Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

U kunt geen reeks pagina's van een in HTML opgemaakt e-mailbericht afdrukken in Outlook 2007

Symptomen
U probeert een reeks pagina's af te drukken vanuit een HTML-e-mailbericht in Microsoft Office Outlook 2007. Er is echter geen sectie Paginabereik aanwezig in het dialoogvenster Afdrukken. Hierdoor kunt u geen paginareeks afdrukken. U kunt alleen het hele bericht afdrukken.
Workaround
U kunt dit probleem omzeilen door de sectie van het HTML-e-mailbericht dat u wilt afdrukken te kopiëren, deze tekst in Microsoft Office Word 2007 te plakken en het bericht af te drukken.

Of u slaat het e-mailbericht op als een PDF- (Portable Document Format) of XPS-document (XML Paper Specification) en drukt deze documenten af vanuit het bijbehorende programma.

Opmerking Voor meer informatie over het opslaan van Outlook 2007-berichten als een PDF- of XPS-document raadpleegt u 'Nieuw in Microsoft Office Outlook 2007' in Outlook 2007 Help.

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
DownloadenHet pakket SaveAsPDFandXPS.exe nu downloaden.

Als u een e-mailbericht wilt opslaan als een PDF- of XPS-document, gaat u als volgt te werk:
  1. Kopieer de inhoud van het e-mailbericht naar Word 2007 of Excel 2007.
  2. Klik op de Microsoft Office-knop, wijs Opslaan als aan en klik op PDF of XPS.
  3. Typ of selecteer in de lijst Bestandsnaam een naam voor het document of de werkmap.
  4. Klik in de lijst Opslaan als type op PDF of XPS-document.
  5. Als u het bestand onmiddellijk wilt openen nadat u het hebt opgeslagen, schakelt u het selectievakje Bestand openen na publiceren in. Dit selectievakje is alleen beschikbaar wanneer u een PDF-lezer of XPS-viewer op uw computer hebt geïnstalleerd.
  6. Klik op Standaard (online publiceren en afdrukken) naast Optimaliseren voor.
  7. Klik op OK en klik op Publiceren.
Als u een PDF-bestand wilt bekijken, moet er op uw computer een PDF-lezer zijn geïnstalleerd, zoals Acrobat Reader. Deze lezer is verkrijgbaar bij Adobe Systems.Ga voor meer informatie over Acrobat Reader naar de volgende website:Als u een bestand in XPS-indeling wilt bekijken, moet u een viewer hebben. U kunt gratis een viewer downloaden vanaf de pagina Microsoft Office Online Downloads. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:
Meer informatie
De informatie en de oplossing in dit document geven de standpunten van Microsoft Corporation weer aangaande de besproken onderwerpen ten tijde van deze publicatie. Deze oplossing is beschikbaar via Microsoft of derden. Microsoft beveelt geen specifieke derden of oplossingen van derden aan die in dit artikel worden beschreven. Er kunnen ook andere derden of oplossingen van derden zijn die niet in dit artikel ter sprake zijn gekomen. Omdat Microsoft moet reageren op veranderingen in de markt, mag deze informatie niet worden opgevat als een belofte van Microsoft. Microsoft kan de nauwkeurigheid van de informatie of van de oplossingen die door Microsoft of door vermelde derden worden aangedragen, niet garanderen of goedkeuren.

Microsoft biedt geen garanties en sluit alle beweringen, garanties en voorwaarden van de hand, of deze nu uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk zijn. Dat zijn onder andere (maar niet alleen) beweringen, garanties of voorwaarden betreffende eigendom, niet inbreuk maken, behoorlijke conditie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot enige service, oplossing, product of andere materialen of informatie. Microsoft stelt zich in geen geval aansprakelijk voor enige oplossing van een derde die in dit artikel wordt genoemd.
OL2007 Outlook2007
Eigenschappen

Artikel-id: 924141 - Laatst bijgewerkt: 01/23/2007 08:20:46 - Revisie: 3.0

Microsoft Office Outlook 2007

  • kbtshoot kbprint kbexpertisebeginner kbprb KB924141
Feedback
&t=">