typ net stop wuauserv bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
  3. Typ rmdir /s %windir%\softwaredistribution\wuredir en druk op Enter.
  4. Typ net start wuauserv en druk op Enter.
  5. Gebruik opnieuw de website Windows Update om updates te installeren.
Meer informatie
Het foutnummer 0x80245003 verwijst naar de volgende foutreeks en beschrijving:
FoutreeksBeschrijving
WU_E_REDIRECTOR_ID_SMALLERThe redirectorId in the downloaded wuredir.cab is smaller than the cached cab.
Opmerking Deze vermelding wordt toegevoegd aan het bestand WindowsUpdate.log in de Windows-map.
Egenskaper

Artikkel-ID: 919749 – Forrige gjennomgang: 05/15/2011 04:53:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Update, Microsoft Windows Update

  • kbtshoot kbprb KB919749
Tilbakemelding