Beschrijving van de beveiligingsupdate voor Content Management Server 2002 Service Pack 2 van 10 april 2007

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
Microsoft heeft beveiligingsbulletin MS07-018 uitgebracht. Dit beveiligingsbulletin bevat alle relevante informatie over de beveiligingsupdate voor Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 (SP2). De informatie bestaat onder andere uit bestandsmanifestgegevens en implementatieopties. Als u het volledige beveiligingsbulletin wilt weergeven, gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites, afhankelijk of u een thuisgebruiker of een IT-professional bent: Deze beveiligingsupdate is beschikbaar voor de volgende taalversies van Microsoft Content Management Server 2002 SP2.
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Japans

Problemen die worden opgelost met deze beveiligingsupdate

Naast de problemen die in het beveiligingsbulletin worden beschreven, worden met deze beveiligingsupdate problemen opgelost die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
887574 Correctie: Het foutbericht OutOfMemoryException wordt mogelijk weergegeven wanneer u een voorbeeld weergeeft van een importeerbewerking voor een site-implementatie in Content Management Server 2002 (Het Engels)
912356 Correctie: De webserver reageert mogelijk niet meer wanneer u probeert om een kanaalpad te genereren via de MCMS-API in Content Management Server 2002 (Het Engels)
913072 Correctie: Het importeren mislukt mogelijk wanneer u probeert om bepaalde SDO-pakketbestanden te importeren in MCMS 2002 Service Pack 1a (Het Engels)
913400 Correctie: Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert om de SQL-verificatiemodus te gebruiken in de toepassing voor databaseconfiguratie nadat u Content Management Server 2002 Service Pack 2 hebt geïnstalleerd (Het Engels)
913401 Correctie: Als u probeert om in Content Management Server 2002 Service Pack 2 een exporteerbewerking voor site-implementatie naar SQL Server 2005 uit te voeren, mislukt de exporteerbewerking (Het Engels)
913554 Correctie: U kunt een hyperlink niet langer verwijderen door het veld Hyperlinkadres te wissen nadat u Content Management Server 2002 Service Pack 2 hebt geïnstalleerd (Het Engels)
913706 Correctie: De bijlage wordt in MCMS 2002 Service Pack 2 en in MCMS 2002 Service Pack 1a opgeslagen als een onbeheerde koppeling wanneer de bestandsnaam een letter met een accent grave bevat (Het Engels)
914195 Correctie: MCMS Template Explorer verdwijnt uit Visual Studio .NET 2003 nadat u Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 hebt geïnstalleerd (Het Engels)
914782 Correctie: Terugpostbewerkingen mislukken wanneer u in Content Management Server 2002 Service Pack 2 gebruikmaakt van Mozilla Firefox of Netscape Navigator (Het Engels)
916114 Beschrijving van het pakket met hotfixes van na Content Management Server 2002 Service Pack 2 3 augustus 2006 (Het Engels)
917509 Beschrijving van het pakket met hotfixes van na Content Management Server 2002 Service Pack 2 30 maart 2006 (Het Engels)
919841 Correctie: Er is een onjuiste versie van het bestand Nrdhtml.dll geïnstalleerd nadat u de Content Management Server 2002-hotfix hebt toegepast die is beschreven in Knowledge Base-artikel 913706 (Het Engels)
921300 Correctie: Gedeelten van een website worden mogelijk niet weergegeven nadat u een SDO-bestand hebt geïmporteerd dat updates naar gekoppelde berichten in MCMS 2002 Service Pack 2 bevat (Het Engels)
921930 Correctie: Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u een tijdelijke aanduiding weergeeft in de bewerkingsmodus en wanneer u de focus wijzigt van een Internet Explorer-browservenster naar een geopend venster in MCMS 2002: Object verwacht (Het Engels)
923755 Beschrijving van het pakket met hotfixes van na Content Management Server 2002 Service Pack 2 08 augustus 2006 (Het Engels)
927508 Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u in Content Management Server 2002 een aangepaste toepassing gebruikt voor website-implementatie: Geheugen kon niet worden gelezen/geschreven op het adres (Het Engels)

Computer opnieuw opstarten

Als u deze beveiligingsupdate handmatig installeert, moet u de computer opnieuw opstarten.

Opmerking Als de beveiligingsupdate is geïnstalleerd vanaf een van de volgende bronnen, hoeft u de computer niet opnieuw op te starten:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Office Update

Bekende problemen

Er is een probleem met deze beveiligingsupdate gevonden. Dit is van invloed op implementaties waarin u gebruikmaakt van een aangepast installatiepad voor het installeren van Content Management Server 2002. De beveiligingsupdate overschrijft de registerwaarden voor de aangepaste installatielocatie doordat de standaardinstallatiepaden voor Content Management Server 2002-bestanden worden gebruikt.

Hierna volgt een voorbeeld van een scenario waarin dit van toepassing is:

Content Management Server 2002 is geïnstalleerd met:
 1. Service Pack 2
 2. De recentste software-update (MS07-018)
Daarnaast zijn de Content Management Server 2002-bestanden niet op een standaardlocatie geïnstalleerd.

Symptoom 1

Wanneer u een site implementeert vanaf een externe computer, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Fout: 1002 Beschrijving: De XML-parser kan het desbetreffende bestand niet parseren. Ernst: 5 Bron: Bron: GrammarParserC.dll aegrammarparser.cpp 319 Debug info: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80010105): The server threw an exception. at Microsoft.ContentManagement.Interop.NRXMLMarshaler.NRXMLStubClass.ProcessRequest(String bstrRemoteMachineAddress, String bstrRequestXML) at Microsoft.ContentManagement.SiteDeployment.cmsxmlstub.Page_Load(Object sender, EventArgs e) Extra info: Client Source: CExProgress::ProcessPackage Recommended Action:

Symptoom 2

Sitebeheer wordt niet gestart. Wanneer een gebruiker probeert om Sitebeheer te starten op een server waarop Content Management Server 2002 is geïnstalleerd, wordt er een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Het laden van de taakgebonden DLL C:\Program Files\Microsoft Content Management Server\Shared Files\NRMsgRes.dll is mislukt. Installeer het product opnieuw of repareer het product

Symptoom 3

De toepassing voor databaseconfiguratie wordt niet gestart. Als een Content Management Server-beheerder probeert om de toepassing voor databaseconfiguratie uit te voeren nadat de update is geïnstalleerd, wordt de toepassing niet gestart.

Symptoom 4

Afbeeldingen op de Content Management Server-pagina's ontbreken. Wanneer u een Content Management Server-pagina weergeeft die afbeeldingen bevat, wordt er een rode X weergegeven in plaats van de afzonderlijke afbeeldingen.

Symptoom 5

Er wordt onjuiste informatie weergegeven in de gebeurtenislogboeken voor Content Management Server.

Tijdelijke oplossing

Als u deze symptomen tijdelijk wilt verhelpen, moet u de waarden in de volgende registersleutels controleren, zodat u kunt nagaan of het pad is gewijzigd naar het standaardinstallatiepad voor Content Management Server.

WaarschuwingEr kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u als gevolg van deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

OpmerkingHet standaardinstallatiepad voor Content Management Server is:
C:\Program Files\Microsoft Content Management Server
Als alleen het servergedeelte van Content Management Server is geïnstalleerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\CmsInstallLocation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\SatelliteDLL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\dir
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalExecPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalReadPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\MCMS\EventMessageFile
De volgende registersleutels worden alleen weergegeven op computers waarop de client is geïnstalleerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\NCompass Resolution Client\Dir
De volgende registersleutels worden alleen weergegeven op computers waarop Site Stager is geïnstalleerd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\ExePath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\LogsDirectory


Alleen de paden die in deze sleutels worden weergegeven, moet worden gewijzigd in de paden waarop de Content Management Server-bestanden zijn geïnstalleerd. Ga bijvoorbeeld als volgt te werk wanneer de Content Management Server-bestanden zijn geïnstalleerd in C:\CMSInstall:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Vouw HKEY_LOCAL_MACHINE uit en vouw vervolgens SOFTWARE uit.
 3. Klik op het registerknooppunt NCompass.
 4. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op de REG_SZ-waardemet de naam CmsInstallLocation.
 5. Vervang C:\Program Files\Microsoft Content Management Server door het pad van de aangepaste installatie.

  OpmerkingDe tijdelijke aanduiding C:\CMSInstall in dit voorbeeld staat voor de installatielocatie. De installatielocatie kan echter afwijken.
 6. Herhaal deze procedure voor elke sleutel die u eerder in deze sectie in kaart hebt gebracht.
cms2002 cms2k2 update beveiligingspatch beveiligingsupdate beveiliging fout beveiligingsfout beveiligingsprobleem kwaadwillende aanvaller misbruik register niet-gemachtigd bufferoverschrijding overloop speciaal gevormd denial of service dos content management server office beveiligingspatch prestaties betrouwbaarheid update download 2002 correctie
Eigenschappen

Artikel-id: 924429 - Laatst bijgewerkt: 01/16/2015 01:52:59 - Revisie: 5.5

 • Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2
 • kbnosurvey kbarchive kbcontentmgtserv2002presp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924429
Feedback