Foutbericht wanneer u probeert een bestand te openen van een type dat wordt geblokkeerd door de registerbeleidsinstellingen in Word 2010, Word 2007 of Word 2003

Symptomen
U probeert in Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 of Microsoft Office Word 2003 een bestand te openen dat in een Microsoft Word-indeling is opgeslagen. Wanneer u dit doet, wordt het bestand niet geopend.

Bovendien wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
U probeert een bestand te openen van een type dat door een registerbeleidsinstelling is geblokkeerd.
U probeert een bestand te openen dat met een eerdere versie van Microsoft Office is gemaakt. Bestanden van dit type kunnen als gevolg van een registerbeleidsinstelling niet in deze versie van Microsoft Office worden geopend.
U probeert een bestandstype te openen dat door de bestandsblokkeringsinstellingen in het Vertrouwenscentrum wordt geblokkeerd.
Opmerking Er wordt mogelijk een soortgelijk bericht weergegeven wanneer u een bestand probeert op te slaan. Klik in een dergelijk geval op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
945800 Foutbericht wanneer u probeert een document op te slaan in Word 2007 of Word 2003: Het bestandstype dat u probeert op te slaan, wordt geblokkeerd door uw registerbeleidsinstelling.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor in een van de volgende situaties:
 • U probeert een bestand te openen dat is opgeslagen in een van de volgende oudere Word-indelingen. Word 2010 biedt geen ondersteuning meer voor documenten die zijn opgeslagen in de volgende Word-indelingen:
  • Microsoft Word voor Windows 1.x
  • Microsoft Word voor Windows 2.x
  • Microsoft Word voor Macintosh 4.x
  • Microsoft Word voor Macintosh 5.x
  • Binaire documenten en sjablonen uit Microsoft Word 6.0
  • Binaire documenten en sjablonen uit Microsoft Word 95
 • U probeert een bestand te openen dat is opgeslagen in een van de volgende oudere Word-indelingen. Word 2007 biedt geen ondersteuning meer voor documenten die zijn opgeslagen met de volgende Word-indelingen:
  • Microsoft Word voor Windows 1.x
  • Microsoft Word voor Windows 2.x
  • Microsoft Word voor Macintosh 4.x
  • Microsoft Word voor Macintosh 5.x
 • De beheerder heeft beperkingen ingesteld voor de bestandstypen die u kunt openen of opslaan in Word 2007 of in Word 2003. De beheerder kan registersleutels instellen om deze functionaliteit te beperken.

  Voor Word 2007 kan de registersleutel worden ingesteld in de beheersjablonen voor 2007 Microsoft Office system. Zie voor meer informatie de subsectie Word 2007 in de sectie Meer informatie.

  Voor Word 2003 kan een beheerder met behulp van beveiligingsupdate 934181 de mogelijkheid blokkeren om bestanden in Word 2003 op te slaan of te openen. Zie voor meer informatie de subsectie Word 2003 in de sectie Meer informatie.
Oplossing
Als u bestanden wilt openen die via het register worden geblokkeerd, kunt u de beperking op het openen van presentaties die worden geblokkeerd door de registerinstellingen van Word, uitschakelen. U kunt hiertoe een van de volgende methoden gebruiken.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows

Methode 1: Uitschakelen van de beperking voor het openen van bepaalde typen documenten

Word 2010

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

Word 2007

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

Methode 3: Contact opnemen met de systeembeheerder

Office 2010

U kunt de beheersjabloonbestanden (.ADM, .ADMX/.ADML) voor Office 2010 en Office Customization Tool downloaden via het Microsoft Downloadcentrum op Deze update voorziet in bijgewerkte sjabloonbestanden van Groepsbeleid waarmee het blokkeren van bestanden die standaard worden geblokkeerd, kan worden opgeheven of waarmee u aanvullende bestandstypen kunt blokkeren.

Het openen van de bestandstypen die hierna zijn weergegeven, kan worden beheerd via Instellingen voor bestandsblokkering.

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen
Meer informatie

Bestanden beperken in Microsoft Word

Word 2010


Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen