Foutbericht in Office wanneer een bestand wordt geblokkeerd door de registerbeleidsinstellingen

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Een bestand wordt geblokkeerd wanneer u het wilt openen of opslaan in een Microsoft Office-programma. In deze situatie wordt er mogelijk een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
 • U probeert een bestand te openen dat door een registerbeleidsinstelling is geblokkeerd.
 • U probeert een bestandstype (<Bestandstype>) te openen dat door de instelingen voor bestandsblokkering in het Vertrouwenscentrum wordt geblokkeerd.
 • U probeert een bestand te openen dat is gemaakt met een eerdere versie van Microsoft Office. Dit bestandstype wordt in deze versie geblokkeerd door uw registerbeleidsinstelling.
 • U probeert een bestand op te slaan in een bestandstype dat door een registerbeleidsinstelling is geblokkeerd.
 • U probeert een bestandstype (<Bestandstype>) op te slaan dat door de instelingen voor bestandsblokkering in het Vertrouwenscentrum wordt geblokkeerd.
Oplossing
Probeer de volgende algemene instructies om de instellingen voor Bestandsblokkering op basis van de geïnstalleerde Office-versie te wijzigen en zo het probleem op te lossen:

Voor Office 2013 of Office 2010

De instellingen voor bestandsblokkering wijzigen om de beperking van sommige bestandstypen uit te schakelen:
 1. Klik op Bestand > Opties.

  Als u een bestand niet kunt openen in Office 2013 of Office 2010, opent u een leeg document om de Office-toepassing te starten. Als u bijvoorbeeld een Word-bestand niet kunt openen, opent u een nieuw document in Word 2013 of Word 2010 om de opties te kunnen weergeven.
 2. Klik in het venster Opties op Vertrouwenscentrum > Instellingen Vertrouwenscentrum.
 3. Klik in het venster Vertrouwenscentrum op Instellingen voor bestandsblokkering en schakel het selectievakje Openen of Opslaan in voor het bestandstype dat u wilt openen of opslaan.

  Opmerking
  Door de optie uit te zetten kan de gebruiker het bestand openen of opslaan. Door ze in te schakelen wordt het bestand geblokkeerd.

 4. Klik tweemaal op OK.
 5. Probeer het bestand dat was geblokkeerd opnieuw te openen of op te slaan.

Voor Office 2007 of Office 2003

Er is geen “Vertrouwenscentrum” in Office 2007 of 2003. Daarom moet u de waarde van de registersubsleutel FileOpenBlock wijzigen om de beperking van bepaalde bestandstypen uit te schakelen.

Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Maak, voordat u het register wijzigt, een back-up van het register, zodat u het kunt herstellen in geval van problemen.
 1. Sluit Office af.
 2. Klik op Start, vervolgens op
Uitvoeren, typ regedit in het vak
Openen en klik vervolgens op
OK.
 3. Zoek naar de volgende registersubsleutel en klik erop:

  Voor Office 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\<Application_name>\Security\FileOpenBlock


  Voor Office 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\<Application_name>\Security\FileOpenBlock


  Opmerking
  • Application_name staat voor de Office-toepassing waarin het probleem zich voordoet (bijvoorbeeld Word, Excel, Powerpoint, Visio).
  • Als de subsleutel niet bestaat, moet u hem handmatig maken. De volgende schermafdruk is een voorbeeld van de subsleutel FileOpenBlock van Word 2007:

 4. Nadat u de subsleutel aangegeven in stap 3 hebt geselecteerd, zoekt u de volgende DWORD-waarde: BinaryFiles, FilesBeforeVersion en Converters.

  Opmerking Als deze waarde niet bestaat, moet u deze maken. Volg daarvoor deze stappen:
  1. Klik met de rechtermuisknop op FileOpenBlock , selecteer Nieuw, click DWORD
-waarde en typ BinaryFiles als naam van de DWORD-waarde.
  2. Klik met de rechtermuisknop op FileOpenBlock , selecteer Nieuw, klik op DWORD-waarde en typ dan FilesBeforeVersion als naam.
  3. Klik met de rechtermuisknop op FileOpenBlock , selecteer Nieuw, klik op DWORD-waarde en typ Converters als naam.

  Raadpleeg de lijst met FileBlockOpen DWORD-waarden voor meer informatie over deze DWORD-waarde.
 5. Klik met de rechtermuisknop op Binary FilesDWORD-waarde en klik op Aanpassen. Typ in het vakWaardegegevens0 en klik op OK.
 6. Stel de Waardegegevens van FilesBeforeVersion en Converters in op 0. De volgende schermafdruk is een voorbeeld voor Word 2007.

