Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Problemen oplossen die optreden bij het starten of gebruiken van Word

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Als u een Small Business-klant bent, gaat u naar de site Support for Small Business voor aanvullende probleemoplossing en leerbronnen.

Dit artikel is een samenvatting van de volgende eerder gepubliceerde artikelen: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 en 319157
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen oplost die kunnen optreden wanneer u Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007 of Microsoft Office Word 2003 start of gebruikt. Met de beschreven methoden kunt u de oorzaak van problemen met Word achterhalen wanneer dat op andere manieren niet lukt.

Ga, voordat u deze stappen probeert, naar de volgende website van Microsoft Word Product Solution Center om na te gaan of daar specifieke informatie over uw probleem te vinden is:

Ondersteuning voor Microsoft Word 2010 en 2007Opmerking Ga naar de volgende website om in de Microsoft Knowledge Base te zoeken naar artikelen over specifieke problemen: Microsoft Support-startpagina
Meer informatie
Windows bijwerken

Het is een goed idee om ervoor te zorgen dat op uw computer de meest recente updates voor Windows geïnstalleerd zijn. Updates bieden vaak oplossingen voor softwareproblemen. Voordat u de reparatiestappen gebruikt die hieronder beschreven staan, moet u de nieuwste updates installeren, de computer opnieuw opstarten en Word starten. In het artikel uw computer bijwerken vindt u meer informatie over handmatige en automatische updates.

Als u nog steeds problemen ondervindt of een 'werkt niet meer'-fout ontvangt, gaat u door naar de volgende onderdelen om problemen met Word op te lossen.

Het probleem voor mij oplossen


Op Windows 8, Windows 8.1 of Windows 7

Als u Office Word 2007 of later gebruikt op Windows 7, Windows 8 of Windows 8.1, kunt u de volgende Probleemoplosser gebruiken om het probleem op te lossen. Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop Uitvoeren. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de Probleemoplosser.

Microsoft fix it banner
Met de Microsoft Word-probleemoplosser wordt het probleem dat in dit artikel wordt beschreven, mogelijk automatisch opgelost.

Deze probleemoplosser lost veel startproblemen van Word op.
Uitvoeren
UitvoerenOp Windows Vista of Windows XP

Als u Office Word 2007 of een latere versie gebruikt met Windows Vista of een eerdere versie, kunt u de volgende Fix it gebruiken om het probleem op te lossen.
Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de Fix it-wizard.


Opmerkingen
 • Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Handmatige procedure voor het oplossen van problemen die zich voordoen bij het starten van Word

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register, dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.

De registersubsleutel Data van Word verwijderen

De meeste regelmatig gebruikte opties in Word worden opgeslagen in de registersubsleutel Data van Word. Vaak wordt de registersubsleutel Data van Word verwijderd om problemen op te lossen. Wanneer u Word opnieuw start, wordt de registersubsleutel Data van Word opnieuw gemaakt met gebruik van de standaardinstellingen.

Als u deze opties wilt weergeven in Word 2003, klikt u op Opties in het menu Extra.

Als u deze opties wilt weergeven in Word 2007 of in Word 2010, klikt u op de Microsoft Office-knop en vervolgens op Opties voor Word.


Klik op de tab Bestand en klik op Opties om deze opties in Word 2013 te bekijken.


Opmerking Als u de registersubsleutel Data van Word verwijdert, worden verschillende opties in Word teruggezet op de standaardinstellingen. De lijst met laatst gebruikte bestanden in het menu Bestand wordt bijvoorbeeld teruggezet. Daarnaast worden veel opties die u kunt aanpassen in het dialoogvenster Opties, opnieuw op de standaardwaarden ingesteld.

