Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht wanneer u een Microsoft Windows-computer wilt bijwerken: '0x80070002'

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Technische update: 12 september 2006

Microsoft heeft een Microsoft Security Advisory voor IT-professionals over dit probleem uitgebracht. Dit beveiligingsbulletin bevat aanvullende beveiligingsinformatie over dit probleem. Het beveiligingsbulletin kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:
Symptomen
De foutcode 0x80070002 wordt weergegeven, wanneer u een Microsoft Windows-computer wilt bijwerken met behulp van een van de volgende Microsoft-hulpprogramma's:
 • De Windows Update-website
 • De Microsoft Update-website
 • Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) voor Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003
 • Software Update Services (SUS) 1.0
 • Windows Server Update Services (WSUS) 2.0
Oorzaak
In sommige scenario's wordt foutcode 0x80070002 weergegeven als op de computer een op minifilters gebaseerd product wordt uitgevoerd dat gebruikmaakt van de filterbeheertechnologie van Microsoft. Mogelijk wordt de waarde STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND geretourneerd in plaats van de waarde STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND. Hierdoor ondervindt u het probleem dat wordt beschreven in de sectie 'Symptomen'.

Opmerking De foutcode 0x80070002 heeft andere oorzaken. Zie de sectie 'Meer informatie' voor meer informatie om te bepalen of u te maken hebt met dit probleem.
Oplossing

Informatie over Microsoft Windows Server 2003-updates

Voor dit probleem is een oplossing beschikbaar op de Windows Update-website, op de Microsoft Update-website en via het Microsoft Downloadcentrum.

Het pakketbestand verkrijgen

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Windows Server 2003

DownloadenDe update voor het Windows Server 2003-pakket (KB922582) nu downloaden.
Windows Server 2003 voor Itanium-systemen

DownloadenDe update voor het Windows Server 2003-pakket voor Itanium-systemen (KB922582) nu downloaden.
Windows Server 2003 x64 Edition

DownloadenDe update voor het Windows Server 2003 x64 Edition-pakket (KB922582) nu downloaden.
Windows XP x64 Edition

DownloadenDe update voor het Windows XP x64 Edition-pakket (KB922582) nu downloaden.

Releasedatum: 12 september 2006

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Voorwaarden

Als u dit updatepakket wilt toepassen, moet op uw computer een van de volgende besturingssystemen worden uitgevoerd:
 • Een 32-bits versie van Windows Server 2003 met Service Pack 1 (SP1).
 • Een Itanium-versie van Windows Server 2003 met SP1.
 • Een versie van Windows Server 2003 R2.
 • Een x64-versie van Windows.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Informatie over Microsoft Windows XP-updates

Voor dit probleem is een oplossing beschikbaar op de Windows Update-website, op de Microsoft Update-website en via het Microsoft Downloadcentrum.

Het pakketbestand verkrijgen


U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Windows XP

DownloadenDe update voor het Windows XP-pakket (KB922582) nu downloaden.

Releasedatum: 12 september 2006

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Informatie over Microsoft Windows 2000-updates

In overeenstemming met het Microsoft Support Lifecycle-beleid biedt Microsoft ondersteuning voor beveiligingsupdates gedurende een algemene ondersteuningsperiode voor consumenten-, hardware-, multimedia- en Microsoft Dynamics-producten. Microsoft biedt tevens ondersteuning voor beveiligingsupdates gedurende de uitgebreide ondersteuningsperiode voor Business- en Developer-producten. Deze beveiligingsupdates zijn alleen van toepassing op het ondersteunde servicepackniveau voor deze producten. Om ervoor te zorgen dat Windows Update blijft werken en dat klanten beschermd blijven, heeft Microsoft een hotfix en een beveiligingsbulletin uitgebracht voor Windows 2000. Ga voor meer informatie over het Microsoft Support Lifecycle-beleid naar de volgende Microsoft-website:

Het pakketbestand verkrijgen

Voor dit probleem is een oplossing beschikbaar op de Windows Update-website, op de Microsoft Update-website en via het Microsoft Downloadcentrum.

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Windows 2000
DownloadenDe update voor het Windows 2000-pakket (KB922582) nu downloaden.

Releasedatum: 12 september 2006

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Voorwaarden

Als u dit updatepakket wilt toepassen, moet op uw computer Microsoft Windows 2000 met Service Pack 4 (SP4) worden uitgevoerd, plus een hotfix die wordt beschreven in een van de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
891861Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 en bekende problemen
905590Er is een hotfix beschikbaar om de nieuwe functie voor filterbeheer toe te voegen aan computers waarop Windows 2000 Service Pack 4 wordt uitgevoerd
Opmerking U kunt hotfix 922582 integreren in de Windows 2000 SP4-installatiebronbestanden. U moet dit echter doen voordat u de updates integreert die worden beschreven in de secties met vereisten voor Windows 2000 van Microsoft Knowledge Base-artikel 891861 en van Microsoft Knowledge Base-artikel 905590. U moet dit doen omdat voor de hotfixintegratie de volgorde first-in-last-out wordt gebruikt.

Meer informatie over hoe het installatieprogramma voor Windows-pakketten werkt vindt u op de volgende Microsoft-website:Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
828930Software-updates in de Windows-installatiebronbestanden integreren

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie

De invloed van het probleem zoals beschreven in de sectie 'Symptomen' op de installatie van deze update

Deze update wordt correct geïnstalleerd, zelfs als de computer al kampt met dit probleem. U kunt echter mogelijk pas andere updates installeren nadat u deze update hebt geïnstalleerd.

Filterbeheer en minifilters

Filterbeheer is een filterstuurprogramma voor bestandssystemen dat door Microsoft wordt geleverd. Dankzij dit filterstuurprogramma kunnen andere leveranciers eenvoudiger een filterstuurprogramma ontwikkelen. Met filterbeheer worden veel van de problemen met het bestaande, verouderde filterstuurprogrammamodel verholpen. Met filterbeheer kan bijvoorbeeld de laadvolgorde worden bepaald met behulp van een toegewezen hoogte. Een filterstuurprogramma dat is ontwikkeld volgens het filterbeheermodel, wordt een minifilter genoemd. Voor meer informatie over filterstuurprogramma's voor bestandssystemen gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Besturingssystemen waarin filterbeheer beschikbaar is

Filterbeheer is beschikbaar in de volgende Microsoft-besturingssystemen:
 • Windows XP SP2
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 R2
 • Alle x64-versies van Windows
 • Windows 2000 SP4 en de hotfix die wordt beschreven in een van de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
  891861Updatepakket 1 voor Windows 2000 SP4 en bekende problemen
  905590Er is een hotfix beschikbaar om de nieuwe functie voor filterbeheer toe te voegen aan computers waarop Windows 2000 Service Pack 4 wordt uitgevoerd

Bepalen of u een minifilter hebt geïnstalleerd

Als u wilt bepalen of u een minifilter hebt geïnstalleerd, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ fltmc.exe en druk op Enter.
Er wordt een lijst met minifilters of verouderde filters en minifilters weergegeven. Wat er wordt weergegeven in de lijst, is afhankelijk van de versie van Fltmc.exe op het systeem.

In het volgende voorbeeld worden een verouderd filter en minifilters weergegeven:
 Naam filter Aant. exempl.  Frame------------------------------ ------------------ --------TestLegacyFilter <Legacy>TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
In dit voorbeeld is TestLegacyFilter een verouderd filter. TestMiniFilter1 en TestMiniFilter2 zijn minifilters.

In het volgende voorbeeld worden alleen minifilters weergegeven:
Naam filter Aant. exempl.  Frame------------------------------ ------------------ --------TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
In dit voorbeeld zijn TestMiniFilter1 en TestMiniFilter2 minifilters.

Bepalen of u te maken hebt met dit probleem

Als u de symptomen ondervindt die worden beschreven in de sectie 'Symptomen' en u een minifilter hebt geïnstalleerd op het systeem, hebt u mogelijk te maken met dit probleem.

Opmerking Het is raadzaam deze update ook te installeren als u geen minifilters hebt geïnstalleerd. De reden hiervoor is dat we verwachten dat er vaker gebruik zal worden gemaakt van minifiltertechnologie wanneer Microsoft Windows Vista wordt uitgebracht. Als u de update nu installeert, hebt u geen last van dit probleem, zelfs niet als u in de toekomst een op minifilters gebaseerd product installeert.

Toepassingen die minifilters installeren

Veel bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van producten die op minifilters zijn gebaseerd. We weten niet hoeveel op minifilters gebaseerde producten er al zijn uitgebracht. Veelgebruikte toepassingen die mogelijk minifiltertechnologie gebruiken, zijn antivirus- en coderingsprogramma's. Er zijn echter ook allerlei andere toepassingen die minifiltertechnologie gebruiken. Microsoft Bestandsserverbronbeheer en Microsoft Data Protection Manager maken bijvoorbeeld ook gebruik van minifiltertechnologie.

Minifilters waarvan bekend is dat ze dit probleem veroorzaken

De enige op minifilters gebaseerde toepassing waarvan we op dit moment weten dat deze dit probleem kan veroorzaken, is Microsoft Bestandsserverbronbeheer. Microsoft Bestandsserverbronbeheer is alleen beschikbaar in Windows Server 2003 R2 en Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2.

Technische ondersteuning voor x64-versies van Microsoft Windows

Als op uw hardware al bij levering een Microsoft Windows x64-versie was geïnstalleerd, biedt de hardwarefabrikant technische ondersteuning voor de Windows x64-versie. In dat geval biedt de hardwarefabrikant ondersteuning omdat een versie van Windows x64 bij uw hardware is geleverd. Mogelijk heeft de fabrikant van de hardware de geïnstalleerde Windows x64-editie aangepast met unieke onderdelen. Unieke onderdelen zijn bijvoorbeeld specifieke apparaatstuurprogramma's of optionele instellingen om de prestaties van de hardware op te voeren. Microsoft biedt assistentie in alle redelijkheid als u technische hulp nodig hebt bij een versie van Windows x64. Wellicht moet u de fabrikant echter rechtstreeks benaderen. De fabrikant kan de beste ondersteuning bieden voor de software die vooraf op de hardware is geïnstalleerd. Als u een afzonderlijke Windows x64-versie hebt aangeschaft, zoals een Microsoft Windows Server 2003 x64-versie, kunt u contact opnemen met Microsoft voor technische ondersteuning.

Voor productinformatie over Microsoft Windows XP Professional x64-editie gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor productinformatie over x64-versies van Microsoft Windows Server 2003 gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Eigenschappen

Artikel-id: 922582 - Laatst bijgewerkt: 10/30/2006 15:45:37 - Revisie: 2.5

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server

 • kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix atdownload kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB922582
Feedback