Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Na de installatie van een hotfix wordt u gevraagd de computer opnieuw op te starten terwijl hotpatching is ingeschakeld

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De informatie en de oplossing in dit document geven de standpunten van Microsoft Corporation weer aangaande de besproken onderwerpen ten tijde van deze publicatie. Deze oplossing is beschikbaar via Microsoft of derden. Microsoft beveelt geen specifieke derden of oplossingen van derden aan die in dit artikel worden beschreven. Er kunnen ook andere derden of oplossingen van derden zijn die niet in dit artikel ter sprake zijn gekomen. Omdat Microsoft moet reageren op veranderingen in de markt, mag deze informatie niet worden opgevat als een belofte van Microsoft. Microsoft kan de nauwkeurigheid van de informatie of van de oplossingen die door Microsoft of door vermelde derden worden aangedragen, niet garanderen of goedkeuren.

Microsoft biedt geen garanties en sluit alle beweringen, garanties en voorwaarden van de hand, of deze nu uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk zijn. Dat zijn onder andere (maar niet alleen) beweringen, garanties of voorwaarden betreffende eigendom, niet inbreuk maken, behoorlijke conditie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot enige service, oplossing, product of andere materialen of informatie. Microsoft stelt zich in geen geval aansprakelijk voor enige oplossing van een derde die in dit artikel wordt genoemd.
Inleiding
Als u hotpatching hebt ingeschakeld op een server, hoeft u de computer niet opnieuw op te starten nadat u een beveiligingsupdate hebt geïnstalleerd die hotpatching ondersteunt. Microsoft heeft echter geconstateerd dat er toepassingen zijn die compatibiliteitsproblemen vertonen met hotpatching.
Meer informatie
Microsoft heeft compatibiliteitsproblemen met hotpatching geconstateerd bij de volgende programma's:
  • Proventia Desktop Agent
  • Bull Guard Suite v6
Deze beveiligingstoepassingen belemmeren het gebruik van hotpatching met binaries in de gebruikersmodus. Verder zullen zich waarschijnlijk compatibiliteitsproblemen voordoen met hotpatching en bepaalde ISS-software (Internet Security System).

In sommige pakketten is hotpatching standaard niet ingeschakeld. U kunt deze pakketten installeren en hotpatching gebruiken op basis van de programma's op de computers in uw organisatie. Klik voor meer informatie over het installeren van pakketten waarin hotpatching is ingeschakeld op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
897341 Hotpatching gebruiken voor de installatie van beveiligingsupdates voor Windows Server 2003 Service Pack 1


De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000 appcompat issues
Eigenschappen

Artikel-id: 922612 - Laatst bijgewerkt: 05/28/2008 20:22:57 - Revisie: 2.6

  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseadvanced kbsecurity kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbpubtypekc KB922612
Feedback