  Opmerking Waardegegeven 0 betekent dat de gebruiker het bestand kan openen. 1 betekent dat het bestand wordt geblokkeerd.

 7. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor te verlaten.
 8. Probeer het bestand dat was geblokkeerd opnieuw te openen of op te slaan.

Volgende stap als u nog steeds geen bestanden in Office 2007 of 2003 kunt openen

Als u nog steeds geen bestanden kunt openen, probeer dan het volgende:
 1. Bepaal het type bestand dat niet kan worden geopend: Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies Eigenschappen. Controleer de eigenschap Bestandstype.
 2. Controleer de lijst van DWORD-waarden FileBlockOpen en zoek naar de overeenkomstige DWORD-waarde.
 3. Voeg de DWORD-waarde in de subsleutel FileOpenBlock toe en stel de waardegegevens in op 0.
Meer informatie
Zie de volgende artikelen voor meer oplossingen voor specifieke toepassingen die u kunt proberen.

Word: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer ik een bestand wil openen of opslaan in Word
Excel: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer ik een bestand wil openen of opslaan in Excel
PowerPoint: Ik krijg een foutmelding wanneer ik een bestand in PowerPoint probeer te openen of op te slaan
Visio: Ik krijg een foutmelding wanneer ik een bestand in Visio probeer te openen of op te slaan

Het probleem kan ook optreden wanneer u een ingesloten of gekoppeld Office-bestand in een Office-toepassing opent. U hebt bijvoorbeeld een Visio-object dat is ingesloten in een Word-document. Wanneer u het Visio-object opent, wordt een soortgelijk foutbericht als het volgende weergegeven in Word: U kunt dit probleem oplossen door de bestandsblokkeringsinstellingen te wijzigen in de toepassing waartoe het geblokkeerde bestandstype behoort. In dit voorbeeld moet u de bestandsblokkeringsinstellingen in Visio wijzigen, niet in Word. Als in het foutbericht het bestandstype Excel wordt vermeld, gaat u naar Excel om de bestandsblokkeringsinstellingen te wijzigen.
Lijst van FileOpenBlock DWORD-waarden
De volgende tabellen bevatten alle DWORD-waarden die u kunt toevoegen aan de subsleutel FileOpenBlock en de overeenkomstige bestandstypen.

Word
DWORD-waardeGetroffen bestanden
OpenXmlFiles.docx, .dotx, .docm, .dotm, .xml (Word Flat Open XML)
BinaryFiles.doc, .dot
HtmlFiles.htm, .html, .mht, .mhtml
XmlFiles.xml (Word 2003)
RtfFiles.rtf, .doc (Word 95), .doc (Word 97-versie)
Conversieprogramma’sAlle bestandsindelingen beschikbaar door een tekstconversieprogramma te gebruiken (inculsief het Microsoft Office-compatibiliteitspakket)
TextFiles.txt
WllFiles.wll
InternalFilesAlle Word-bestandstypen die een niet-RTM nFib-waarde hebben
FilesBeforeVersionAlle Word-bestanden die een nFib-waarde lager dan de minimale nFib-waarde zoals ingesteld door de administrator hebben.

Excel
DWORD-waardeGetroffen bestanden
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
Binary12Files.xlsb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
Conversieprogramma’sAlle bestandsindelingen beschikbaar door een tekstconversieprogramma te gebruiken (inculsief het Microsoft Office-compatibiliteitspakket)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0 Charts (.xlc) -bestanden (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (.dbf) -bestanden (Office 2003 SP3)

PowerPoint
DWORD-waardeGetroffen bestanden
OpenXmlFiles.pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppsx, .ppsm, .ppam, .thms, .xml
BinaryFiles.ppt, .pot, .pps, .ppa
HtmlFiles.mht, .mhtml, .html, .htm
Outlines.rtf, .txt, .doc, .wpd, .docx, .docm, .wps
Conversieprogramma’sDit beleid zal verhinderen dat PowerPoint-presentaties worden geopend met conversieprogramma’s van derden of het Microsoft Office-compatibiliteitspakket.
FilesBeforePowerPoint97Dit beleid zal verhinderen dat bestanden ouder dan PowerPoint 97 met bestandstypes zoals .ppt, .pot, .pps en .ppa worden geopend.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Egenskaper

Artikkel-ID: 922850 – Forrige gjennomgang: 04/01/2016 16:32:00 – Revisjon: 10.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Visio Professional 2013, Microsoft Visio Standard 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbproductlink kbresolve kberrmsg kbsettings kbconversion kbsavefile kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbsmbportal kbcip kbconsumer KB922850
Tilbakemelding