Ga als volgt te werk om de registersubsleutel Data van Word te verwijderen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. In Windows 8 of Windows 8.1 veegt u vanaf de rechterkant van het scherm en tikt u vervolgens op Zoeken. (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omlaag en klikt u vervolgens op Zoeken.) Typ regedit in het zoekvak en tik of klik op Apps en vervolgens op Uitvoeren.
  Of klik in Windows 7, Windows Visa en Windows Server XP op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 3. Ga naar de volgende registersubsleutel die hoort bij de versie van Word die u gebruikt:
  Word 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data

  Word 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data

  Word 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
 4. Klik op Data, open het menu Bestand en klik op Exporteren.
 5. Geef het bestand de naam Wddata.reg en sla het bestand op het bureaublad op.
 6. Klik op Verwijderen in het menu Bewerken en klik vervolgens op Ja.
 7. Sluit de Register-editor af.
 8. Start Word.
Als Word correct wordt gestart en naar behoren werkt, is het probleem opgelost. Blijkbaar was de registersleutel Data van Word beschadigd. Wellicht moet u nu nog een aantal instellingen aanpassen om uw favoriete opties in Word te herstellen.

Als het probleem niet is opgelost, herstelt u de oorspronkelijke registersleutel Data van Word. Raadpleeg vervolgens de sectie 'De registersleutel Options van Word verwijderen' in dit artikel.

De originele registersubsleutel Data van Word herstellen
Ga als volgt te werk om de originele registersubsleutel Data van Word te herstellen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Dubbelklik op Wddata.reg op het bureaublad.
 3. Klik op Ja en klik op OK.

De registersleutel Options van Word verwijderen

In de registersleutel Options van Word worden de opties opgeslagen die u in Word kunt instellen door menuopties te wijzigen. De instellingen kunnen worden onderverdeeld in standaardinstellingen en optionele instellingen. Standaardinstellingen worden gemaakt tijdens Setup. U kunt de standaardinstellingen wijzigen door opties te veranderen in Word. Tijdens Setup worden geen optionele instellingen gemaakt.

Ga als volgt te werk om de registersleutel Options van Word te verwijderen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. In Windows 8 of Windows 8.1 veegt u vanaf de rechterkant van het scherm en tikt u vervolgens op Zoeken. (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omlaag en klikt u vervolgens op Zoeken.) Typ regedit in het zoekvak en tik of klik op Apps en vervolgens op Uitvoeren.
  Of klik in Windows 7, Windows Visa en Windows Server XP op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 3. Ga naar de volgende registersubsleutel die hoort bij de versie van Word die u gebruikt:
  Word 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options

  Word 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options

  Word 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 4. Klik op Options, open het menu Bestand en klik op Exporteren.
 5. Geef het bestand de naam Wdoptn.reg en sla het bestand op het bureaublad op.
 6. Klik op Verwijderen in het menu Bewerken en klik vervolgens op Ja.
 7. Sluit de Register-editor af.
 8. Start Word. 
Als Word correct wordt gestart en naar behoren werkt, is het probleem opgelost. Blijkbaar was de registersleutel Options van Word beschadigd. Wellicht moet u nu nog een aantal instellingen aanpassen om uw favoriete opties in Word te herstellen.

Als het probleem niet is opgelost, herstelt u de oorspronkelijke registersleutel Options van Word. Ga vervolgens naar de sectie 'De naam van de algemene sjabloon Normal.dot of Normal.dotm wijzigen'.
De originele registersleutel Options van Word herstellen
Ga als volgt te werk om de oorspronkelijke registersleutel Options van Word te herstellen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Dubbelklik op Wdoptn.reg op het bureaublad.
 3. Klik op Ja en klik op OK.

De naam van het algemene sjabloonbestand Normal.dot of Normal.dotm wijzigen

U kunt voorkomen dat opmaak, AutoTekst en macro's die in het algemene sjabloonbestand zijn opgeslagen, van invloed zijn op het gedrag van Word-documenten die u opent. Hiertoe wijzigt u de naam van de algemene sjabloon. Word maakt bij het opnieuw starten een nieuw algemeen sjabloonbestand.

Belangrijk Wanneer u de naam van de algemene sjabloon wijzigt, worden verschillende opties opnieuw op de standaardwaarden ingesteld. Dit geldt voor aangepaste opmaakprofielen, aangepaste werkbalken, macro's en AutoTekst-vermeldingen. Microsoft raadt u daarom sterk af de algemene sjabloon te verwijderen.

Extra opmerking In bepaalde situaties kunnen meerdere exemplaren van de algemene sjabloon worden gemaakt, bijvoorbeeld als er meerdere versies van Word of meerdere werkstationinstallaties actief zijn op dezelfde computer. In situaties als deze moet u goed controleren of u de naam van het juiste exemplaar van de algemene sjabloon wijzigt.

Ga als volgt te werk om de naam van de algemene sjabloon te wijzigen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. In Windows 8 of Windows 8.1 veegt u vanaf de rechterkant van het scherm en tikt u vervolgens op Zoeken. (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omlaag en klikt u vervolgens op Zoeken.) Typ Opdrachtprompt in het zoekvak, tik of klik op Apps en vervolgens op Uitvoeren.
  Of klik in Windows 7, Windows Vista of Windows XP op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 3. Typ de volgende opdracht voor uw versie van Word en druk op Enter:
  • Word 2013, Word 2010 en Word 2007
   Windows 8 of Windows 8.1, Windows 7 of Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Sjablonen\Normal.dotm OldNormal.dotm
  • Word 2003
   Windows 7 of Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Sjablonen\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Sjablonen\Normal.dot OldNormal.dot
 4. Typ exit en druk op Enter.
 5. Start Word. 
Als Word nu wel correct wordt gestart, hebt u het probleem opgelost. Blijkbaar was de algemene sjabloon beschadigd. Wellicht moet u nu enkele instellingen wijzigen om uw favoriete opties te herstellen.

Opmerking Het algemene sjabloonbestand waarvan u de naam hebt gewijzigd, kan aangepaste instellingen bevatten die niet gemakkelijk opnieuw kunnen worden gemaakt. Denk hierbij aan aangepaste opmaakprofielen, aangepaste werkbalken, macro's en AutoTekst-vermeldingen. In dit geval kunt u de aanpassingen kopiëren van de oude algemene sjabloon naar de nieuwe algemene sjabloon met behulp van Beheer. Voor meer informatie over hoe u Beheer gebruikt om macro's een andere naam te geven, drukt u in Word op F1 om Microsoft Word Help te openen, typt u de naam van macro's wijzigen in het vak Zoeken op, en klikt u vervolgens op Zoeken om het onderwerp weer te geven.

Als het probleem niet is opgelost, herstelt u de oorspronkelijke algemene sjabloon en gaat u naar de sectie 'Invoegtoepassingen in de opstartmap uitschakelen' in dit artikel.
Het originele sjabloonbestand herstellen
Ga als volgt te werk om het originele sjabloonbestand te herstellen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Open Opdrachtprompt.
 3. Typ de volgende opdracht voor uw versie van Word en druk op Enter:
  • Word 2013, Word 2010 en Word 2007
   Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 of Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
   Windows XP:
   ren %gebruikersprofiel%\Application Data\Microsoft\Sjablonen\OldNormal.dotm Normal.dotm
  • Word 2003
   Windows 7 of Windows Vista:
   ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
   Windows XP:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Sjablonen\OldNormal.dot Normal.dot
 4. Typ exit en druk op Enter.
 5. Start Word. 

Invoegtoepassingen in de opstartmap uitschakelen

Wanneer u Word start, worden de sjablonen en invoegtoepassingen uit de opstartmappen automatisch geladen. Conflicten of problemen met een invoegtoepassing kunnen problemen veroorzaken in Word. U kunt vaststellen of een item in een opstartmap het probleem veroorzaakt door tijdelijk de registerinstelling uit te schakelen die naar deze invoegtoepassingen verwijst.

Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. In Windows 8 of Windows 8.1 veegt u vanaf de rechterkant van het scherm en tikt u vervolgens op Zoeken. (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omlaag en klikt u vervolgens op Zoeken.) Typ Uitvoeren in het zoekvak en tik of klik op Apps en vervolgens op Uitvoeren.
  Of klik in Windows 7, Windows Vista of Windows XP op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 3. Typ de volgende opdracht voor uw versie van Word en druk op Enter:
  Word 2013
  %programfiles%\Microsoft Office 15\root\office15\Startup\
  Word 2010
  %programfiles%\Microsoft\Office\Office14\Startup\
  Word 2007
  %programfiles%\Microsoft Office\Office12\Startup\
  Word 2003
  %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\
 4. Klik met de rechtermuisknop op een van de bestanden in de map en klik op Naam wijzigen.
 5. Typ .oud achter de bestandsnaam en druk vervolgens op Enter.
  Belangrijk Schrijf de oorspronkelijke naam van het bestand op. Wellicht moet u de oorspronkelijke naam van het bestand later weer herstellen.
 6. Start Word. 
 7. Als u het probleem niet meer kunt reproduceren, hebt u de specifieke invoegtoepassing gevonden waardoor het probleem wordt veroorzaakt. Als u de functies van de invoegtoepassing niet kunt missen, vraagt u de fabrikant van de invoegtoepassing om een update.

  Als het probleem niet is opgelost, herstelt u de oorspronkelijke naam van de invoegtoepassing en herhaalt u stap 3 tot en met 5 voor elk bestand in de opstartmap.
 8. Als het probleem nog steeds actueel is, typt u in het vak Uitvoeren%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (onder Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 of Windows Vista) of %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (onder Windows XP), en vervolgens klikt u op OK.
 9. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor elk bestand in deze opstartmap.
Als het probleem niet is opgelost nadat u de invoegtoepassingen in de opstartmappen hebt uitgeschakeld, gaat u naar de sectie 'De registersleutel voor COM-invoegtoepassingen verwijderen'.

De registersleutels voor de COM-invoegtoepassingen verwijderen

U kunt COM-invoegtoepassingen op elke gewenste locatie installeren. COM-invoegtoepassingen worden geïnstalleerd door programma's die samenwerken met Word. Om erachter te komen of het probleem wordt veroorzaakt door een COM-invoegtoepassing, kunt u de COM-invoegtoepassingen tijdelijk uitschakelen door de registersleutels voor de COM-invoegtoepassingen te verwijderen.

Volg de volgende stappen als u de registersleutels voor COM-invoegtoepassingen wilt verwijderen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. In Windows 8 of Windows 8.1 veegt u vanaf de rechterkant van het scherm en tikt u vervolgens op Zoeken. (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omlaag en klikt u vervolgens op Zoeken.) Typ regedit in het zoekvak en tik of klik op Apps en vervolgens op Uitvoeren.
  Of klik in Windows 7, Windows Visa en Windows Server XP op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 3. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Klik op Invoegtoepassingen, open het menu Bestand en klik op Exporteren.
 5. Geef het bestand de naam WdaddinHKCU.reg en sla het bestand op het bureaublad op.
 6. Klik in het menu Bewerken op Verwijderen en klik op Ja.
 7. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Klik op Addins, open het menu Bestand en klik op Exporteren.
 9. Geef het bestand de naam WdaddinHKLM.reg en sla het bestand op het bureaublad op.
 10. Klik op Verwijderen in het menu Bewerken en klik vervolgens op Ja.
 11. Sluit de Register-editor af.
 12. Start Word.
Als het probleem is opgelost, hebt u vastgesteld dat het probleem wordt veroorzaakt door een COM-invoegtoepassing. Nu moet u vaststellen welke COM-invoegtoepassing het probleem veroorzaakt.
Vaststellen welke COM-invoegtoepassing het probleem veroorzaakt
Ga als volgt te werk om vast te stellen welke COM-invoegtoepassing het probleem veroorzaakt:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Dubbelklik op Wdaddin.reg op het bureaublad.
 3. Klik op Ja en klik op OK.
 4. Start Word in de veilige modus. Over de veilige modus van Office
 5. Als u met Word 2003 werkt, gaat u als volgt te werk:
  Opmerking Sla deze stap over als u Word 2013, Word 2010 of Word 2007 gebruikt.
  1. Start Word, open het menu Extra en klik op Aanpassen.
  2. Klik in het dialoogvenster Aanpassen op Opdrachten.
  3. Klik in de lijst Categorieën op Extra.
  4. Klik in de lijst Opdrachten op COM-invoegtoepassingen en sleep de opdracht naar een werkbalk. Sluit het dialoogvenster Aanpassen.
 6. Voer een van de volgende procedures uit die hoort bij de versie van Word die u gebruikt:
  Word 2013 of Word 2010
  1. Klik op Opties in het menu Bestand.
  2. Klik op Invoegtoepassingen.
  3. Klik in de lijst Beheren op COM-invoegtoepassingen en klik op Start.
  4. Als in het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen een invoegtoepassing wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje van de invoegtoepassing uit. Als meerdere invoegtoepassingen worden weergegeven, schakelt u steeds het selectievakje van één invoegtoepassing uit. Zo kunt u vaststellen welke COM-invoegtoepassing het probleem veroorzaakt.
  5. Klik op OK om het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen te sluiten.
  6. Klik in het menu Bestand op Afsluiten.
  Word 2007
  1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Opties voor Word.
  2. Klik op Invoegtoepassingen.
  3. Klik in de lijst Beheren op COM-invoegtoepassingen en klik op Zoeken.
  4. Als in het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen een invoegtoepassing wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje van de invoegtoepassing uit. Als meerdere invoegtoepassingen worden weergegeven, schakelt u steeds het selectievakje van één invoegtoepassing uit. Zo kunt u vaststellen welke COM-invoegtoepassing het probleem veroorzaakt.
  5. Klik op OK om het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen te sluiten.
  6. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Word afsluiten.
  Word 2003
  1. Klik op COM-invoegtoepassingen op de werkbalk. U hebt deze opdracht bij stap 5 toegevoegd aan de werkbalk.
  2. Als in het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen een invoegtoepassing wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje van de invoegtoepassing uit. Als meerdere invoegtoepassingen worden weergegeven, schakelt u steeds het selectievakje van één invoegtoepassing uit. Zo kunt u vaststellen welke COM-invoegtoepassing het probleem veroorzaakt.
  3. Klik op OK om het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen te sluiten.
  4. Open het menu Bestand en klik op Afsluiten.
 7. Start Word.
 8. Als het probleem is opgelost en u Word zonder problemen kunt starten, hebt u vastgesteld welke COM-invoegtoepassing het probleem veroorzaakt. Als u de functionaliteit van de invoegtoepassing niet kunt missen, moet u vaststellen bij welke invoegtoepassing de functies horen zodat u de leverancier om een update kunt vragen.

  Als het probleem niet is opgelost, herhaalt u stap 6 en 7 voor alle COM-invoegtoepassingen in de lijst. Herhaal deze procedure voor alle invoegtoepassingen, totdat u hebt vastgesteld welke invoegtoepassing het probleem veroorzaakt.
 9. Als u de COM-invoegtoepassingen wilt herstellen, herhaalt u stap 6 en schakelt u de selectievakjes van de COM-invoegtoepassingen die u wilt herstellen weer in.

Microsoft Support-opties

Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u via Microsoft Support in de Microsoft Knowledge Base en andere technische hulpbronnen naar oplossingen zoeken. U kunt de site ook aanpassen voor uw zoekopdracht. Ga naar de Microsoft Support-website om uw zoektocht te starten.
Aanvullende informatie
Als u specifieke problemen ondervindt bij het gebruik van Word, kunt u ook naar de volgende websites van Microsoft Word Product Solution Center gaan om te kijken of er specifieke informatie over uw probleem is:Opmerking In de Microsoft Knowledge Base kunt u artikelen over specifieke problemen vinden.
WD2007 Word2007 wd2003 2007 2003 WD2010 Word2010 2010 fixit fix it fixme
Egenskaper

Artikkel-ID: 921541 – Forrige gjennomgang: 02/05/2014 15:33:00 – Revisjon: 14.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Windows 8.1

 • kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541
Tilbakemelding